Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Raportul Comisiei menționează inițiativa REGHUB și recomandă intensificarea colaborării cu Comitetul Regiunilor, pentru a contribui la elaborarea politicilor Comisiei.  

În raportul său recent privind o mai bună legiferare, publicat la 15 aprilie, Comisia Europeană a luat act de acțiunile întreprinse recent de Comitetul European al Regiunilor în vederea punerii în aplicare a recomandărilor formulate anul trecut de Grupul operativ privind subsidiaritatea.

În raport se afirmă că „Grupul operativ a subliniat, de asemenea, provocarea pe care o reprezintă obținerea punctelor de vedere ale autorităților locale și regionale din întreaga Uniune. Între timp, Comitetul Regiunilor a creat o rețea-pilot de centre regionale de evaluare a punerii în aplicare a politicilor UE (RegHub) pentru a evalua punerea în practică a legislației UE (20).

Comisia își va intensifica colaborarea cu Comitetul Regiunilor, Comitetul Economic și Social European, reprezentanțele Comisiei în statele membre, autoritățile naționale și alte asociații reprezentative, în vederea sensibilizării opiniei publice cu privire la posibilitățile de a contribui la elaborarea politicilor Comisiei.”​

Partajează :
 
Informații pe această temă
Știri conexe

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/SUCCESSFUL-REGHUB-WORKSHOP-BRUSSELS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/COMMISSION-REPORT-REGHUB.ASPX

Successful RegHub Workshop in Brussels
Successful RegHub Workshop in Brussels
07.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/F4F-PLATFORM.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/COMMISSION-REPORT-REGHUB.ASPX

Feedback from local and regional authorities is crucial for better EU laws
Feedback from local and regional authorities is crucial for better EU laws
06.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/SUBSIDIARITY-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/COMMISSION-REPORT-REGHUB.ASPX

The key for successful policies lies in Europe's regions and cities
The key for successful policies lies in Europe's regions and cities
11.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/REGHUB-SUBSIDIARITY-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/COMMISSION-REPORT-REGHUB.ASPX

RegHub at the CoR Subsidiarity Conference
RegHub at the CoR Subsidiarity Conference
10.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EUROPEAN-COMMISSION-ANNUAL-BURDEN-SURVEY-2021.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/COMMISSION-REPORT-REGHUB.ASPX

European Commission publishes Annual Burden Survey for 2021!
European Commission publishes Annual Burden Survey for 2021!
04.08.2022