Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
La New York, orașele și regiunile promovează acțiunile climatice  
La summitul ONU pentru acțiuni climatice, delegația Comitetului European al Regiunilor încurajează neutralitatea climatică și prezintă măsuri menite să accelereze realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă

În timp ce sute de mii de persoane participau la greva pentru climă, orașul New York a întâmpinat lideri din întreaga lume la summitul Organizației Națiunilor Unite pentru acțiuni climatice , desfășurat în paralel cu primul summit privind obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD). Deși într-o măsură insuficientă pentru îndeplinirea obiectivelor Acordului de la Paris, Secretarul General al ONU, dl António Guterres, a reușit să intensifice acțiunile climatice, 100 de orașe și 77 de țări angajându-se să reducă la zero net emisiile de gaze cu efect de seră până în 2050 ( ONU ). Uniunea Europeană a confirmat că 25 % din următorul buget va fi alocat activităților legate de climă. Adunarea UE a orașelor și regiunilor a fost reprezentată de dl prim - vicepreședinte Markku Markkula, alături de mai mulți membri ai CoR, care au făcut cunoscute angajamentele și realizările circumscripțiilor lor, atât în ceea ce privește acțiunile climatice, cât și transpunerea la nivel local a ODD-urilor.

Prim-vicepreședintele Comitetului European al Regiunilor, dl Markku Markkula , a declarat: „Este momentul să arătăm aici, în New York, și ulterior, la COP25, în Chile, că guvernele locale și regionale din Europa sunt serioase și hotărâte să acționeze în favoarea climei. Că suntem uniți și acționăm împreună, cooperând între state membre și în fiecare dintre ele, la toate nivelurile de guvernare și implicând cetățenii, pentru a realiza neutralitatea climatică.”

El a reamintit că, fără orașe și regiuni, neutralitatea climatică nu va fi atinsă și nici fenomenul de încălzire globală nu va fi inversat, subliniind că este necesar ca rolul autorităților locale și regionale să fie recunoscut oficial în cadrul Acordului de la Paris, printr-un sistem pe mai multe niveluri, care să integreze contribuțiile locale și regionale în planurile naționale privind clima .

Dl Juan Espadas (ES-PSE) , primarul orașului Sevilla, a declarat: „Acesta este o săptămână foarte importantă pentru combaterea schimbărilor climatice la nivel mondial. Săptămâna aceasta este dedicată nu atât declarațiilor politice, cât planurilor de acțiune, instrumentelor și mijloacelor financiare cu care să concretizăm schimbarea. În calitate de președinte al Rețelei spaniole a orașelor pentru climă, vă asigur că prezența la New York demonstrează angajamentul și contribuția noastră la inversarea fenomenului de încălzire globală prin intermediul planurilor de acțiune privind clima și energia la nivel local.”

Primarul orașului Lisabona, dl Fernando Medina (PT-PSE) , a afirmat: „Observăm în fiecare zi provocările schimbărilor climatice. Una dintre prioritățile noastre este ODD 13, și anume necesitatea urgentă a acțiunilor climatice. La Lisabona, Capitala verde a Europei 2020, acționăm cu fermitate în privința mobilității, aducând îmbunătățiri sistemului de transport public, a soluțiilor bazate pe natură, cum ar fi infrastructura ecologică, și a eficienței energetice, prin utilizarea de LED - uri în semafoare și de panouri solare în clădirile municipale. Trebuie să acționăm acum și împreună.”

Primarul localității Manheim, dl Peter Kurz (DE-PSE) , a subliniat că „Summitul ODD este o ocazie minunată de a impulsiona în continuare dezvoltarea durabilă în lume . Noi, europenii, trebuie să facem progrese considerabile în acest domeniu dacă dorim să ne menținem prosperitatea și să ne păstrăm resursele naturale. Este esențial să dispunem de o politică cuprinzătoare în materie de durabilitate, care să ia în considerare coeziunea socială, dezvoltarea economică și lupta împotriva sărăciei.”

Dna Kata Tüttő (HU-PSE) , membră a Consiliului Local al Sectorului 12 din Budapesta, a declarat: „Săptămâna aceasta, sute de mii dintre copiii noștri, peste tot în lume, se află în stradă ca participanți la greva pentru climă și strigă că suntem nepăsători față de viitorul lor. Ne cer să acționăm acum. Orașele pot face schimbarea și pot impulsiona tranziția, așa că îi invit pe toți politicienii de la nivel local să se alăture luptei!”

Dl Andre Viola (FR-PSE) , președintele Consiliului General Aude, a subliniat: „Obiectivele de dezvoltare durabilă nu se limitează doar la dimensiunile de mediu și de climă. Este vorba de o agendă mondială, cu scopul de „a nu lăsa pe nimeni în urmă”. Având în vedere că ne confruntăm cu provocări comune, trebuie să căutăm și soluții comune. Recunoașterea „transpunerii la nivel local a ODD - urilor” a consacrat rolul esențial pe care îl joacă guvernele locale și regionale în acest domeniu. Consiliul departamental Aude a orientat toate politicile publice către realizarea ODD-urilor, ca prim pas pentru ancorarea lor în nivelul local.

Dl Anders Knape (SE-PPE) , membru al Consiliului local Karlstad și președintele Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei, a declarat: „O societate mai egalitară în materie de gen reprezintă o condiție prealabilă pentru realizarea obiectivelor Agendei 2030. Este important ca egalitatea de gen (ODD 5) să fie integrată în punerea în aplicare a celorlalte 16 obiective de dezvoltare durabilă.” Acesta a fost mesajul său la întâlnirea cu dna Åsa Regner, directoare adjunctă a UN Women din New York.

La cea mai recentă ședință a Comisiei ENVE , dl Cor   Lamers (NL-PSE) , președintele Comisiei ENVE și primarul orașului Schiedam, a afirmat: „Ar trebui să punem clima în centrul politicilor noastre. Trebuie să conlucrăm la toate nivelurile în vederea diferitelor tranziții: energia, mobilitatea, produsele alimentare etc. Și trebuie să-i asociem pe cetățeni la punerea în aplicare a acestor schimbări.”

Alți membri CoR prezenți la New York au fost dl Raffaele   Cattaneo (IT-PPE) , membru al guvernului regional Lombardia și dl Francois   Decoster (FR-RE) , primarul orașului Saint Omer.

Printre alte activități, membrii și - au prezentat măsurile menite să accelereze realizarea ODD-urilor în cadrul Forumului autorităților locale și regionale privind ODD .

În luna iunie a anului trecut, CoR a adoptat un aviz al dlui Michele Emiliano (IT-PSE) , președintele regiunii Puglia, care conține un set de recomandări pentru ca Europa să atingă neutralitatea climatică până în 2050.

Informații generale

Citiți aici : Top 5 takeaways for cities and regions from the UN Climate Action Summit („Cele mai importante 5 mesaje către orașe și regiuni ale summitului ONU pentru acțiuni climatice”) (sursa: ICLEI).

Citiți aici : Editorialul președintelui Karl-Heinz Lambertz privind clima (publicat la 23 septembrie 2019).

Fără orașele și regiunile sale, Europa nu va ajunge până în 2050 la neutralitate climatică.

În acest an, Săptămâna europeană a regiunilor și orașelor (7 - 10 octombrie) cuprinde peste cincizeci de evenimente legate de tranziția energetică, de combaterea schimbărilor climatice, de biodiversitate și de economia circulară. Consultați programul aici.

Faceți clic aici pentru a consulta ordinea de zi a următoarei sesiuni plenare a Comitetului European al Regiunilor (8 și 9 octombrie) .

Citiți aici : Ultimele știri de la Comisia ENVE .

Persoană de contact: david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37