Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Orașele și regiunile – în centrul transformării digitale a Europei și al tranziției către o economie neutră din punctul de vedere al emisiilor de dioxid de carbon  
Adunarea UE a orașelor și regiunilor plasează incluziunea și dialogul pe mai multe niveluri pe agenda digitală a Europei, considerând că aceasta este singura modalitate de a atinge obiectivele Europei în materie de energie și climă

Săptămâna aceasta au avut loc la București, sub egida Președinției române a Consiliului Uniunii Europene, două evenimente la nivel înalt la care participarea Comitetului European al Regiunilor (CoR) a fost semnificativă: ediția din 2019 a Adunării privind Agenda digitală și A 12-a Conferință privind Planul SET. Orașele și regiunile Uniunii Europene au plasat incluziunea în centrul strategiei europene privind digitalizarea, atrăgând atenția că dialogurile eficiente pe mai multe niveluri sunt singura modalitate de a îndeplini atât obiectivele UE în materie de energie și climă, cât și obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU.

Adunarea privind Agenda digitală, ediția 2019 , cel mai înalt forum european care inventariază realizările Strategiei privind piața unică digitală, a sprijinit argumentul CoR referitor la faptul că incluziunea trebuie să ocupe o poziție centrală în viitoarea piață unică digitală. La București, CoR a prezentat documentul intitulat „Europa digitală pentru toți” – o serie de propuneri ale președintelui CoR, dl Karl-Heinz Lambertz , și ale prim-vicepreședintelui CoR, dl Markku Markkula , care constituie o contribuție la reînnoirea mandatului Comisiei Europene, pentru următorii cinci ani, în domeniul pieței unice digitale.

În discursul său programatic de la sesiunea de încheiere a Adunării privind Agenda digitală, prim-vicepreședintele Markku Markkula (FI-PPE), a afirmat: „Revoluția digitală pornește de la nivel local. Trebuie să ne asigurăm că digitalizarea Europei este pe deplin favorabilă incluziunii și nu lasă în urmă nicio comunitate. Este deosebit de important ca soluțiile digitale și durabile să fie accesibile și disponibile tuturor. În același timp, trebuie să conectăm internetul obiectelor la domeniul transporturilor, la cel al eficienței energetice și la economia circulară, pentru a interconecta digitalizarea Europei, atingerea obiectivelor UE în materie de energie și climă și obiectivele de dezvoltare durabilă.”

Printre propunerile formulate de CoR în documentul „Europa digitală pentru toți” se află și dezvoltarea unui indice al economiei și societății digitale la nivel local, care să reflecte mai corect diversitatea „situațiilor privind digitalizarea” din orașele și regiunile Europei. Propunerile CoR privind digitalizarea pieței unice vor fi acum prezentate viitoarei Președinții finlandeze a Consiliului UE și vor fi supuse discuțiilor privind programul Europa digitală , propus inițial în iunie 2018.

La București, Michel Murphy (IE-PPE) , președintele Consiliului comitatului Tipperary și membru al CoR, a primit unul dintre primele cupoane acordate prin programul Wifi4EU , în valoare de 15 000 EUR, pentru a instala wi-fi gratuit în comunitatea sa. Wifi4EU este o inițiativă recentă a Uniunii Europene prin care se asigură comunităților locale acces gratuit la internet prin tehnologie wi-fi.

În perioada 12-14 iunie, Bucureștiul a găzduit și cea de-a 24-a ședință a Comisiei pentru mediu, schimbări climatice și energie (ENVE) a CoR . În colaborare cu Comisia Europeană, Asociația Municipiilor din România și Președinția română a Consiliului UE, CoR a contribuit la organizarea Conferinței privind Planul SET . Prim-vicepreședintele Markkula a subliniat că Europa nu va putea atinge în 2050 obiectivul de neutralitate din punctul de vedere al emisiilor de dioxid de carbon și nici nu va îndeplini obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU fără un parteneriat strâns și structurat între Uniunea Europeană, mediul academic, întreprinderi și autoritățile naționale, regionale și locale.

„Este esențială o mai mare implicare a nivelurilor subnaționale în dezvoltarea planurilor energetice și climatice naționale, iar momentul în care Finlanda va prelua Președinția UE este unul esențial în această privință. Trebuie continuate eforturile colegilor noștri români vizând punerea în aplicare a pachetului „Energie curată pentru toți europenii”, în special în ceea ce privește integrarea uniunii energetice în politicile naționale ale statelor membre și, mai precis, în planurile energetice și climatice naționale. Trebuie să ne asigurăm că există un nivel suficient de ambiție în materie de energie și climă în fiecare dintre aceste planuri. Numai prin dialoguri structurate pe mai multe niveluri, care implică autoritățile locale și regionale, dar și întreprinderile și societatea civilă, statele membre vor realiza efectiv tranziția către energia curată” , a declarat prim-vicepreședintele Markku Markkula la sesiunea de închidere a Conferinței privind Planul SET.

„În timpul Președinției finlandeze a UE, orașele și regiunile noastre doresc să prezinte modul în care sunt elaborate și puse în aplicare planurile energetice și climatice locale. CoR este în măsură să utilizeze diverse instrumente pentru a încuraja liderii din toate regiunile UE să își asume punerea în aplicare a obiectivelor de dezvoltare durabilă ale ONU și le va pune în funcțiune”, a spus el în încheiere.

Informații suplimentare:

Conferința privind Planul SET, care poartă titlul „Realizarea tranziției energetice pe plan local”, a constituit cadrul unei analize a strategiilor care sunt necesare pe plan local și regional pentru accelerarea tranziției energetice durabile și a opțiunilor de investiții prezente, menite să orienteze potențialul întreprinderilor de a crea economii inovatoare, cu emisii scăzute de dioxid de carbon, la nivel local și regional. Delegații au evaluat provocările și soluțiile de la nivel local care vizează integrarea diferitelor sisteme energetice și modalitățile concrete prin care Planul SET contribuie la decarbonizarea economiilor locale.

Planul strategic european privind tehnologiile energetice (Planul SET) urmărește accelerarea dezvoltării și implementării tehnologiilor cu emisii reduse de carbon. El are ca scop îmbunătățirea noilor tehnologii și reducerea costurilor, prin coordonarea cercetării la nivel național și prin sprijinirea finanțării proiectelor.

În foaia de parcurs „Europa digitală pentru toți” , semnată de președintele CoR, Karl-Heinz Lambertz, și de prim-vicepreședintele Markku Markkula, CoR prezintă următoarei Comisii Europene sugestiile sale, printre care și:

dezvoltarea unei rețele europene de centre de inovare digitală, legată de strategiile regionale de specializare inteligentă;

utilizarea instrumentelor de finanțare ale UE, inclusiv fondurile structurale, pentru a consolida extinderea centrelor de inovare digitală și conectivitatea în bandă largă de mare viteză în toate regiunile UE;

dezvoltarea unor alianțe regionale în materie de competențe digitale cu sectorul educației și formării, pentru a răspunde nevoilor digitale ale întreprinderilor locale;

utilizarea Directivei privind achizițiile publice în versiunea revizuită pentru introducerea facilă și progresivă a serviciilor inteligente, în strânsă colaborare cu centrele de inovare digitală; utilizarea în mod optim a aranjamentelor de achiziții colective; colaborarea cu Banca Europeană de Investiții pentru facilitarea procesului de achiziții colective;

lansarea unui apel pentru alegerea ca model a unor sate și regiuni inteligente din fiecare stat membru, alături de acțiuni specifice de formare și de integrare;

utilizarea la nivel local a unor noi soluții digitale pentru un dialog permanent cu cetățenii cu privire la chestiuni care variază de la securitatea cibernetică la serviciile publice digitale;

instituirea unui sistem european de cupoane pentru auditurile sistemelor de guvernare electronică pentru 700 de orașe mici și mijlocii, prin care experți în domeniul guvernării locale să furnizeze servicii de consultanță consiliului local pe o perioadă de 15 zile;

introducerea unui set de indicatori utili cu care să se poată măsura progresele înregistrate la nivel local și regional și publicarea unui raport periodic privind situația actuală a dimensiunii locale și regionale a pieței unice digitale.

Adunarea privind Agenda digitală, ediția din 2019 , este un forum în cadrul căruia părțile interesate fac un bilanț al realizărilor Strategiei privind piața unică digitală, desprind învățăminte și fac schimb de opinii cu privire la aspectele viitoarei politici digitale. Evenimentul este în același timp o ocazie deosebită de a prezenta modul în care digitalizarea ne transformă societățile și economiile, precum și modul în care ea poate contribui la o schimbare pozitivă în viața noastră. Conferința este coorganizată de Comisia Europeană și Președinția română a Consiliului Uniunii Europene.

Persoane de contact:

Lauri Ouvinen lauri.ouvinen@cor.europa.eu

David Crous david.crous@cor.europa.eu

Partajează :