Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Conferința privind viitorul Europei: politicienii aleși la nivel european, național și regional/local ar trebui să își unească eforturile pentru consolidarea modelului democratic al UE  

Manfred Weber, Iratxe Garcia Perez și Guy Verhofstadt – trei reprezentanți ai Parlamentului European în Comitetul executiv al Conferinței privind viitorul Europei – au discutat cu membrii CoR despre rolul și contribuția liderilor locali și regionali la conferință.

Politicienii aleși de la nivel local și regional, reprezentați în UE de CoR, și membrii Parlamentului European, singura instituție a UE ai cărei membri sunt aleși direct de către cetățeni, ar trebui să colaboreze în cadrul Conferinței privind viitorul Europei. Obiectivul lor comun ar trebui să fie acela de a răspunde apelului cetățenilor privind o Uniune care trebuie să fie mai apropiată de ei, să respecte principiul subsidiarității și să răspundă la noile provocări de la nivel global și local printr-o abordare orientată spre viitor. Acesta este mesajul împărtășit de membrii CoR în cursul celei de-a 145-a sesiuni plenare a CoR , la care au participat Guy Verhofstadt, Manfred Weber și Iratxe Garcia Perez, trei reprezentanți ai Parlamentului European în cadrul Comitetului executiv al Conferinței. Cei trei deputați în Parlamentul European au subliniat că membrii CoR sunt aliați puternici cu care să poarte o dezbatere amplă, cu adevărat incluzivă, transparentă, echilibrată din punct de vedere geografic și politic privind viitorul Europei.

Președintele Comitetului European al Regiunilor, Apostolos Tzitzikostas , care conduce delegația CoR la sesiunea plenară a conferinței și participă la ședințele Comitetului executiv, a declarat: „Politicienii aleși la nivel local și membrii Parlamentului European au un obiectiv comun: să consolideze fiecare parte a Casei Democrației Europene și să aducă Europa mai aproape de cetățenii în serviciul cărora se află . Familiile noastre politice ar trebui să își unească forțele pentru succesul Conferinței privind viitorul Europei. Noi suntem cei care înțeleg nevoile cetățenilor noștri și conferim credibilitate democratică conferinței. Viitorul nostru înseamnă o Europă mai puternică și mai unită”.

Guy Verhofstadt, deputat în Parlamentul European, co-președinte al Comitetului executiv și coordonator al delegației Parlamentului European la Conferința privind viitorul Europei, a afirmat: #CoFoE este o cursă cu ștafetă. Cetățenii care participă la mese rotunde vor începe prin a defini dorințele și recomandările lor. Apoi, în cursul mai multor sesiuni plenare, aceștia vor preda ștafeta și noi vom formula propuneri concrete de reformă pe baza recomandărilor lor. Etapa finală a acestei curse este aprobarea și punerea în aplicare a acestor reforme prin intermediul instituțiilor noastre democratice. CoR își va aduce contribuția prin intermediul membrilor săi care reprezintă orașe și regiuni din întreaga Uniune Europeană.”

Manfred Weber, președintele Grupului PPE din Parlamentul European și membru în Comitetul executiv al Conferinței privind viitorul Europei a spus: „ Ne așteaptă un deceniu de schimbări majore. În ceea ce privește schimbările climatice, locurile de muncă și creșterea economică, digitalizarea, afacerile sociale, demografia și migrația, nu putem aștepta să vină următoarea criză pentru a ne pregăti pentru viitor. Trebuie să ne punem întrebarea dacă Uniunea Europeană este acum capabilă din punct de vedere structural să ofere răspunsuri la provocările cu care ne confruntăm. Cert este că trebuie să construim o Europă care să aibă o capacitate reală de a acționa, dar și o Europă mai democratică, mai apropiată de cetățenii săi, mai aproape de municipalități și regiuni. CoR, prin intermediul membrilor săi aleși, joacă un rol esențial în acest sens.

Iratxe Garcia Perez, președinta Grupului S&D din Parlamentul European și membră a Comitetului executiv al Conferinței privind viitorul Europei, a adăugat: „Conferința privind viitorul Europei este o ocazie pe care nu o putem rata de a ne repune în legătură cu cetățenii și de a afla ce fel de Uniune își doresc aceștia. UE nu este construită doar prin intermediul instituțiilor; ea se construiește zi de zi prin eforturile fiecărui oraș și fiecărei regiuni și toate nivelurile administrative au un rol important. Diversitatea satelor, orașelor și regiunilor noastre este bogăția Europei. Din acest motiv, conferința trebuie să ajungă în locuri îndepărtate de Bruxelles și să asculte toate punctele de vedere. Pentru că dorim o Europă mai participativă, cu mai multă egalitate și solidaritate, și o Europă mai feministă.”

Delegația CoR la sesiunea plenară a Conferinței privind viitorul Europei va contribui astfel:

- va participa la reuniunile plenului și ale grupurilor de lucru ale conferinței;

- va furniza contribuții scrise, inclusiv cu sprijinul Grupului la nivel înalt privind democrația europeană , un organism consultativ independent alcătuit din șapte „înțelepți”, bărbați și femei, prezidat de fostul președinte al Consiliului European, Herman van Rompuy, a cărui misiune este de a sprijini rolul politic și instituțional al CoR prin analize politice strategice axate pe aspectele locale și regionale. Rezultatele sondajului CoR în rândul cetățenilor pe tema Conferinței privind viitorul Europei vor furniza, de asemenea, informații pentru contribuții ;

- membrii CoR vor participa și vor organiza dialoguri și dezbateri în circumscripțiile lor și vor prezenta rezultatele acestor dialoguri, în cooperare cu Mișcarea Europeană Internațională sau cu Forumul European de Tineret, dar și cu alte organizații ale UE, cum ar fi rețeaua Europe Direct a Comisiei Europene și proiectul BELE al Parlamentului European. În plus, în toamnă vor fi organizate dialoguri transnaționale cu cetățenii, în cooperare cu Fundația Bertelsmann ;

- va constitui alianțe ale delegaților care împărtășesc aceeași viziune în cadrul conferinței pentru a promova în comun recomandări relevante pentru regiunile, orașele și satele din întreaga UE;

- va mobiliza rețelele proprii, cum ar fi asociațiile autorităților locale și regionale din întreaga UE, rețeaua foștilor membri ai CoR și rețeaua recent lansată a consilierilor locali din UE , rețeaua de centre regionale și rețeaua Alianței pentru coeziune pentru a-i încuraja pe politicienii de la nivel local și regional să organizeze dezbateri cu cetățenii. Rezultatele acestor consultări vor fi prezentate în sesiunea plenară a conferinței.

CoR își va prezenta contribuția finală la conferință în cadrul celui de-al 9-lea Summit european al regiunilor și orașelor , care va avea loc în timpul Președinției franceze a Consiliului, la 3 și 4 martie 2022.

Context:

Lansarea Conferinței privind viitorul Europei a avut loc la 9 mai 2021 la Strasbourg. Este un exercițiu unic de dialog cu cetățenii din toată Uniunea Europeană cu scopul de a-i implica într-o serie de reflecții și de a le permite să contribuie cu recomandări privitoare la modelarea Uniunii Europene în viitorul apropriat; acesta se axează pe 9 subiecte principale : schimbările climatice și mediul; sănătatea; economia; dreptatea socială și locurile de muncă; locul UE în lume; valori și drepturi, statul de drept, securitatea; transformarea digitală; democrația europeană; migrația; educația, cultura, tineretul și sportul.

În acest scop, o platformă digitală multilingvă permite persoanelor din diferite state membre să interacționeze și să-și discute propunerile, fie în cadrul unor manifestări specifice, fie direct pe platformă. Ideile și recomandările care rezultă din dialogul cu cetățenii trebuie incluse pe această platformă pentru a fi luate în considerare în cadrul discuțiilor ulterioare. Contribuțiile și ideile vor fi discutate în cadrul adunărilor cetățenești, care se vor reuni de 14 ori. Reprezentanții acestor adunări își vor prezenta contribuțiile în plenul Conferinței privind viitorul Europei, care se va reuni de 6 ori până la sfârșitul procesului de consultare.

Adunarea plenară a Conferinței privind viitorul Europei este alcătuită din 432 de membri: 108 reprezentanți ai Parlamentului European, 54 din partea Consiliului, 3 din partea Comisiei Europene, 108 reprezentanți ai parlamentelor naționale, 80 de reprezentanți ai grupurilor de dezbatere implicând cetățeni europeni (o treime dintre aceștia având sub 25 de ani), președintele Forumului European de Tineret, 27 de reprezentanți ai grupurilor de dezbatere de la nivel național, câte 18 reprezentanți ai CoR și ai CESE și câte 8 reprezentanți ai partenerilor sociali și ai societății civile.

Comitetul executiv al Conferinței privind viitorul Europei este format din trei reprezentanți și maximum patru observatori din partea fiecărei instituții a UE. Comisia Europeană este reprezentată de vicepreședinții Maroš Šefčovič, Dubravka Šuica și Věra Jourová; Consiliul, reprezentat de președinția prin rotație (Slovenia, în a 2-a parte a anului 2021, urmată de Franța); Parlamentul European (reprezentat de următorii deputați: Guy Verhofstadt, Manfred Weber, Iratxe Garcia Perez). CoR este invitat să participe la ședințele Comitetului executiv. Comitetul executiv supraveghează lucrările conferinței și pregătește reuniunile Plenului conferinței, inclusiv contribuțiile cetățenilor și acțiunile ulterioare referitoare la acestea. Acesta prezintă periodic contribuții președinției comune a Conferinței (președinții Comisiei, Parlamentului European și Consiliului European). După discuții, concluziile la care se va ajunge în plen pe bază de consens vor fi prezentate Comitetului executiv. Comitetul executiv va redacta un raport în deplină transparență și în colaborare cu Plenul conferinței, pe baza concluziilor acestuia din urmă. Raportul va fi publicat pe platforma digitală multilingvă și va fi prezentat Președinției comune.

Persoană de contact:

Marie-Pierre Jouglain

Tel. +32 (0) 473 52 41 15

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Share: