Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
COP24: Sunteți pregătiți?  
Cu trei săptămâni înainte de Conferința ONU privind schimbările climatice din Katowice, Comitetul European al Regiunilor reiterează necesitatea ca guvernele locale și regionale să dețină în mod oficial un rol în noua guvernare globală privind clima și susține ca părțile din cadrul Acordului de la Paris să aibă obligația de a implica orașele și regiunile în planurile lor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră.

Printre principalele teme ale ședinței comisiei ENVE de astăzi s-au numărat COP24, cel de-al 8-lea program de acțiune pentru mediu, reutilizarea apei, programul spațial european și inițiativa privind regiunile carbonifere aflate în tranziție. Orașul Gent a câștigat Premiul pentru activități transformatoare 2018 cu un proiect de lanț alimentar durabil.

Cea de-a 24-a sesiune a Conferinței părților la Convenția-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (CCONUSC) va avea loc la Katowice în perioada 3-14 decembrie. Cum lansarea cadrului de reglementare pentru punerea în aplicare a Acordului de la Paris este de maximă urgență, membrii Comisiei pentru mediu, schimbări climatice și energie (ENVE) au convenit să pledeze cu hotărâre în favoarea unui rol mai puternic și mai oficial al guvernelor locale și regionale în punerea în aplicare a Acordului de la Paris.

În timpul unei dezbateri despre COP24, Andrew Cooper (UK-AE) , raportorul avizului privind guvernanța în domeniul climei după 2020 , adoptat în iulie 2018 , a declarat: "Trebuie să ne intensificăm și să ne ridicăm nivelul de ambiție dacă vrem să inversăm încălzirea globală. Prin urmare, salut noul obiectiv al Parlamentului European de reducere a emisiilor cu 55% până în 2030”. Consilierul Kirklees a adăugat: „Solicităm încă o dată ca contribuțiile stabilite la nivel național să includă o sinteză a contribuțiilor stabilite la nivel regional și local, astfel încât să recunoaștem și să contabilizăm în mod oficial angajamentele și realizările guvernelor subnaționale în domeniul reducerii emisiilor de GES”. Adunarea UE a liderilor locali și regionali propune ca rapoartele de inventariere naționale din cadrul de transparență al Acordului de la Paris să includă o secțiune privind acțiunile de atenuare întreprinse la nivel subnațional, ca o modalitate de a urmări progresele obținute în vederea realizării atât a contribuțiilor stabilite la nivel național, cât și a contribuțiilor stabilite la nivel regional și local.

Comitetul European al Regiunilor va participa la COP24 cu o delegație de membri reprezentând toate grupurile politice și condusă de vicepreședintele Markku Markkula (FI-PPE) și de președintele ENVE, Cor Lamers (NL-PPE) .

Ședința Comisiei ENVE a oferit ocazia de a înmâna orașului Gent Premiul pentru activități transformatoare 2018 . Orașul flamand a fost recompensat pentru dezvoltarea unui proiect de lanț alimentar durabil , care reduce cantitatea de deșeuri alimentare prin reducerea lanțurilor de aprovizionare cu alimente și contracte de achiziții de alimente mai durabile. „Dorim ca sistemul nostru alimentar să fie local, rezistent și corect. Provocarea este imensă și necesită angajarea multor părți interesate și schimbări la multe niveluri. Credem că abordarea noastră este de succes și vom depune eforturi pentru a o extinde la nivelul orașului Gent " a declarat Tine Heyse, viceprimar al orașului Gent .

Membrii au adoptat proiectul de aviz al dlui Cor Lamers Către un al 8-lea Program de acțiune pentru mediu . „Avem nevoie ca cel de-al 8-lea Program de acțiune pentru mediu să fie adoptat în timp util, pentru a nu se crea o lacună de natură politică. Trebuie să ne concentrăm pe punerea în aplicare, încurajând abordările strategice și integrate locale, care să asigure un „trai sănătos pentru toți”, a afirmat președintele ENVE, primarul orașului Schiedam.

Comisia ENVE a adoptat proiectul de aviz pe tema „ Propunere de regulament privind cerințele minime pentru reutilizarea apei . Raportorul Oldřich Vlasák (CZ-CRE) a afirmat: „Gospodărirea eficientă a apei este de o importanță deosebită deoarece o treime din teritoriul UE este afectată de stresul hidric. Prin urmare, încurajez Comisia Europeană să extindă domeniul de aplicare a regulamentului de la irigarea agricolă la spațiile verzi din mediul urban, cum ar fi parcurile, grădinile, terenurile de sport și curățenia străzilor”.

Membrii l-au sprijinit pe Andres Jaadla (ET-ALDE) și proiectul său de aviz pe tema „Programul spațial al Uniunii Europene și Agenția Uniunii Europene pentru programul spațial” . „Programul spațial al UE trebuie să fie strâns legat de politici prioritare cheie, cum ar fi energia, schimbările climatice și mediul, și să dezvolte noduri spațiale și clustere interregionale pentru a crește competitivitatea industriei spațiale și a favoriza dezvoltarea regională.”

Contact: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37