Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Adaptarea la schimbările climatice: avem nevoie de soluții locale pentru a ne adapta la încălzirea globală  

Comitetul European al Regiunilor (CoR) salută noua strategie a UE privind adaptarea la schimbările climatice , adoptată de Comisia Europeană la 24 februarie 2021. CoR regretă însă că, deși permite trecerea de la planificare la acțiune, din strategie lipsesc în continuare obiectivele concrete în materie de adaptare la schimbările climatice. Noua strategie stabilește modul în care Uniunea Europeană (UE) se poate adapta la impactul schimbărilor climatice. În perioada 1980-2016, pierderile economice totale cauzate de condițiile meteorologice extreme din Europa s-au ridicat la peste 436 miliarde EUR. Pandemia de COVID-19 nu a făcut decât să exacerbeze necesitatea de a construi un mediu mai sănătos și mai sigur pentru toți. CoR a solicitat o nouă strategie a UE de adaptare la schimbările climatice într-un aviz adoptat în sesiunea plenară din decembrie 2020.

Juan Espadas (ES-PSE) , primarul orașului Sevilla, președintele Comisiei ENVE a COR și al Grupului de lucru „Pactul verde la nivel local” , a declarat: „Păduri cuprinse de flăcări, inundații devastatoare, secete ucigașe: un număr impresionant de oameni cad victime ale dezastrelor climatice, care devin din ce în ce mai frecvente și mai intense. Criza climatică are consecințe extreme, devenite deja ceva obișnuit, așa că trebuie să acționăm fără întârziere. Este vorba de o situație de urgență la nivel mondial, pentru care avem nevoie de soluții locale. Noua strategie de adaptare la schimbările climatice poate ajuta autoritățile locale și regionale să se pregătească și să se adapteze la aceste condiții extreme și să își consolideze reziliența la schimbările climatice. Salutăm propunerea vicepreședintelui executiv al Comisiei Europene, Frans Timmermans, și îi mulțumim pentru că a recunoscut importanța acțiunilor locale în domeniul climei.”

Markku Markkula (FI-PPE) , președintele Consiliului Local Espoo și președintele regiunii Helsinki, a declarat: „Suntem mulțumiți să constatăm că Comisia Europeană a adoptat o strategie mai ambițioasă a UE în materie de adaptare la schimbările climatice, reflectând apelul nostru de a promova subsidiaritatea activă și proporționalitatea, recunoscând rolul crucial pe care îl joacă orașele și regiunile în adaptarea la schimbările climatice. A venit momentul să trecem la etapa următoare și să majorăm substanțial instrumentele de finanțare pentru proiectele locale de adaptare la schimbările climatice, să reproducem la scară și mai largă cele mai bune practici în întreaga Europă și să valorificăm oportunitățile în materie de inovare pe care le oferă elaborarea de politici bazate pe date”. Markku Markkula este unul dintre foștii președinți ai CoR și raportorul avizului privind adaptarea la schimbările climatice, adoptat în decembrie 2020.

CoR sprijină obiectivul Comisiei Europene de a promova dezvoltarea urbană și rurală durabilă și rezilientă și de a canaliza resursele financiare către nivelul local, inclusiv în sprijinul agriculturii, sectorul cel mai vulnerabil la schimbările climatice.

Adunarea UE a orașelor și regiunilor așteaptă cu interes cooperarea cu Comisia Europeană în ceea ce privește noul mecanism de sprijinire a politicilor, care va oferi asistență tehnică directă autorităților locale și regionale pentru a elabora și a pune în aplicare strategii de adaptare și planuri de acțiune, în strânsă cooperare cu Convenția primarilor .

Implicarea autorităților locale și regionale în stabilirea agendei privind adaptarea la schimbările climatice va fi, de asemenea, consolidată prin intermediul unor programe-cheie ale UE, ca de exemplu Agenda urbană , o inițiativă a UE lansată în mai 2016, bazată pe o metodă de lucru pe mai multe niveluri între statele membre, orașe și Comisia Europeană, pentru a stimula creșterea, calitatea vieții și inovarea în orașele europene.

Comitetul sprijină propunerea de revizuire a orientărilor privind o mai bună legiferare și recunoașterea adaptării locale la schimbările climatice ca o prioritate transversală. CoR salută, de asemenea, accentul pus de noua strategie pe integrarea aspectelor legate de politica de adaptare la schimbările climatice și subliniază că finalizarea cu succes a acțiunilor locale în domeniul climei – una dintre cele trei priorități ale noii strategii de adaptare la schimbările climatice – este esențială pentru a facilita trecerea de la planificare la acțiune.

CoR sprijină propunerea de instituire a unui Observator al climei și sănătății și propune un dialog deschis pentru a garanta că acesta creează bazele pentru includerea dimensiunii referitoare la sănătate în Pactul verde european , strategia de creștere a UE pentru a atinge neutralitatea climatică până în 2050.

CoR sprijină continuarea acțiunilor de monitorizare și colectare de date, ca instrument-cheie pentru a viza acțiunile locale și regionale de adaptare la schimbările climatice. Climate-ADAPT, platforma europeană pentru cunoștințe în materie de adaptare, urmează să fie consolidată și extinsă. Datele furnizate de serviciul Copernicus privind schimbările climatice trebuie să fie și mai bine valorificate.

Se preconizează că, în iunie 2021, Consiliul va conveni asupra concluziilor referitoare la noua strategie a UE privind adaptarea la schimbările climatice.

Informații suplimentare:

În urma anunțului făcut de Comisia Europeană și de CoR la sesiunea plenară din octombrie 2020 , cooperarea directă dintre UE și autoritățile locale și regionale a fost consolidată prin crearea unei camere teritoriale a Convenției primarilor, compusă din 27 de membri ai Comitetului European al Regiunilor, ale căror nume vor fi anunțate în curând. Adunarea UE a orașelor și regiunilor este acum prezentă în Consiliul politic al Convenției primarilor prin primarul Varșoviei și fostul deputat în Parlamentul European, Rafał Kazimierz Trzaskowski (PL-PPE).

CoR a lansat de curând Grupul de lucru „ Pactul verde la nivel local ”, pentru a garanta că strategia de creștere durabilă a UE și planurile de redresare în urma crizei provocate de COVID-19 se traduc în finanțare directă pentru orașe și regiuni, cu scopul de a pune în aplicare la nivel local Pactul verde european.

În cadrul campaniei sale „Construirea unor comunități reziliente”, CoR a lansat o compilație online a 200 de bune practici împărtășite de membrii CoR, ilustrând modul în care orașele și regiunile pun deja în aplicare Pactul verde european prin proiecte concrete privind atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea.

Noua strategie a UE privind adaptarea la schimbările climatice a fost anunțată în Comunicarea privind Pactul verde european , în urma unei evaluări din 2018 a Strategiei privind adaptarea la schimbările climatice, din 2013 , și a unei consultări publice deschise desfășurate în perioada mai-august 2020.

Schimbările climatice au un impact masiv asupra ecosistemelor, sectoarelor economice, sănătății umane și bunăstării din Europa. În perioada 1980-2016, pierderile economice totale raportate cauzate de condițiile meteorologice și de alte fenomene climatice extreme în Europa s-au ridicat la peste 436 miliarde EUR, potrivit Comisiei Europene .

Agricultura este sectorul cel mai vulnerabil la schimbările climatice. Numai în 2018, daunele agricole s-au ridicat la aproximativ 2 miliarde EUR în Franța, 1,4 miliarde EUR în Țările de Jos și 770 milioane EUR în Germania. Odată ce încălzirea globală ar ajunge la 3 C, secetele ar avea loc de două ori mai des, iar pierderile anuale absolute cauzate de secetă din Europa ar crește la 40 miliarde EUR/an, cele mai grave consecințe fiind preconizate în regiunile mediteraneene și atlantice (EU SCIENCE HUB) .

Persoană de contact:

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

+32 (0) 470 88 10 37

Partajează :
 
Știri conexe

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/CLIMATE-ADAPTATION-STRATEGY.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/CLIMATE-ADAPTATION-STRATEGY.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-JULY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/CLIMATE-ADAPTATION-STRATEGY.ASPX

Green Deal Funding Alert – July 2023
Green Deal Funding Alert – July 2023
31.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/CLIMATE-ADAPTATION-STRATEGY.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/CLIMATE-ADAPTATION-STRATEGY.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023