Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
# CohesionAlliance : O coaliție paneuropeană solicită o politică regională puternică și mai eficientă a UE începând din 2020  

 

Politica de coeziune – principalul instrument de investiții și solidaritate al UE – a redus disparitățile, a diseminat inovarea și a determinat o creștere durabilă. Ea trebuie să rămână și în viitor un pilon al UE și să nu fie subminată de impactul financiar indus de Brexit sau de necesitatea finanțării unor noi sarcini. Acesta a fost mesajul transmis de liderii de la nivel european, național și local, precum și de cei ai societății civile, care s-au reunit la Bruxelles pentru a lansa Alianța pentru coeziune (# CohesionAlliance ), cu prilejul deschiderii Săptămânii europene a regiunilor și orașelor.

 

La scurt timp după ce Comisia Europeană a prezentat noi dovezi cu privire la faptul că politica de coeziune a UE și-a dovedit eficiența sub aspectul atenuării efectelor crizei economice, sute de oameni politici de la nivel local și regional s-au întâlnit cu lideri naționali și europeni pentru a discuta despre viitorul principalului instrument de investiții al Europei, al cărui buget se ridică în prezent la peste 630 de miliarde EUR pentru perioada 2014-2020.

 

Propunerea Comisiei Europene pentru bugetul UE după 2020 urmează a fi publicată în mai 2018, iar # CohesionAlliance își manifestă interesul pentru viitoarea strategie de investiții pentru Europa. Obiectivele coaliției au fost definite de președintele Comitetul European al Regiunilor, dl Karl-Heinz Lambertz , și de reprezentanții principalelor asociații ale orașelor și regiunilor UE, printre care Asociația regiunilor europene de graniță (AEBR), Adunarea Regiunilor Europene (ARE). Consiliul localităților și regiunilor europene (CLRE), Conferința regiunilor maritime periferice din Europa (CRMP) și EUROCITIES, în prezența comisarului european pentru politica regională, dna Corina Crețu .

 

”Delegația României la Comitetul Regiunilor, Asociația Municipiilor din România, dar și sectorul pe care îl reprezint,, Sectorul 3 București suntem puternici susținători ai Alianței pentru coeziune. Suntem hotărâţi, ca Delegaţie a ţării noastre la CoR, să avem o activitate intensă, să fim vizibili şi să ne expunem punctele de vedere. Aş vrea ca nu doar Delegaţia României la Comitetul Regiunilor să se implice în acest demers, acela de a acţiona pentru a da un nou sens şi o nouă direcţie Uniunii Europene. Tocmai de aceea, în ultimele luni am avut numeroase întâlniri atât cu autorităţile centrale, cât şi cu cele locale, fiind cu toţii interesaţi de viitorul UE şi de participarea României la toate aceste decizii”, a declarat domnul Robert Negoiță , președintele Delegației României la Comitetul Regiunilor și președintele Asociației Municipiilor din România .

 

Președintele Lambertz a declarat: „Europa trebuie să ofere soluții pentru problemele care îi preocupă cel mai mult pe cetățeni; iată de ce viitorul buget al UE trebuie să fie un buget «cetățenesc», adaptat provocărilor secolului 21. #CohesionAlliance are la bază convingerea că, prin investiții în comunitățile noastre, prin combaterea disparităților regionale și prin sprijinirea integrării sociale, politica de coeziune a UE este principala manifestare a solidarității. Acum este nevoie de un buget flexibil și generos al UE, pe măsura ambițiilor europene, cu o politică de coeziune puternică pentru fiecare regiune și fiecare oraș”.

 

Politica de coeziune urmărește, în primul rând și mai presus de toate, îmbunătățirea vieții oamenilor. Prin urmare, îmi face plăcere să asist la lansarea Alianței pentru coeziune, care își propune să aducă laolaltă atât orașele și regiunile, cât și reprezentanții IMM-urilor, spitalelor, școlilor și societății civile în general, din întreaga Europă. Mai mult decât oricând, Europa și cele 500 de milioane de locuitori ai ei au nevoie de o politică de coeziune puternică ”, a declarat dna comisar Crețu.

 

Un număr tot mai mare de primari, președinți de regiuni și lideri locali din întreaga Europă, precum și membri ai Parlamentului European și reprezentanți ai asociațiilor societății civile și ale întreprinderilor subscriu la declarația #CohesionAlliance. Pe durata Săptămânii europene a regiunilor și orașelor vor fi organizate dezbateri politice la nivel înalt și peste 120 de ateliere și evenimente conexe, în cursul cărora vor fi analizate modalitățile de a îmbunătăți și a spori vizibilitatea politicii de coeziune a UE.

 

În cele opt luni care vor preceda publicarea proiectului de buget al UE de după 2020, susținătorii alianței vor acționa pentru a mări gradul de conștientizare cu privire la modul în care politica de coeziune a UE îmbunătățește viața cetățenilor din întreaga Europă.

 

Mai multe informații referitoare la inițiativele, declarațiile și documentele de poziție legate de # CohesionAlliance sunt disponibile la adresa: https://cohesionalliance.eu .

 

Contact:
Pierluigi Boda

Tel.: +32 2 282 2461

Mobil: +32 473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

 

 

 

Notă în atenţia editorilor

SĂPTĂMÂNA EUROPEANĂ A REGIUNILOR ȘI ORAȘELOR

Cea de-a 15-a ediție a Săptămânii europene a regiunilor și orașelor va reuni la Bruxelles, între 9 și 12 octombrie, aproximativ 5 700 de responsabili locali, administratori de fonduri UE, experți și actori ai politicii regionale. În cadrul dezbaterilor politice la nivel înalt și al celor peste 130 de ateliere vor avea loc schimb de opinii și experiențe pe trei teme principale: construirea unor regiuni și orașe reziliente – #LocalResilience; regiunile și orașele ca agenți ai schimbării – #TakeAction; schimbul de cunoștințe în slujba obținerii de rezultate – #SharingKnowledge. Jurnaliștilor li se oferă un program mass-media special.

 

 

Viitorul politicii de coeziune

A vizul Comitetului European al Regiunilor privind viitorul politicii de coeziune

Studiile CoR privind viitorul politicii de coeziune

Evaluările pentru perioada de programare 2007-2013

Portalul de date deschise privind politica de coeziune a UE