Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Orașele și regiunile au nevoie de finanțare directă din partea UE pentru a accelera redresarea ecologică după pandemia de COVID-19  

În acest interviu, Rafał Trzaskowski, primarul Varșoviei și candidat la funcția de președinte al Poloniei, își împărtășește punctul de vedere în calitate de raportor pe tema „Pactul climatic european” , inițiativa Comisiei Europene menită să stimuleze implicarea opiniei publice cu privire la Pactul verde european și calea către neutralitate climatică. În prezent se poate răspunde la un sondaj pe această temă, care face parte din studiul cu titlul „Sporirea capacității autorităților locale și regionale de a pune în aplicare Pactul verde: Un set de instrumente dedicat Pactului climatic”.

În calitate de raportor al CoR pe tema „Pactul climatic european”, puteți să ne spuneți de ce este important acest subiect?

Pentru mine este simplu și clar: obiectivul ambițios de neutralitate climatică din Pactul verde european pur și simplu nu va fi realizat fără participarea comunităților locale. Noi punem în aplicare 70 % din întreaga legislație europeană. Reprezentăm o treime din cheltuielile publice și două treimi din investițiile publice din UE. Punem în aplicare 90 % din măsurile de adaptare la schimbările climatice și suntem responsabili de 70 % din acțiunile de atenuare a schimbărilor climatice. Prin urmare, este clar că rolul și angajamentul nostru sunt esențiale. Toate nivelurile trebuie să participe la realizarea neutralității climatice: guvernele naționale, autoritățile locale și regionale (ALR) și, cel mai important, cetățenii. Ei trebuie să înțeleagă de ce este important acest efort, să vadă clar beneficiile pe care tranziția climatică le poate aduce pentru sănătatea, bunăstarea și veniturile lor. Consider că autoritățile locale au un rol specific în acest sens, având în vedere că suntem cel mai aproape de cetățeni și suntem de nivelul de administrare care se bucură de cea mai mare rată de încredere a cetățenilor. Din acest motiv susțin și încurajez cooperarea strânsă dintre Comisia Europeană și Comitetul European al Regiunilor în vederea realizării obiectivului nostru comun – de a face ca UE să devină neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei.

Considerați că Pactul climatic poate fi în continuare util, în contextul actual al crizei sanitare și economice?

Cred că în prezent este chiar mai relevant decât înainte de izbucnirea pandemiei de COVID-19. Pandemia a demonstrat, încă o dată, cât de importante sunt administrațiile locale, ele aflându-se în prima linie și abordând în mod direct nevoile și temerile cetățenilor. În contextul Pactului verde, autoritățile locale și regionale trebuie dotate cu un set concret de instrumente care să permită realizarea unei schimbări reale, concrete și vizibile pe teren pentru cetățeni. Altfel, ideea neutralității climatice va rămâne o promisiune – nu foarte atractivă –, mai ales în situația în care ne așteaptă o criză economică. Pentru că acum ne aflăm într-un moment de răscruce, este important să luăm deciziile corecte, să evoluăm spre o economie mai durabilă pentru cetățeni și în care cetățenii să fie în prim-plan.

Ați lansat de curând o amplă consultare cu privire la Pactul climatic european, pe lângă cea lansată de Comisia Europeană. La ce informații vă așteptați?

În primul rând, doresc să obțin informații cu privire la modul în care pandemia a schimbat percepția comunităților locale asupra politicii în domeniul climei. Va rămâne ea o prioritate pentru cei care au considerat-o astfel în trecut? Trebuie să fim conștienți că pandemia și perturbările economice pe care le provoacă afectează grav comunitățile locale. Autoritățile locale și regionale sunt deja în suferință, ca și Varșovia de altfel, având un deficit enorm de venituri la buget. Vor fi ele în continuare pregătite să investească într-o tranziție ecologică sau, mai corect spus acum, o redresare ecologică? Vreau să știu exact de ce au ele nevoie pentru a porni pe această cale.

În prezent, Comisia Europeană construiește temelia Pactului climatic. Dacă ar fi să dați Comisiei un singur sfat, care ar fi acesta?

 

Pandemia ne-a împins societățile și economia în ape neexplorate. În opinia mea, singura cale de urmat este redresarea prin forța și oportunitățile oferite de Uniunea Europeană. Cu toate acestea, mă tem că există și alte voci, care susțin contrariul. Prin urmare, sfatul meu către Comisia Europeană ar fi să tragă învățăminte și să rămână cât mai aproape de cetățeni. Comisia Europeană are aliați puternici în rândul nostru, al autorităților locale și regionale. Suntem dispuși să contribuim la realizarea obiectivelor pe care le împărtășim, inclusiv la neutralitatea climatică. Insist: ne angajăm să susținem o redresare ecologică, dar, în acest scop, avem nevoie de resurse financiare adecvate pentru a accelera procesul. Orașele din UE, ca și Varșovia, ar trebui să obțină finanțare directă din partea UE; știm unde și cum să investim în mod eficient, astfel încât cetățenii să vadă rezultatele clare în viața lor de zi cu zi. 

Note:

Proiectul de aviz privind Pactul climatic european, redactat de raportorul Rafał Trzaskowski, primarul orașului Varșovia, este disponibil aici , în toate limbile oficiale ale UE. Textul urmează să fie discutat și votat în cadrul ședinței Comisiei ENVE din 8 iunie. Votul final și adoptarea sunt prevăzute pentru sesiunea plenară din octombrie 2020.

Se poate răspunde deja la sondaj . Comitetul European al Regiunilor (CoR) consideră că Pactul climatic reprezintă o oportunitate excelentă de a garanta o abordare mai incluzivă și mai eficientă a punerii în aplicare a Pactului verde european. CoR a lansat un studiu pentru a analiza punctul de vedere specific orașelor și regiunilor aflate pe calea către neutralitate climatică. Constatările chestionarului vor fi integrate în avizul redactat de dl Rafał Trzaskowski. Sondajul face parte din studiul cu titlul „Sporirea capacității autorităților locale și regionale de a pune în aplicare Pactul verde: Un set de instrumente dedicat Pactului climatic” și este structurat după cum urmează:

Partea I: discuție privind impactul pandemiei actuale și consecințele economice asupra politicilor din cadrul Pactului verde la nivel local și regional;

Partea a II-a: identificarea resurselor și instrumentelor aplicabile pentru a sprijini mai bine autoritățile locale și regionale în punerea în aplicare a Pactului verde;

Partea a III-a: autoevaluarea progreselor înregistrate de autoritatea dumneavoastră în tranziția către neutralitatea climatică.

Ordinea de zi și alte documente aferente ședinței Comisiei ENVE din 8 iunie pot fi consultate aici .

Faceți clic aici pentru mai multe informații cu privire la Pactul climatic european.

Persoană de contact:

David Crous

Tel.: +32 (0) 470 88 10 37

david.crous@cor.europa.eu

Partajează :
 
Știri conexe

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-NEED-DIRECT-EU-FUNDING-TO-ACCELERATE-A-COVID-19-GREEN-RECOVERY.ASPX

Autoritățile locale și regionale solicită un fond pentru ecologizarea gestionării dăunătorilor
Autoritățile locale și regionale solicită un fond pentru ecologizarea gestionării dăunătorilor
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-NEED-DIRECT-EU-FUNDING-TO-ACCELERATE-A-COVID-19-GREEN-RECOVERY.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/BOOSTING-GREEN-INVESTMENTS-INCREASING-FUNDS-KEY-PRIORITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-NEED-DIRECT-EU-FUNDING-TO-ACCELERATE-A-COVID-19-GREEN-RECOVERY.ASPX

Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/SURVEY-SDG.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-NEED-DIRECT-EU-FUNDING-TO-ACCELERATE-A-COVID-19-GREEN-RECOVERY.ASPX

CoR-OECD-SDSN survey: The role of cities and regions for the SDGs in an uncertain geopolitical context
CoR-OECD-SDSN survey: The role of cities and regions for the SDGs in an uncertain geopolitical context
20.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/ENVE-14-FEB-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-NEED-DIRECT-EU-FUNDING-TO-ACCELERATE-A-COVID-19-GREEN-RECOVERY.ASPX

Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
15.02.2023