Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Comisia Europeană și orașele și regiunile se angajează să coopereze mai strâns pentru a stimula punerea în aplicare a acordurilor de liber schimb  

La 2 martie, comisarul pentru comerț, dl Phil Hogan, s - a alăturat membrilor Comisiei pentru politica economică (ECON) a Comitetului European al Regiunilor (CoR) pentru a discuta oportunitățile și obstacolele din calea punerii în aplicare a acordurilor de liber schimb (ALS) ale UE la nivel local și regional. În plus, membrii Comisiei ECON au adoptat recomandări privind punerea în aplicare a acordurilor de liber schimb, a instrumentului bugetar pentru convergență și competitivitate și a pachetului privind serviciile.

Acordurile comerciale încheiate de UE cu țări terțe acoperă peste 70 de piețe și aproximativ 41 % din comerțul cu mărfuri al UE la nivel mondial. În prezent, aproximativ 36 de milioane de locuri de muncă din UE depind de exporturile către restul lumii. În pofida potențialului important pe care îl prezintă în continuare comerțul în ceea ce privește creșterea economică, ocuparea forței de muncă, crearea de locuri de muncă și investițiile din UE, trebuie depuse mai multe eforturi pentru a spori punerea în aplicare pe teren a acordurilor de liber schimb (ALS).

„Vocea regiunilor noastre va juca un rol deosebit de important dacă dorim să conturăm politici europene eficiente și acceptate de cetățeni. În acest context, Comitetul Regiunilor aduce o imensă valoare adăugată. Membrii dumneavoastră sunt urmăresc situația de pe teren, în întreaga Europă, sporind astfel legitimitatea democratică a politicilor UE” , a declarat comisarul pentru comerț, dl Phil Hogan , în cuvântul său de deschidere.

O anchetă recentă (2019) realizată de CoR în cooperare cu Eurochambres arată că punerea în aplicare efectivă a reglementărilor comerciale necesită abordarea lacunelor în materie de cunoștințe în ceea ce privește acordurile de liber schimb ale UE, oferind informații practice cu privire la modul în care IMM - urile pot să utilizeze concret aceste acorduri.

Salutăm cu entuziasm rapoartele privind punerea în aplicare a acordurilor de liber schimb, considerându-le un pas esențial către o mai mare transparență și către un instrument eficace pentru comunicarea oportunităților de creștere generate de acordurile comerciale. Având în vedere gradul scăzut de punere în aplicare a acordurilor comerciale, suntem ferm convinși că ALS ar trebui să fie adaptate necesităților IMM - urilor, la fel cum IMM - urile ar trebui să se adapteze cerințelor ALS. Autoritățile locale și regionale pot juca un rol vital în această privință, deoarece sunt bine poziționate pentru a disemina informații cu privire la beneficiile acordurilor de liber schimb, datorită cunoștințelor lor și a proximității față de IMM - uri. În același timp, trebuie să fim atenți să nu ignorăm teritoriile care nu sunt pregătite să facă față concurenței internaționale, deoarece rolul nostru este să ne asigurăm că nicio regiune nu este lăsată în urmă. Evaluările impactului teritorial pot fi un instrument eficace din acest punct de vedere, ele ajutând la identificarea și cuantificarea posibilelor consecințe într-o etapă timpurie, permițând astfel orașelor și regiunilor să instituie în timp util politici adecvate ”, a spus dl Michael Murphy (IE - PPE), președintele Comisiei ECON și raportor pentru avizul CoR pe tema „ Punerea în aplicare a acordurilor de liber schimb (ALS): perspectiva locală și regională ”, aviz adoptat în cursul ședinței.

„Salut primul proiect de aviz al Comitetului privind punerea în aplicare a acordurilor noastre de liber schimb. Regiunile joacă un rol esențial în ceea ce privește punerea în aplicare. Așa cum sugerează proiectul de aviz, regiunile, precum și întreprinderile locale și cetățenii din teritoriu sunt principalii beneficiari ai acordurilor de liber schimb. Sper că acest proiect de aviz va fi începutul unei colaborări mai sistematice între Comisie și Comitetul Regiunilor în ceea ce privește punerea în aplicare a acordurilor noastre comerciale” , a adăugat comisarul Hogan .

În contextul unei cooperări mai strânse, raportorul a propus menținerea Grupului de experți privind acordurile comerciale, în care CoR este pregătit să joace un rol mai activ. A salutat, de asemenea, numirea unui responsabil cu aplicarea dispozițiilor în materie comercială, care se va ocupa de monitorizarea punerii în aplicare a măsurilor de protecție a climei, a mediului și a forței de muncă consacrate în acordurile comerciale ale UE și a reiterat oferta de cooperare strânsă a orașelor și regiunilor.

După dezbaterea cu comisarul Hogan, membrii ECON au adoptat avize pe următoarele teme: „ Instrumentul bugetar pentru convergență și competitivitate ”, pregătit de dl Christophe Rouillon (FR - PSE), raportor, și „ Pachetul privind serviciile: O perspectivă actualizată a autorităților locale și regionale din Europa ”, raportor: dl Jean - Luc Vanraes (BE - RE) și au discutat Planul de acțiune pe 2020 pentru cooperarea dintre Comitetul European al Regiunilor și Grupul Băncii Europene de Investiții.

Informații suplimentare:

Fișa informativă a Comisia Europene cu titlul: Raportul anual pe 2019 privind punerea în aplicare a acordurilor de liber schimb ale UE

Anchetă privind acordurile de liber schimb: Raport

Contact:

Carmen Schmidle

Tel. +32 (0)2 282 2366

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Partajează :
 
Știri conexe

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/COR-CEMR-JOINT-CONSULTATION-RRPS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/CLOSER-COOPERATION-TO-BOOST-UPTAKE-OF-FREE-TRADE-AGREEMENT.ASPX

Regions and cities still have little say in post-COVID 19 recovery plans, a new consultation warns
Regions and cities still have little say in post-COVID 19 recovery plans, a new consultation warns
30.05.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/FLEXIBLE-FISCAL-RULES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/CLOSER-COOPERATION-TO-BOOST-UPTAKE-OF-FREE-TRADE-AGREEMENT.ASPX

Flexible fiscal rules should remain in place until EU economic governance is reformed, local leaders ask
Flexible fiscal rules should remain in place until EU economic governance is reformed, local leaders ask
28.04.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-CALL-FOR-A-STRONGER-EUROPEAN-FINANCIAL-SUPPORT-FOR-TERRITORIES-WORST-AFFECTED-BY-BREXIT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/CLOSER-COOPERATION-TO-BOOST-UPTAKE-OF-FREE-TRADE-AGREEMENT.ASPX

Regiunile și orașele solicită un sprijin financiar european mai puternic pentru teritoriile cel mai grav afectate de Brexit
Regiunile și orașele solicită un sprijin financiar european mai puternic pentru teritoriile cel mai grav afectate de Brexit
19.03.2021

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/CRITICAL-RAW-MATERIALS-ROLE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/CLOSER-COOPERATION-TO-BOOST-UPTAKE-OF-FREE-TRADE-AGREEMENT.ASPX

Materiile prime critice și rolul lor pentru viitorul Europei
Materiile prime critice și rolul lor pentru viitorul Europei
10.03.2021

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/REGIONS-MUST-BE-AT-THE-HEART-OF-EUROPEAN-ECONOMIC-POLICY-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/CLOSER-COOPERATION-TO-BOOST-UPTAKE-OF-FREE-TRADE-AGREEMENT.ASPX

Regiunile trebuie să se afle în centrul politicii economice europene
Regiunile trebuie să se afle în centrul politicii economice europene
29.09.2020