Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Coeziunea și parteneriatul trebuie să constituie forța motrice a redresării europene  

#Cohesion Alliance — o coaliție paneuropeană cu 12 000 de aderenți care solicită o politică de coeziune mai puternică după 2020 — salută propunerile Comisiei Europene privind bugetul UE revizuit pentru perioada 2021 - 2027 și planul de redresare, inclusiv extinderea programelor de coeziune actuale, cu o flexibilitate sporită și finanțare suplimentară. Cu toate acestea, Alianța îndeamnă Comisia Europeană și statele membre să asigure implicarea orașelor, a comunelor și a regiunilor și să se concentreze în continuare asupra coeziunii în toate măsurile de redresare, care vizează reconstruirea economiei, promovarea durabilității și consolidarea structurii teritoriale și sociale a Uniunii noastre, inclusiv în cadrul procesului semestrului european.

Cadrul financiar multianual (CFM) al UE și planul de redresare trebuie să se concentreze asupra coeziunii ca valoare fundamentală a Uniunii Europene, să țintească provocări majore precum Pactul verde european, obiectivele de dezvoltare durabilă, pilonul european al drepturilor sociale, precum și transformarea digitală. În contextul crizei actuale, orașele, comunele și regiunile au nevoie, mai mult ca oricând, de sprijinul direct al unei politici de coeziune puternice, pentru a preveni adâncirea disparităților teritoriale și o redresare asimetrică, dat fiind că statele membre dispun de mijloace financiare diferite pentru a face față provocărilor economice și sociale actuale.

Alianța pentru coeziune (#CohesionAlliance) salută propunerea Comisiei Europene de a asigura rolul politicii de coeziune ca o politică de investiții solidă pe termen lung a UE, precum și investirea a 55 de miliarde EUR (la prețurile din 2018) prin REACT-UE, pentru a oferi un răspuns eficace la pandemia de COVID-19 și la consecințele sociale și economice ale acesteia. Extinderea programelor operaționale actuale va permite realizarea rapidă a investițiilor esențiale. În plus, flexibilitatea sporită în ce privește transferul de resurse între fonduri și extinderea domeniului de aplicare pentru a sprijini serviciile de sănătate, sectorul turismului și al culturii, precum și pentru a oferi capital de lucru IMM - urilor vor ajuta autoritățile locale și regionale să investească fondurile acolo unde este cea mai mare nevoie de ele, cu condiția să respecte pe deplin principiile de bază ale coeziunii.

Cu toate acestea, Alianța este preocupată de faptul că, dacă nu se iau în considerare nevoile diverse ale regiunilor, orașelor și comunelor și nu există o implicare fermă a actorilor locali, Mecanismul pentru redresare și reziliență – cel mai puternic instrument de investiții al planurilor UE de redresare – riscă să eșueze. În prezent, majoritatea măsurilor sunt direcționate doar către statele membre, fără a se clarifica ce marjă de decizie au autoritățile locale și regionale în ce privește revizuirea programelor și cheltuirea resurselor. Legătura puternică dintre acest mecanism, semestrul european și recomandările specifice fiecărei țări poate duce la o centralizare suplimentară a planurilor de redresare. Alianța îndeamnă toate instituțiile UE și naționale – și, în special, pe comisarul UE pentru coeziune și reforme, Elisa Ferreira – să ia măsurile necesare pentru a se asigura că planurile naționale de redresare și de reziliență respectă principiul parteneriatului, răspund nevoilor reale ale cetățenilor și întreprinderilor și permit o implicare mai puternică și mai structurată a autorităților locale și regionale.

Organizațiile partenere din cadrul Alianței pentru coeziune și-au prezentat prioritățile într-un nou proiect de declarație , care consideră coeziunea o valoare esențială a Uniunii Europene și un obiectiv-cheie pentru toate politicile și investițiile sale. Partenerii din cadrul Alianței pentru coeziune 2.0 vor lansa noua declarație în cursul următoarei lor reuniuni, la începutul lunii iunie.

Pentru a contacta secretariatul:

CohesionAlliance@cor.europa.eu

Partajează :