Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Politica de coeziune trebuie să facă mai mult pentru promovarea egalității de gen în Europa  

Politica de coeziune trebuie să abordeze aspectele legate de egalitatea de gen și participarea femeilor pe piața forței de muncă – elemente esențiale pentru a realiza o mai mare coeziune economică și socială în Europa. Aceasta este solicitarea dintr-un aviz elaborat de Donatella Porzi, membră a Consiliului Regional Umbria (Italia), adoptat în sesiunea plenară a Comitetului European al Regiunilor (CoR) la 2 decembrie. Liderii locali și regionali consideră că este extrem de important ca perspectiva de gen să fie inclusă, de asemenea, în planurile naționale de redresare și reziliență.

În cursul dezbaterii în plen referitoare la Avizul privind dimensiunea de gen a fondurilor structurale și de coeziune pentru perioada 2021-2027 , membrii CoR au subliniat importanța egalității de gen pentru realizarea coeziunii economice, sociale și teritoriale în Europa. Egalitatea de gen ar trebui înțeleasă ca un criteriu orizontal pentru elaborarea programelor politicii de coeziune, un obiectiv ce trebuie urmat de aceste programe și un puternic stimulent necesar pentru a atinge obiectivele de dezvoltare durabilă și echilibrată ale politicii de coeziune.

Raportoarea  Donatella Porzi  (IT-PSE), membră a Consiliului Regional Umbria, a spus: „ Politica de coeziune este menită să reducă disparitățile regionale economice și sociale, dar ce face ea oare pentru a reduce inegalitatea de gen? În contextul redresării post-pandemie a UE, este esențial să se găsească instrumente concrete de promovare a egalității de gen pentru a ajuta societatea noastră în ansamblu. Fondurile de coeziune pot avea un impact concret în ceea ce privește îmbunătățirea politicilor de îngrijire a copiilor, sprijinirea antreprenoriatului în rândul femeilor sau promovarea participării femeilor pe piața forței de muncă în zonele rurale, pentru a menționa doar câteva. Acesta trebuie să fie punctul de plecare pentru o tranziție justă.

Monika Vana (AT-Grupul Verzilor), deputată în Parlamentul European și raportoare pentru dimensiunea de gen a politicii de coeziune, s-a alăturat dezbaterii în plen.

Membrii CoR subliniază că politica de coeziune și modalitățile de instituire a programelor operaționale pot contribui în mod deosebit la sporirea reală a egalității între bărbați și femei, în ceea ce privește volumul finanțării și natura și orientarea acesteia. Prin urmare, acestea solicită ca contribuția la egalitatea de gen să nu fie considerată o prerogativă a Fondului social european , ci ca ea să decurgă din toate fondurile. Printre acestea se numără Fondul pentru dezvoltare regională ( FEDR ) și Fondul pentru agricultură și dezvoltare rurală ( FEADR ), unde chestiunea egalității de gen și a participării femeilor pe piața forței de muncă este adesea mai acută.

Liderii locali și regionali recomandă ca autoritățile care gestionează programele europene pentru perioada 2021 - 2027 să elaboreze proiecte și măsuri menite să promoveze egalitatea de gen, cum ar fi sprijinirea echilibrului dintre viața profesională și cea privată și încurajarea reintegrării femeilor care și-au pierdut locul de muncă din cauza pandemiei de COVID - 19. Într - adevăr, această criză a afectat grav mai ales acele sectoare în care lucrează un număr mare de femei, cum ar fi asistența medicală și îngrijirea copiilor, exacerbând astfel inegalitățile de gen.

În cele din urmă, CoR consideră că este extrem de important ca perspectiva de gen să fie inclusă și în planurile naționale de redresare elaborate în cadrul instrumentului NextGenerationEU , aplicând în proiectele majore principiile și instrumentele de evaluare referitoare la gen.

Ca un prim pas, Comisia Europeană intenționează să prezinte anul viitor o nouă metodologie de evaluare a impactului asupra egalității de gen al unei serii de programe finanțate de UE care sunt gestionate direct de Comisie. Inițiativa nu include, deocamdată, programele politicii de coeziune, dar ar putea fi extinsă la toate programele cu gestiune partajată într-o etapă ulterioară.

Context:

La 24 noiembrie, Comisia pentru mediu, schimbări climatice și energie a CoR (ENVE) a adoptat un proiect de aviz intitulat „ Egalitatea de gen și schimbările climatice: către integrarea perspectivei de gen în Pactul verde european ” (raportoare: Kata Tüttő, HU-PSE). Textul va fi votat în sesiunea plenară din ianuarie 2022.

În Avizul pe tema „ O Uniune a egalității: Strategia privind egalitatea de gen 2020-2025 (raportoare: Concepción Andreu Rodríguez, ES-PSE) CoR „ solicită ca instituțiile europene, inclusiv Comitetul Regiunilor, să adopte coduri de conduită care să favorizeze participarea în condiții de egalitate a femeilor și a bărbaților în componența și posturile de conducere ale acestora, obiectivul final fiind obținerea parității de gen în rândul membrilor CoR ”.

CoR, în calitate de organism al UE, a adoptat în 2018 o strategie privind egalitatea de gen, care este actualizată în mod regulat. În martie 2018, Biroul CoR a adoptat o politică de tipul „niciun grup format exclusiv din bărbați” la evenimentele și conferințele proprii, găzduite și co-organizate.

Toate informațiile privind activitatea CoR de promovare a echilibrului de gen la nivel local și regional sunt disponibile aici .

Persoană de contact:

Matteo Miglietta

Tel. +32 (0)470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Partajează :
 
Știri conexe

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/COHESION-POLICY-MUST-DO-MORE-PROMOTE-GENDER-EQUALITY-EUROPE.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-SIDE-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/COHESION-POLICY-MUST-DO-MORE-PROMOTE-GENDER-EQUALITY-EUROPE.ASPX

 EURegionsWeek side events have started!
EURegionsWeek side events have started!
07.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/REGISTRATIONS-OPEN-EU-REGIONS-WEEK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/COHESION-POLICY-MUST-DO-MORE-PROMOTE-GENDER-EQUALITY-EUROPE.ASPX

Registration to #EURegionsWeek 2023 is open
Registration to #EURegionsWeek 2023 is open
31.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/SWEDISH-REGIONS-CITIES-FUTURE-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/COHESION-POLICY-MUST-DO-MORE-PROMOTE-GENDER-EQUALITY-EUROPE.ASPX

Swedish regions and cities and the future of Cohesion Policy
Swedish regions and cities and the future of Cohesion Policy
12.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/INTERVIEW-WITH-CEES-LOGGEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/COHESION-POLICY-MUST-DO-MORE-PROMOTE-GENDER-EQUALITY-EUROPE.ASPX

Interview with Cees Loggen - President of the Conference of Peripheral Maritime Regions CPMR - CRPM
Interview with Cees Loggen - President of the Conference of Peripheral Maritime Regions CPMR - CRPM
11.07.2023