Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Orașele și regiunile sprijină votul cu majoritate calificată în materie fiscală  
Comitetul European al Regiunilor solicită să se elimine scutirile fiscale pentru carburanții de aviație

Comitetul European al Regiunilor – Adunarea UE a autorităților locale și regionale – a adoptat un aviz prin care sprijină modificarea procesului de luare a deciziilor în materie fiscală în UE, de la unanimitate la votul cu majoritate calificată, în cadrul sesiunii sale plenare din 26 iunie, de la Bruxelles. În avizul elaborat de dl Christophe Rouillon, primarul orașului francez Coulaines, se subliniază necesitatea de a uni eforturile în domeniul fiscal, pentru a face față provocărilor reprezentate de frauda fiscală și comerțul transfrontalier, dar și de schimbările climatice, deoarece impactul acestora este resimțit la nivel local.

Globalizarea, digitalizarea și schimbările din sectorul serviciilor au condus la o transformare rapidă a economiei, oglindită în libera circulație a întreprinderilor, capitalului și serviciilor în cadrul pieței unice europene. Pentru a asigura o impozitare echitabilă în întreaga Europă, statele membre trebuie să își actualizeze normele fiscale într-un mod coordonat. Cu toate acestea, impozitarea la nivelul UE este ultima politică supusă în mod exclusiv votului în unanimitate. În consecință, politicile comune sunt reduse la cel mai mic numitor comun, progresul devenind prea lent și lipsit de ambiție pentru a face față provocărilor actuale.

Christophe Rouillon (FR-PSE), primarul orașului Coulaines și raportorul Avizului CoR „ Către un proces decizional mai eficient și mai democratic în domeniul politicii fiscale a UE ”, sprijină propunerea Comisiei Europene de a se modifica procesul de luare a deciziilor de la unanimitate la votul cu majoritate calificată: „ Impozitarea nu ar trebui să devină veriga cea mai slabă a integrării europene. Votul în unanimitate în materie fiscală a făcut imposibilă o reformă substanțială, în pofida ultimelor evoluții tehnologice, a evoluției pieței și a unei baze de impozitare mai mobile. Statele membre ar trebui să înțeleagă că o abordare europeană comună permite obținerea unor venituri fiscale mai mari și asigură o echitate fiscală mai mare decât toate suveranitățile fiscale naționale combinate, fără a mai menționa lacunele pe care le include sistemul actual. În plus, avizul exprimă un sprijin substanțial pentru o politică fiscală mai ambițioasă a UE. Cu toate acestea, CoR ar dori ca taxele de mediu și, în special, impozitarea în sectorul aviației să fie incluse printre aspectele prioritare care avansează, ceea ce ar putea oferi un mare potențial pentru posibile resurse proprii ale UE”.

În fiecare an, bugetele publice din UE pierd între 50 și 70 de miliarde EUR din cauza strategiilor de evitare a obligațiilor fiscale sau între 160 și 190 de miliarde EUR dacă se au în vedere și pierderile estimate ca urmare a regimurilor fiscale individuale ale marilor întreprinderi multinaționale. O mai bună coordonare în domeniul fiscalității ar contribui nu numai la intensificarea luptei împotriva infracțiunilor financiare, a planificării fiscale agresive și a concurenței fiscale neloiale, ci ar reduce, de asemenea, costurile administrative pentru întreprinderile care își desfășoară activitatea la nivel transfrontalier, ceea ce ar putea duce la economii de 15 miliarde EUR pe an pentru întreprinderi.

Sunt necesare eforturi comune la nivel european și național pentru a asigura o concurență fiscală loială, pentru a reduce sarcina administrativă pentru întreprinderile care desfășoară activități transfrontaliere, precum și pentru a proteja bugetele publice de pierderi cauzate de evaziunea fiscală. Numai veniturile fiscale colectate integral și efectiv ne vor permite nouă, autorităților locale și regionale, să oferim cetățenilor noștri servicii publice de calitate, de la educație la sănătate, de la locuințe la prețuri accesibile până la transportul în comun ”, subliniază dl Rouillon .

Membrii Comitetului susțin propunerea privind punerea în aplicare pe etape a noilor sisteme de vot, începând cu inițiativele care nu afectează în mod direct drepturile, bazele sau cotele de impozitare ale statelor membre, dar care sunt necesare pentru a îmbunătăți cooperarea administrativă și asistența reciprocă între statele membre în vederea combaterii evaziunii fiscale și a evitării obligațiilor fiscale. De asemenea, Comitetul dorește ca prima etapă să se aplice inițiativelor menite să ajute întreprinderile din UE să respecte obligațiile fiscale care, în special pentru IMM-uri, reprezintă o provocare majoră atunci când acestea își desfășoară activitatea la nivel transfrontalier.

Avize recente ale CoR în domeniul fiscal:

Pachetul privind impozitarea echitabilă , octombrie 2018

Impozitarea economiei digitale , decembrie 2018

Contact:

Carmen Schmidle

Tel. +32 (0)494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu