Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Regiunile și orașele trasează liniile importante ale următorului program de acțiune pentru mediu  
Comitetul European al Regiunilor adoptă în unanimitate un set de recomandări pentru a îmbunătăți integrarea și punerea în aplicare a legislației și a politicilor de mediu în Europa

În ciuda îmbunătățirilor din ultimele decenii, în Europa, mediul se confruntă în continuare cu provocări considerabile. Capitalul natural se degradează din cauza agriculturii, pescuitului, transporturilor, industriei, turismului și a extinderii urbane. Liderii locali critică lipsa de integrare a politicilor, lipsa de finanțare, de schimb de informații și de coordonare pentru a pune în aplicare în mod eficace legislația privind mediul în UE. Înainte ca viitoarea Comisie Europeană să prezinte Al 8-lea program de acțiune pentru mediu, orașele și regiunile europene au propus un set de recomandări pentru îmbunătățirea punerii în aplicare a politicii și a legislației europene privind mediul în următorul deceniu.

Membrii Comitetului European al Regiunilor au adoptat în unanimitate un aviz privind Al 8-lea program de acțiune pentru mediu (PAM) , cadrul viitor al Uniunii Europene care definește prioritățile și obiectivele politicii de mediu. CoR a pregătit acest aviz printr-un studiu cuprinzător , publicat în 2018.

Deși politica de mediu este, fără îndoială, una dintre cele mai solide realizări ale procesului de integrare europeană, există în continuare deficiențe. Membrii critică lipsa de integrare a politicilor și deficiențele în ceea ce privește finanțarea, schimbul de informații și capacitatea administrativă. Orașele și regiunile din UE îndeamnă toate nivelurile de guvernare să intensifice coordonarea, să stimuleze cunoașterea și schimbul de date și să asigure o mai bună respectare a conformității.

Raportorul avizului, dl Cor Lamers (NL-PPE) , primarul orașului Schiedam și președintele Comisiei pentru mediu, schimbări climatice și energie (ENVE) din cadrul CoR, a declarat: „Următorul PAM trebuie să fie mai strategic, mai integrat, mai flexibil și să răspundă noilor provocări din domeniul tehnologic, precum și să urmărească încurajarea inovațiilor. El ar trebui să răspundă, totodată, provocărilor celor mai presante legate de tranziție, precum energia, economia circulară, tranziția alimentară și tranziția către mobilitatea ecologică. Trebuie să legăm conceptul de sănătate umană de o planetă, o economie și o societate sănătoase, în care resursele să fie utilizate în mod responsabil și eficient. Modelul nostru economic trebuie să protejeze biodiversitatea și să se bazeze pe economia circulară, pe creștere, dezvoltare și locuri de muncă suficiente, care să alimenteze o societate sănătoasă, în care investițiile durabile să conducă la modele de afaceri durabile.”

„Biodiversitatea, gestionarea deșeurilor, calitatea aerului și poluarea fonică reprezintă domeniile cele mai problematice la evaluarea punerii în aplicare a legislației de mediu în Europa”, a reamintit Adina-Ioana Vălean (RO˗PPE) , președinta Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (ENVI) din Parlamentul European. „Este evident că avem nevoie de gradul cel mai înalt de implicare a orașelor și regiunilor din UE pentru ca politicile noastre de mediu – și anume PAM – să se realizeze cu succes”, a subliniat la sesiunea plenară a CoR dna Vălean, deputată în Parlamentul European.

Pentru că ele sunt în mare parte responsabile pentru punerea în aplicare a directivelor privind mediul în Europa, orașele și regiunile au luat inițiativa de a adopta recomandări concrete pentru viitorul cadru al politicii de mediu a UE. Membrii solicită să se acorde prioritate aplicării efective a standardelor existente și să se respingă transferul amenzilor către autoritățile locale și regionale (ALR).

CoR sprijină stimulentele acordate guvernelor locale și regionale care depășesc obiectivele de performanță în ceea ce privește punerea în aplicare a politicii și a legislației de mediu și solicită crearea mai multor sinergii între sursele de finanțare și programele de finanțare publică și privată.

Membrii au propus ca următorul PAM să prezinte o strategie a UE pentru promovarea unei vieți sănătoase pentru toți cetățenii. CoR propune o structură simplificată și clară a PAM 8, cu cinci capitole principale: tranziții, inovare, punere în aplicare, provocări mai ample la nivel mondial și comunicare.

Membrii propun consolidarea în continuare a Platformei tehnice pentru cooperare în domeniul mediului , care constituie un exemplu de urmat în ceea ce privește sistemul de cooperare inter-instituțională lansat în 2012. Platforma este o structură de dialog permanent între Comisia Europeană și CoR pentru promovarea punerii în aplicare a legislației de mediu și a cooperării între administrațiile locale și regionale, pe de o parte, și UE, pe altă parte.

CoR propune crearea unei rețele de ambasadori în cadrul Platformei tehnice, cu scopul de a promova punerea în aplicare a legislației de mediu la toate nivelurile de guvernare. RegHub , noua rețea de centre regionale de evaluare a punerii în aplicare a politicilor UE , înființată de CoR, va contribui la îmbunătățirea punerii în aplicare a politicii de mediu, identificând lacunele și soluțiile individualizate aplicabile în teritoriile UE.

Membrii salută propunerea Comisiei Europene de a concentra următorul cadru financiar multianual (CFM) pe dezvoltarea durabilă și integrarea politicii de mediu în toate liniile bugetare. Cu toate acestea, CoR solicită ca peste 30% din buget să fie rezervat pentru integrarea aspectelor legate de schimbările climatice în celelalte politici.

Programele de acțiune pentru mediu au orientat politica de mediu a UE începând din anii '70. UE derulează în prezent Al 7-lea program de acțiune pentru mediu, care se încheie la 31 decembrie 2020. În prezent, Direcția Generală Mediu a Comisie Europene este în curs de a-și finaliza evaluarea, pe care o va prezenta la următoarea ediție a Săptămânii verzi, în perioada 13-17 mai 2019 . La 16 mai, CoR va organiza o dezbatere privind viitorul PAM.

Decizia privind prezentarea PAM 8 va rămâne la latitudinea următoarei Comisii Europene, care va prelua funcția în urma alegerilor europene din 26 mai. Punerea în aplicare a politicii de mediu este una dintre prioritățile programului de lucru al Comisiei ENVE pentru 2019.

Al 8-lea Summit european al regiunilor și orașelor

Dezvoltarea durabilă și următoarea generație de programe ale UE vor fi unele dintre subiectele-cheie ale celui de-al 8-lea Summit european al regiunilor și orașelor , care va avea loc la 14 și 15 martie la București, cu numai două săptămâni înainte de retragerea preconizată a Regatului Unit din UE, la 29 martie și cu două luni înainte de alegerile europene.

Peste 500 de lideri europeni, naționali, regionali și locali din toate statele membre ale UE se vor întâlni în capitala României pentru a aborda chestiunea contribuției autorităților locale și regionale la „Viitorul Europei”. Organizat sub titlul „(Re)Construirea EUropei”, summitul va reprezenta cea mai amplă întrunire politică din acest an a primarilor, președinților de consilii regionale și a altor reprezentanți aleși la nivel local și regional din întreaga Uniune Europeană.

De asemenea, evenimentul va reuni 100 de tineri politicieni de la nivel local și regional, care vor participa activ la dezbaterea privind viitorul Europei. El va constitui și ocazia de a lansa oficial inițiativa Comitetului European al Regiunilor privind noua Rețea de centre regionale (#RegHub ), în prezența a 20 de regiuni participante.

În cazul în care doriți să participați la acest eveniment , vă rugăm să vă înscrieți prin intermediul paginii Președinției române a UE dedicată acreditării presei (termen: 1 martie). Vă atragem atenția asupra faptului că numai jurnaliștii înregistrați vor putea să beneficieze de o acreditare de presă.

Informații generale

CoR a pregătit acest aviz printr-un studiu cuprinzător , publicat în 2018.

Noiembrie 2018 – Studiul CoR : „ Towards an 8th Environment Action Programme – Local and regional dimension ” (Către un Al 8-lea program de acțiune pentru mediu – dimensiunea locală și regională).

Martie 2018 – Parlamentul European – Raport referitor la punerea în aplicare a celui de-al 7-lea program de acțiune pentru mediu.

Comisia ENVE a Cor – Prioritățile pentru 2019.

Politica de mediu în Europa.

Ce înseamnă asigurarea conformității de mediu?

Contact: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37

Partajează :
 
Știri conexe

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-SKETCH-OUT-NEXT-ENVIRONMENT-ACTION-PROGRAMME.ASPX

Autoritățile locale și regionale solicită un fond pentru ecologizarea gestionării dăunătorilor
Autoritățile locale și regionale solicită un fond pentru ecologizarea gestionării dăunătorilor
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-SKETCH-OUT-NEXT-ENVIRONMENT-ACTION-PROGRAMME.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/BOOSTING-GREEN-INVESTMENTS-INCREASING-FUNDS-KEY-PRIORITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-SKETCH-OUT-NEXT-ENVIRONMENT-ACTION-PROGRAMME.ASPX

Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/SURVEY-SDG.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-SKETCH-OUT-NEXT-ENVIRONMENT-ACTION-PROGRAMME.ASPX

CoR-OECD-SDSN survey: The role of cities and regions for the SDGs in an uncertain geopolitical context
CoR-OECD-SDSN survey: The role of cities and regions for the SDGs in an uncertain geopolitical context
20.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/ENVE-14-FEB-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-SKETCH-OUT-NEXT-ENVIRONMENT-ACTION-PROGRAMME.ASPX

Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
15.02.2023