Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Orașele și regiunile critică strategia de punere în practică a reformelor pe baza abordării descendente, propusă de Comisia Europeană  
Cities and regions critical about top-down reform delivery strategy proposed by the European Commission

Membrii Comitetului European al Regiunilor (CoR) resping propunerea Comisiei Europene, de a redirecţiona fonduri alocate politicii de coeziune pentru a finanța reforme structurale aplicate „de sus în jos” în statele membre. Avizul , elaborat de dna Olga Zrihen (BE-PSE), deputată în Parlamentul valon, și adoptat în cursul sesiunii plenare a CoR, subliniază inclusiv importanța adoptării unei abordări mixte, ascendente și descendente, care să implice autoritățile locale și regionale în conceperea și punerea în aplicare a proceselor de reformă.

Propunerea Comisiei Europene privind un nou instrument de punere în aplicare a reformelor urmărește acordarea de sprijin bugetar statelor membre care se angajează în mod voluntar să realizeze reforme structurale complexe. Acest sprijin ar urma să fie completat de asistența tehnică furnizată prin intermediul Programului de sprijin pentru reforme structurale (PSRS). Pentru perioada 2017-2020, Comisia a propus dublarea alocărilor financiare inițiale pentru PSRS, în valoare de 142,8 milioane EUR, utilizând marjele de flexibilitate ale bugetului UE și oferind statelor membre posibilitatea de a redirecţiona resurse de la fondurile structurale și de investiții europene către PSRS.

Comitetul European al Regiunilor se opune ferm ideii de a redirija resurse alocate fondurilor structurale și de investiții europene (fondurile ESI) – principalul instrument de investiții al UE gestionat în parteneriat cu regiunile și orașele – către un program administrat la nivel central, cu o abordare descendentă care nu ține seama de nevoile specifice ale comunităților locale și de rolul esențial al administraţiilor locale în realizarea reformelor structurale.

„Propunerii actuale îi lipsesc transparența și criteriile de evaluare. Este, de asemenea, mai mult decât discutabilă condiţionarea și angajarea de resurse financiare substanțiale pentru un instrument care oferă asistență pe baze strict voluntare. Dorim ca UE să acorde sprijin reformelor care prezintă o valoare adăugată europeană, respectă regulile democratice și obțin rezultate concrete la faţa locului” , a declarat dna Olga Zrihen (BE-PSE), deputată în Parlamentul valon.

Raportorul atrage atenția că neluarea în considerare a autorităților locale și regionale ca parteneri în cadrul reformelor structurale ar fi o greșeală, dat fiind că lipsa de asumare este una dintre principalele cauze ale evoluţiei lente a reformelor structurale în contextul semestrului european. Adăugarea unei dimensiuni teritoriale semestrului european, ţinând seama de diversitatea teritorială din Europa și asigurând participarea deplină a autorităților locale și regionale la programele naționale de reformă, ar constitui un pas în direcția cea bună.

„Orice noi legături între reformele structurale care prezintă relevanţă pentru UE şi politica de coeziune sporesc importanţa consolidării caracterului democratic al semestrului european la nivelul UE. Completarea acestuia cu un cod de conduită care să stabilească standarde pentru implicarea autorităților locale și regionale ar contribui la creșterea eficienței și a nivelului de asumare. Principiile subsidiarității, proporționalității și parteneriatului ar trebui să reprezinte fundamentul comun al politicii de coeziune și al tuturor celorlalte politici ale UE care sprijină reformele structurale” , a declarat dna Zrihen.

În ceea ce privește noile instrumente bugetare pentru zona euro, propuse de Comisia Europeană în decembrie 2017, avizul susține crearea unui instrument european care să abordeze șocurile asimetrice. Cu toate acestea, niciun sprijin potențial nu ar trebui să se suprapună instrumentelor existente – cum sunt fondurile structurale și de investiții europene (fondurile ESI) și Fondul european pentru investiții strategice (FEIS) –, ci să le completeze. De asemenea, CoR salută propunerea de creare a unei linii de credit sau a unor garanții în cadrul viitorului Fond Monetar European, în cazul în care Fondul unic de rezoluție – menit să gestioneze impactul dificultăţilor majore întâmpinate de bănci asupra economiei reale și a finanțelor publice – se dovedește insuficient.

Informații suplimentare:

• Avizul pe tema „Programul de sprijin pentru reforme structurale modificat și noi instrumente bugetare pentru zona euro

• Rezoluţia privind modificarea Regulamentului privind dispozițiile comune pentru fondurile ESI în vederea sprijinirii reformelor structurale

• Avizul pe tema „Programul de sprijin pentru reforme structurale pentru perioada 2017-2020

• Studiul pe tema „Îmbunătățirea semestrului european prin implicarea autorităților locale și regionale

Contact:

Carmen Schmidle

Tel.: +32 (0)2 282 2366

Mobil: +32 (0)494 735 787

carmen.schmidle@cor.europa.eu