Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Parlamentul European aderă la Alianța pentru coeziune  

Angajamentul Parlamentului European în favoarea unei politici de coeziune mai puternice, mai flexibile, mai simple și mai participative, asumat cu fermitate într-un raport adoptat la 13 iunie, a fost apreciat de Comitetul European al Regiunilor (CoR) drept un pas înainte esențial pentru mobilizarea principalelor părți interesate în cadrul # Alianței pentru coeziune. Scopul acesteia este de a acționa astfel încât Brexit-ul și constrângerile bugetare să nu fragilizeze principalul instrument de investiții al UE și de a garanta că cetățenii și comunitățile locale se vor putea baza pe o versiune îmbunătățită a fondurilor structurale și de investiții europene (fondurile ESI), după 2020.

 

„Salutăm călduros adoptarea astăzi, de către Parlamentul European, a raportului privind politica de coeziune a UE pentru perioada de după 2020. Acesta sporește semnificativ ponderea Alianței noastre pentru coeziune, făcând apel la consolidarea acestui instrument capital de solidaritate europeană și de interconectare a comunităților din Europa. În special, sprijinim întru totul solicitările din raport referitoare la un buget adecvat, la simplificarea politicilor și la respectarea principiului parteneriatului” , a declarat raportorul CoR privind viitorul politicii de coeziune , dl Michael Schneider , secretar de stat al landului Saxonia-Anhalt și președintele Grupului PPE din cadrul CoR. „Nutrim speranța de a forma, împreună cu deputații din Parlamentul European, o Alianță pentru coeziune puternică, astfel încât să deschidem calea către o politică de coeziune solidă și eficace după 2020” , a adăugat el.

 

După vot, raportorul rezoluției Parlamentului European referitoare la elementele constitutive ale politicii de coeziune a UE pentru perioada de după 2020 , dna Kerstin Westphal (S&D-DE) , a declarat: „Parlamentul European a afirmat clar că cetățenii doresc ca politica de coeziune să reducă și pe mai departe disparitățile existente în UE și să sprijine creșterea durabilă și favorabilă incluziunii în toate regiunile. Suntem conștienți de faptul că impactul Brexit-ului și negocierile dure privind viitorul buget al UE riscă să afecteze această politică, reducând capacitatea ei de a sprijini cetățenii și întreprinderile din UE. Împreună cu Comitetul Regiunilor, va trebui să ne mobilizăm și să implicăm toate părțile interesate și toți beneficiarii în evidențierea însemnătății pe care politica de coeziune o are pentru comunitățile noastre, asigurându-ne că vocea cetățenilor noștri și a orașelor și regiunilor noastre se face auzită la Bruxelles și în marile orașe. Acționând împreună, putem pregăti terenul pentru o politică de coeziune puternică, flexibilă, care se face simțită și este ușor de aplicat, ajutând cele 27 de state membre să realizeze o creștere favorabilă incluziunii și să facă față unor provocări cruciale, cum ar fi schimbările climatice și migrația”.

 

În ceea ce privește îmbunătăţirea punerii în aplicare a politicii, raportorul, dna Westphal, a subliniat necesitatea de a se asigura o implicare reală a părților interesate de la toate nivelurile, prin respectarea deplină a principiului parteneriatului: „Codul de conduită actual ar trebui consolidat prin introducerea unor cerințe minime privind implicarea în calitate de partener” , a afirmat ea. Acest aspect este extrem de important și în opinia CoR, care solicită dispoziții obligatorii menite să garanteze că politica de coeziune își îndeplinește funcția unică de a reuni instituțiile europene, naționale, regionale și locale și actorii locali.

 

În ceea ce privește dezbaterea privind consolidarea și diversificarea cerințelor juridice privind accesul la fondurile politicii de coeziune (așa-numitele „condiționalități”), Comisia salută faptul că Parlamentul European a luat poziție împotriva condiționalității macroeconomice (o regulă care permite înghețarea fondurilor ESI în țările în care guvernele naționale nu respectă angajamentele de consolidare bugetară). CoR consideră că politica de coeziune nu trebuie să prevadă condiționalități asupra cărora autoritățile locale și regionale nu pot interveni în niciun fel. În general vorbind, Comitetul sprijină pe deplin poziția Parlamentului, care solicită ca legătura dintre politica de coeziune și guvernanța economică în cadrul semestrului european să fie echilibrată, reciprocă și nepunitivă.

 

Contact:
Pierluigi Boda

Tel. +32 2 282 2461

Tel. mobil + +32 (0)473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

 

Partajează :
 
Știri conexe

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/COHESION_POST2020_PARLIAMENT_VOTE.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/COHESION_POST2020_PARLIAMENT_VOTE.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/COHESION_POST2020_PARLIAMENT_VOTE.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/CP30-THE-DANGER-OF-A-TALENT-TRAP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/COHESION_POST2020_PARLIAMENT_VOTE.ASPX

EU's regions: the danger of a talent trap
EU's regions: the danger of a talent trap
13.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/COHESIONALLIANCE-ARE-YOU-READY-FOR-A-NEW-CHALLENGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/COHESION_POST2020_PARLIAMENT_VOTE.ASPX

#CohesionAlliance needs you. Are you ready for a new challenge?
#CohesionAlliance needs you. Are you ready for a new challenge?
08.03.2023