Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Politica de coeziune pentru perioada 2021-2027: coaliția paneuropeană salută propunerile ce vizează ansamblul regiunilor, acordând un rol important acestora și orașelor, dar avertizează cu privire la impactul reducerilor preconizate  

#CohesionAlliance (Alianța pentru coeziune) își sărbătorește primele succese în ceea ce privește conceperea unei politici de coeziune pentru toți și menținerea principiului guvernanței pe mai multe niveluri. Însă propunerile de reducere cu 10% a resurselor alocate acestei politici și riscurile legate de centralizare i ˗ ar putea împiedica pe actorii locali să acorde un sprijin eficient cetățenilor și întreprinderilor.

Prin mobilizarea tuturor părților interesate din cadrul politicii de coeziune a UE pe parcursul ultimului an, CohesionAlliance a jucat un rol important în evitarea opțiunilor celor mai drastice în materie de tăiere a fondurilor (cu 15% sau cu 30%) și în obținerea de finanțare din partea Uniunii pentru toate orașele și regiunile europene după 2020.

Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 45/2001 privind protecţia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituţiile și organele UE. La cerere, puteți să obțineți detalii cu privire la datele dvs. cu caracter personal, să rectificați datele inexacte sau incomplete sau să solicitați ștergerea datelor dvs. din lista noastră de corespondență.

Dacă aveți întrebări cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, le puteți trimite la PresseCdR@cor.europa.eu . De asemenea, puteți contacta prin e-mail responsabilul cu protecția datelor din cadrul CoR, la adresa data.protection@cor.europa.eu . În ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, aveți, de asemenea, dreptul de a sesiza în orice moment Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD): http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/ .