Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Orașele și regiunile salută progresele înregistrate în ceea ce privește normele politicii de coeziune pentru perioada 2021-2027 și îndeamnă la adoptarea bugetului UE  

Comitetul European al Regiunilor (CoR) salută acordul provizoriu privind normele aplicabile Fondului european pentru dezvoltare regională și Fondului de coeziune, care va investi peste 240 de miliarde de euro pentru a reduce disparitățile și a stimula creșterea durabilă în fiecare regiune a Uniunii. Au fost luate în considerare solicitări esențiale, lansate de mult timp, ale autorităților locale și regionale, inclusiv o dimensiune teritorială mai vizibilă, accentul pus pe dezvoltarea durabilă și situația specială a regiunilor ultraperiferice.

La 8 decembrie, echipele de negociere ale Parlamentului European și Consiliului au ajuns la un acord cu privire la noile norme privind Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) și Fondul de coeziune (FC). Împreună, aceste fonduri reprezintă cele mai puternice instrumente de investiții din bugetul UE, oferind 242,9 miliarde de euro pentru finanțarea regională a UE în următorii șapte ani. Fondurile vor fi disponibile începând cu 1 ianuarie 2021, în așteptarea acordului definitiv privind cadrul financiar multianual (CFM) global al UE, care este încă în curs de negociere. În cazul în care statele membre nu ajung la un acord definitiv până la sfârșitul anului, programele de investiții sprijinite de FEDR, FC și celelalte instrumente ale politicii de coeziune ar fi menținute în așteptare, întârziind investițiile masive pentru cetățeni și întreprinderi.

Acordul privind Fondul european de dezvoltare și Fondul de coeziune reprezintă un pas decisiv pentru orașe și regiuni. Pandemia de COVID-19 a afectat în special persoanele cele mai vulnerabile din societățile noastre. Proiectele privind locuințele sociale, combaterea inegalităților sau infrastructura durabilă pentru a atinge neutralitatea climatică până în 2050 vor primi acum sprijin din partea UE începând cu 1 ianuarie 2021. Egalitate, justiție socială și durabilitate – acestea ar trebui să fie principiile directoare ale tranziției UE. Aceste fonduri sunt instrumentele necesare pentru ca regiunile noastre să atingă aceste obiective ”, a declarat Isabelle Boudineau (FR-PSE), președinta Comisiei pentru politica de coeziune teritorială și bugetul UE (COTER) a Comitetului European al Regiunilor și vicepreședintă a regiunii Nouvelle-Aquitaine.

CoR salută compromisurile privind solicitările esențiale ale orașelor și regiunilor, care contribuie la crearea coeziunii ca valoare fundamentală. Printre acestea se numără o dimensiune teritorială mai vizibilă, creșterea investițiilor în dezvoltarea urbană durabilă, confruntarea cu impactul declinului demografic în zonele slab populate și luarea în calcul a provocărilor specifice cu care se confruntă regiunile ultraperiferice. Noile FEDR și FC vor majora fondurile alocate creșterii inteligente, vor asigura cel puțin 30 % din resursele care urmează să fie investite în economia ecologică, având în vedere importanța îndeplinirii obligațiilor care decurg din Acordul de la Paris, și vor promova o Europă mai socială și mai favorabilă incluziunii.

CoR își exprimă satisfacția cu privire la acest acord excelent la care s-a ajuns, pentru care legiuitorii au luat în considerare aproape toate recomandările noastre. Cel mai mare fond public al Europei permite tuturor regiunilor să investească în competențe noi, în locuri de muncă și în tranziția către o economie fără emisii de dioxid de carbon, fiind astfel cel mai ecologic fond european și, în același timp, o veritabilă expresie a solidarității cu toate tipurile de regiuni ”, a declarat Michiel Rijsberman (NL-Renew Europe), raportorul CoR pentru Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune și ministru regional al provinciei Flevoland.

Regulamentul mai necesită o serie de lucrări tehnice, care vor fi finalizate în ianuarie, înainte ca acesta să poată fi adoptat în mod oficial de Consiliu și de plenul Parlamentului European.

Context:

Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) are ca scop consolidarea coeziunii economice și sociale în Uniunea Europeană prin corectarea dezechilibrelor dintre regiunile sale. Investițiile sale se concentrează pe patru domenii prioritare: inovare și cercetare, agenda digitală, sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) și economia cu emisii reduse de dioxid de carbon. Fondul de coeziune (FC) este rezervat țărilor al căror produs intern brut pe cap de locuitor este mai mic de 90 % din media UE. Regulamentul privind FEDR și FC (acoperite anterior de două regulamente separate) identifică obiectivele specifice și domeniul de aplicare al sprijinului din ambele fonduri.

Punct de contact:

Carmen Schmidle

Tel.: +32 (0)494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Partajează :
 
Știri conexe

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/HG18-EUROPEAN-INNOVATION-DAYS-SILICON-VALLEY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-WELCOME-PROGRESS-ON-COHESION-POLICY-2021-2027.ASPX

Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
21.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-WELCOME-PROGRESS-ON-COHESION-POLICY-2021-2027.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-WELCOME-PROGRESS-ON-COHESION-POLICY-2021-2027.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-WELCOME-PROGRESS-ON-COHESION-POLICY-2021-2027.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/DEPOPULATION-AND-BRAIN-DRAIN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-WELCOME-PROGRESS-ON-COHESION-POLICY-2021-2027.ASPX

Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
15.03.2023