Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Orașele și regiunile își prezintă viziunea asupra reformării Uniunii Europene  
Comitetul European al Regiunilor își expune ideile asupra modului în care UE poate deveni mai unită, mai democratică și mai receptivă la nevoile cetățenilor

Cu puțin înainte de data prevăzută pentru adoptarea de către liderii UE a „Agendei strategice a UE” pentru următorii cinci ani, Comitetul European al Regiunilor (CoR) și-a definit punctul de vedere în legătură cu viitorul Europei. Intitulat
„Să lucrăm împreună pentru a aduce UE mai aproape de cetățenii săi” , documentul publicat de Comitet invită statele membre să schimbe radical modul de funcționare a UE. Comitetul susține că toate deciziile și politicile UE trebuie ancorate în nivelul local, dacă se dorește consolidarea democrației și recâștigarea încrederii cetățenilor.

Karl-Heinz Lambertz , președintele CoR, a declarat: „Alegerile europene au demonstrat că marea majoritate a cetățenilor mai cred încă în viitorul oferit de o Uniune Europeană unită, așa că este momentul să schimbăm traiectoria și să producem rezultate concrete . Într-o perioadă în care valul de populism și de euroscepticism este în creștere, nu putem să urmăm un scenariu de statu-quo. UE trebuie să devină mai vizibilă, mai eficientă și mai receptivă la nevoile cetățenilor, prin schimbarea modului său de funcționare. Aceasta presupune responsabilizarea și implicarea celor un milion de politicieni de la nivel local și regional, aleși în statele membre ale Uniunii Europene. Orașele și regiunile reprezintă o parte esențială a fundamentului democratic al UE, pe baza căruia trebuie să reconstruim Europa” .

Markku Markkula , prim-vicepreședintele CoR, a afirmat: „Orașele și regiunile au arătat că pot participa la crearea unei Europe durabile, care are capacitatea de a răspunde provocărilor și inovațiilor societale prin ancorarea politicilor și soluțiilor UE în nivelul local și regional . Obiectivele stabilite de Consiliul European și de Parlamentul European nu vor fi atinse fără o contribuție importantă din partea autorităților locale și regionale, lucrând direct cu comunitățile și folosind cele mai bune practici ”.

Trei principii pentru a aduce UE mai aproape de cetățeni:

schimbarea modului în care sunt adoptate deciziile UE – „subsidiaritatea activă” , astfel cum a fost stabilită de Grupul operativ privind subsidiaritatea și proporționalitatea : UE are nevoie de o nouă modalitate de lucru. Autoritățile locale și regionale trebuie implicate în toate etapele ciclului legislativ al UE;

implicarea tuturor nivelurilor de guvernanță : guvernanța pe mai multe niveluri – acțiunea coordonată a nivelurilor european, național, regional și local este esențială pentru ca UE să-și atingă obiectivele. Pentru a promova buna guvernanță, trebuie să se ajungă la o mai mare descentralizare și la o mai bună repartizare a competențelor;

dialogul permanent cu cetățenii: CoR a solicitat instituirea unui mecanism permanent de dialoguri/consultări cu cetățenii , care să se extindă dincolo de perioadele din preajma alegerilor europene. Acest nou mecanism ar completa structura decizională a UE, permițând cetățenilor să influențeze stabilirea agendei și elaborarea politicilor în UE.

Ancorarea politicilor UE în nivelul local:

transformarea obiectivelor de dezvoltare durabilă într-o strategie globală de dezvoltare a UE la toate nivelurile de guvernare;

consolidarea coeziunii în interiorul UE , printr-o politică de coeziune a UE puternică după 2020 , care să beneficieze de o finanțare adecvată, de o dimensiune socială consolidată a UE, de legături mai bune între zonele urbane și cele rurale, pentru a elimina decalajul teritorial, și de măsuri pertinente care să răspundă schimbărilor demografice;

lupta pentru un mediu durabil: CoR sprijină o foaie de parcurs ambițioasă către o Europă neutră din punct de vedere climatic , asigurând angajarea corespunzătoare a tuturor nivelurilor de guvernanță în dialoguri naționale pe mai multe niveluri privind clima și energia. Comitetul solicită, de asemenea, o politică agricolă comună echitabilă, durabilă, bazată pe solidaritate și în măsură să păstreze rolul central al regiunilor UE;

stimularea cercetării, inovării și transformării digitale , inclusiv o politică specifică pentru cercetare și dezvoltare legată puternic de regiuni și o politică industrială și comercială a UE bazată pe realitățile locale;

punerea în practică a valorilor UE la nivel local și regional: date fiind responsabilitățile orașelor și ale regiunilor în primirea și integrarea migranților, CoR solicită finanțare și sprijin corespunzătoare pentru inițiativa sa „Orașele și regiunile în serviciul integrării” , lansată la începutul acestui an. De asemenea, CoR dorește să consolideze capacitatea autorităților publice de la nivel local și regional în afara granițelor UE.

Un buget al UE care să răspundă ambițiilor Uniunii

În încercarea de a asigura marja de manevră necesară orașelor și regiunilor pentru a consolida potențialul de creștere al UE, CoR solicită ca următorul buget pe termen lung al UE să reprezinte cel puțin 1,3 % din venitul național brut al UE-27 și să fie adoptat cât mai curând posibil, pentru a permite planificarea și pregătirea din timp a programelor de finanțare. În plus, CoR avertizează că trebuie evitată orice încercare de a recentraliza bugetul UE, în special într-un mod care să submineze gestiunea partajată a programelor UE.

Notă în atenția editorilor:

În martie 2019, ca o concluzie a celui de-al 8-lea Summit al regiunilor și orașelor , organizat la București, CoR a prezentat o declarație în 10 puncte pentru viitorul UE, pornind de la ideea construirii Uniunii de jos în sus.

CoR își va prezenta în detaliu propunerile privind noul mandat legislativ al Uniunii Europene, într-o rezoluție care urmează să fie adoptată de grupurile sale politice în sesiunea plenară din 26 și 27 iunie.

Contact:
Nathalie Vandelle

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Tel. +32 (0)2 282 24 99