Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Orașele și regiunile pledează pentru o nouă lege a UE privind oceanele, pentru a proteja mediul marin, a reduce poluarea și a inversa declinul biodiversității  

CoR subliniază că o mare parte a legislației UE în materie de mediu, inclusiv Directiva-cadru a UE „Strategia pentru mediul marin” (DCSM) și directivele privind natura, nu au fost implementate suficient.

Comitetul European al Regiunilor (CoR) a prezentat un set de propuneri pentru a proteja mediul marin și a reface ecosistemele oceanice. CoR solicită o nouă lege a UE privind oceanele, care să stabilească o direcție pe termen lung, cu obiective și termene măsurabile, pentru a asigura protecția și refacerea ecosistemelor marine. Liderii locali și regionali propun un Fond pentru oceane, pentru a decarboniza transportul maritim, și solicită eliminarea scutirii din Directiva privind impozitarea energiei pentru carburanții utilizați în activități de pescuit. CoR solicită Comisiei și să propună noi norme radicale privind obligațiile în materie de cote pentru azotul reciclat și fosfor pe piața UE, ca parte a eforturilor sale de a reduce scurgerile de nutrienți în mările UE, de a opri proliferarea algelor și extinderea zonelor moarte pe fundul mării.

Oceanele se confruntă cu o poluare ireversibilă a mediului. Calitatea apei, mările și biodiversitatea marină sunt afectate de activități precum transportul maritim internațional, traficul excesiv de ambarcațiuni, construcțiile urbane, producția industrială, agricultura și producția de energie. În timp ce oceanele lumii sunt inundate cu materiale plastice, poluare chimică și scurgeri de îngrășăminte agricole, presiunea crescândă a dezvoltării urbane și a turismului pe litoral afectează, de asemenea, grav ecosistemele marine și biodiversitatea.

În acest context, CoR a adoptat un aviz sub conducerea raportoarei Emma Nohrén (SE-Verzi), viceprimarul localității Lysekil din Suedia. Ea a declarat: „Oceanele și clima sunt două fețe ale aceleiași monede! Clima nu poate fi stabilizată în lipsa unor oceane sănătoase. Prin urmare, Legea climei trebuie să fie completată de o lege privind oceanele, care să stabilească obiective și termene pentru îmbunătățirea mediului marin. Poluarea oceanelor este o problemă globală, însă comunitățile locale și regionale sunt cele care suportă principala povară . Trebuie să demarăm acțiuni pentru a elibera potențialul neexploatat al autorităților locale și subnaționale de a proteja mediul marin al UE, asigurând totodată locuri de muncă și stimulând economia. Nu mai putem aștepta. Este necesar ca UE să fie în avangarda tranziției verzi, astfel cum prevede Pactul verde european.”

CoR subliniază că o mare parte a legislației UE în materie de mediu, inclusiv Directiva-cadru a UE „Strategia pentru mediul marin” (DCSM) și directivele privind natura , nu au fost implementate suficient, așa cum menționează Curtea de Conturi . După primul ciclu de punere în aplicare a DCSM, CoR subliniază că, fără valori-limită definite sau fără ținte clare, ambițioase și măsurabile, nu se vor înregistra niciodată progrese și solicită ca aceste ținte să fie definite fără întârziere.

CoR solicită Comisiei Europene să stabilească norme pentru ca statele membre să implice autoritățile locale și regionale în procedura de consultare și în procesul de identificare, concepere și planificare a măsurilor, clarificând responsabilitățile și încurajând un angajament sporit în punerea în aplicare cu succes a Directivei-cadru a UE „Strategia pentru mediul marin”.

De asemenea, CoR cere Comisiei Europene să înființeze un Grup operativ european pentru biodiversitate marină 2030 , alcătuit din responsabili de proiecte de mediu, care să asiste și să consilieze autoritățile de la nivel subnațional în planificarea proiectelor și în accesul la fonduri UE pentru a stopa poluarea marină și a reface ecosistemele oceanice.

În conformitate cu recent adoptata Lege europeană a climei, orașele și regiunile cer o nouă lege a UE privind oceanele , pentru a defini o direcție pe termen lung care să asigure protecția și refacerea ecosistemelor marine, și sprijină propunerea Parlamentului European de a institui un Fond pentru oceane pentru a decarboniza transportul maritim și a utiliza 20 % din venituri pentru a proteja, a reface și a gestiona mai bine ecosistemele marine.

Pentru a stopa eutrofizarea crescândă a mărilor UE, CoR solicită Comisiei Europene să traseze calea și să propună obligații în materie de cote pentru nutrienții reciclați din îngrășăminte pe piața UE, ca parte a economiei circulare. CoR subliniază că fosforul și azotul sunt vitale pentru producția de alimente, iar fosforul este inclus pe lista UE a materiilor prime critice.

Adunarea UE a reprezentanților locali și regionali sprijină obiectivele și țintele de protejare a biodiversității în cadrul Pactului verde european și al Strategiei UE în domeniul biodiversității pentru 2030 . Cu toate acestea, CoR îndeamnă Comisia Europeană ca, în planul său de acțiune ce urmează să fie publicat până în 2021, să includă obiective clare și măsurabile, însoțite de termene-limită pentru a conserva resursele piscicole și a proteja ecosistemele marine.

CoR este foarte îngrijorat de protecția slabă și de insuficiența monitorizării și controlului efectuate în actualele zone marine protejate ale UE (ZMP). Potrivit Agenției Europene de Mediu , mai puțin de 1 % din ZMP din UE beneficiază de protecție deplină. CoR sprijină ferm propunerea Comisiei Europene de a crea o rețea de zone marine protejate care să acopere 30 % din teritoriul mărilor UE și unde pescuitul și activitățile economice să fie restricționate. Liderii locali și regionali subliniază că 10 % din mările UE trebuie să beneficieze de un nivel ridicat de protecție, incluzând zone fără intervenții.

CoR propune crearea unei „Academii oceanice a UE” , alcătuită din tineri cercetători universitari din toate statele membre, care să inspire și să disemineze bune practici și cunoștințe cu privire la importanța unor oceane sănătoase.

Pentru a combate poluarea cu materiale plastice, membrii CoR solicită tuturor statelor membre să instituie sisteme de returnare a garanției pentru recipiente din plastic pentru băuturi și cer Comisiei Europene să garanteze că ele sunt compatibile. Ar fi un pas crucial către o piață unică a ambalajelor. De asemenea, CoR solicită Comisiei Europene să adopte o interdicție pentru toate noile infiltrări granulare pe terenuri de sport cu o perioadă de tranziție de șase ani și să includă nanoplasticele și polimerii biodegradabili și solubili în măsurile de reglementare pentru a reduce microplasticele adăugate în mod intenționat, în prezent aflate în proces de negociere în cadrul UE.

CoR observă că taxele portuare diferențiate din punct de vedere ecologic pot fi o modalitate eficientă pentru ca regiunile de coastă să îmbunătățească mediul și să reducă emisiile din aer și apă, precum și deșeurile și zgomotul și solicită interzicerea deversării scruberelor cu apă în UE.

CoR reiterează că principiul „poluatorul plătește” ar trebui să se afle în centrul legislației UE privind mediul marin și felicită Comisia Europeană pentru portalul său web WISE Marine , pus la dispoziția publicului.

Proiectul de aviz a fost prezentat în cadrul sesiunii plenare a CoR din 5, 6 și 7 mai 2021. 

Context:

Citiți aici interviul cu Emma Nohrén (SE-Verzi), care a răspuns la cinci întrebări privind rolul autorităților locale și regionale în protejarea mediului marin.

Adoptată la 17 iunie 2008. Obiectivul Directivei-cadru „Strategia pentru mediul marin” ( MSFD) este de a proteja mai eficient mediul marin în întreaga Europă. Comisia Europeană a elaborat un set de criterii detaliate și de standarde metodologice pentru a ajuta statele membre să pună în aplicare DCSM. Acestea au fost revizuite în 2017, ducând la noua decizie a Comisiei privind buna stare ecologică . Biodiversitatea este unul dintre principalele domenii de politică ale Pactului verde european , adoptat la sfârșitul anului 2019. În mai 2020, Comisia Europeană a adoptat Strategia UE în domeniul biodiversității pentru 2030 , pentru a stopa declinul biodiversității și a readuce natura în viața noastră. 

Avizul Autoritățile locale și regionale și protecția mediului marin intră în sfera de competență a Grupului de lucru Pactul verde la nivel local (GDGL) al CoR. Lansat în iunie 2020 și alcătuit din 13 reprezentanți aleși la nivel local și regional , GDGL are ca obiectiv să garanteze că orașele și regiunile din UE vor fi direct implicate în definirea, punerea în aplicare și evaluarea numeroaselor inițiative din cadrul Pactului verde european – strategia de creștere durabilă a UE pentru realizarea neutralității climatice până în 2050.

Între 4,8 și 12,7 milioane de tone de plastic ajung anual în oceane. Plasticul reprezintă 75 % din deșeurile marine la nivel mondial. Reducerea deșeurilor marine. Informare a Parlamentului European (2019).

Persoană de contact:

David Crous

Tel. +32 (0)470 88 10 37

david.crous@cor.europa.eu

Partajează :
 
Știri conexe

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/ENVE-SEMINAR-IN-TALLINN-ON-CIRCULAR-ECONOMY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/CITIES-REGIONS-CALL-NEW-EU-OCEANS-LAW-PROTECT-MARINE-ENVIRONMENT-REDUCE-POLLUTION-AND-REVERSE-BIODIVERSITY-LOSS.ASPX

Local and regional representatives gather in Tallinn to accelerate the transition towards circular economy
Local and regional representatives gather in Tallinn to accelerate the transition towards circular economy
07.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/CITIES-REGIONS-CALL-NEW-EU-OCEANS-LAW-PROTECT-MARINE-ENVIRONMENT-REDUCE-POLLUTION-AND-REVERSE-BIODIVERSITY-LOSS.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/CITIES-REGIONS-CALL-NEW-EU-OCEANS-LAW-PROTECT-MARINE-ENVIRONMENT-REDUCE-POLLUTION-AND-REVERSE-BIODIVERSITY-LOSS.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/CITIES-REGIONS-CALL-NEW-EU-OCEANS-LAW-PROTECT-MARINE-ENVIRONMENT-REDUCE-POLLUTION-AND-REVERSE-BIODIVERSITY-LOSS.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/CITIES-REGIONS-CALL-NEW-EU-OCEANS-LAW-PROTECT-MARINE-ENVIRONMENT-REDUCE-POLLUTION-AND-REVERSE-BIODIVERSITY-LOSS.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023