Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Schimbarea modului de funcționare al UE: ‎ parlamentele regionale lansează o inițiativă vizând consolidarea rolului care le revine în procesul de legiferare al UE  
Comitetul European al Regiunilor va coordona, în toate regiunile, dezbateri legate de procesul legislativ al UE

Comitetul European al Regiunilor ( CoR ) și Conferința adunărilor legislative regionale europene ( CALRE ) au lansat astăzi un proiect-pilot menit să consolideze implicarea parlamentelor regionale cu competențe legislative în procesul legislativ al UE.

Cu ocazia celui de-al 9-lea Forum al subsidiarității , care a avut loc la Roma, în Senatul Italiei, s - a lansat astăzi inițiativa „Contribuția dezbaterilor politice purtate în parlamentele regionale”. Temele dezbaterilor regionale organizate în întreaga Europă vor fi luate în considerare în procesul legislativ al UE în faza inițială de elaborare a programului de lucru anual al Comisiei Europene. Comitetul – adunarea UE a autorităților locale și regional – va veghea la buna desfășurare a proiectului, reunind contribuțiile și asigurând astfel respectarea principiului subsidiarității, precum și faptul că deciziile sunt luate cât mai aproape de cetățeni, urmând ca UE să intervină doar atunci când acțiunea sa este percepută ca fiind mai eficace decât cea a nivelurilor național, regional sau local.

Președintele Comitetului, dl Karl-Heinz Lambertz , care este și președintele Parlamentului Comunității germanofone din Belgia, a declarat: „Această inițiativă dă startul participării regiunilor la procesul legislativ european încă din primele etape. Acest proiect apare într-un moment propice, chiar înainte de lansarea de către UE a Conferinței privind viitorul Europei, pentru a restabili legătura cu cetățenii săi. Trebuie ca fiecare act legislativ al UE să aibă un impact maxim, implicând nivelurile adecvate de guvernare, inclusiv cele mai apropiate de cetățeni, regiunile și orașele, în toate etapele procesului de elaborare a politicilor, astfel încât acestea să producă efecte în viața de zi cu zi a oamenilor. Rezultatele acestor dezbateri din cadrul parlamentelor regionale vor fi comunicate Comisiei Europene și vor contribui la elaborarea viitoarelor politici. Aceasta nu înseamnă mai puțină Europă, ci o Europă eficientă, care produce rezultate, punând cetățenii pe primul loc”.

În deschiderea lucrărilor, președinta Senatului Italiei, dna Maria Elisabetta Alberti Casellati , a subliniat că este urgent necesar ca Uniunea Europeană și statele sale membre să ofere răspunsuri adecvate la solicitarea cetățenilor de a fi luați în considerare în mai mare măsură în deciziile UE.

Această inițiativă a fost salutată de dl Antonio Tajani , președintele Comisiei pentru afaceri constituționale a Parlamentului European: „Proiectul-pilot se îndreaptă în direcția cea bună și urmărește o implicare mai puternică a parlamentelor regionale în procesul decizional al UE. Rolul regiunilor este vital în punerea în aplicare a politicilor UE, de la agricultură la turism, de la transporturi la sănătate. Consilierii regionali ar trebui să participe la viitoarea Conferință privind viitorul Europei, care va fi organizată de președinta von der Leyen anul viitor. Numai prin implicarea reprezentanților aleși în mod democratic putem aduce instituțiile UE mai aproape de cetățeni” a afirmat el.

O prioritate pe deplin împărtășită de coordonatoarea Conferinței președinților parlamentelor regionale din Italia, dna Rosa D’Amelio: „Adunările legislative regionale italiene și europene sunt pregătite să contribuie cu experiența lor la organizarea unei conferințe privind viitorul Europei care, dacă este bine gândită, va constitui un spațiu public european, un forum care ar putea reprezenta un nou început”.

Barbara Duden, președinta Comisiei CIVEX a Comitetului European al Regiunilor și membră a Parlamentului landului Hamburg, a declarat: „Rolul esențial al autorităților locale și regionale în elaborarea unei subsidiarități active, care evidențiază valoarea adăugată a comerțului comun la nivelul UE, devine din ce în ce mai clar, iar acest lucru este recunoscut și de partenerii noștri instituționali. Prin urmare, trebuie să ne asigurăm că dezbaterea politică constructivă purtată pentru a afla care este nivelul cel mai potrivit pentru reglementarea în condiții optime a unor chestiuni să nu fie înlocuită cu norme rigide (cum ar fi principiul „ one in one out ”), care nu reflectă complexitatea problemei.”

Roberto Ciambetti, președintele Adunării Regionale din Veneto, vicecoordonator al Conferinței președinților parlamentelor regionale din Italia, a afirmat: „Mesajul nostru este să nu se ia nicio decizie fără implicarea regiunilor și a parlamentelor regionale europene . Suntem chemați să aplicăm 70 % din legislația europeană, dar nu avem niciun cuvânt de spus în elaborarea ei: Uniunea se află din nou pe o cale greșită dacă își propune să rezolve deficitul democratic în acest fel. Comitetul Regiunilor – a subliniat el – este o platformă esențială de contact între teritorii și instituțiile UE, cu condiția ca participarea sa efectivă la procesul decizional al UE să fie asigurată corespunzător.”

În cadrul acestui proiect, contribuțiile parlamentelor regionale vor fi utilizate în etapa inițială a procesului decizional al UE. Toate parlamentele regionale cu competențe legislative din UE sunt invitate să participe la acest proiect, contactând secretariatul CALRE ( calre2020@parcan.es ) până la data de 24 ianuarie 2020 . Parlamentele participante vor fi selectate la scurt timp după acest termen, dezbaterile fiind prevăzute pentru perioada 1 martie - 15 mai 2020.

Acest proiect vine în completarea altui proiect al Comitetului, Rețeaua de centre regionale (RegHubs), lansat în 2019, în cadrul căruia 36 de regiuni evaluează eficacitatea anumitor politici ale UE care sunt puse în aplicare în prezent, cum ar fi cele privind achizițiile publice și calitatea aerului.

Notă în atenția editorilor:

Forumul subsidiarității este organizat de Comitetul European al Regiunilor o dată la doi ani, cu scopul de a impulsiona dinamica lucrărilor interinstituționale de monitorizare a subsidiarității și de a permite un dialog real între toți partenerii implicați în procesul de monitorizare a subsidiarității. La Roma a avut loc a noua ediție a acestui Forum, fiecare dintre acestea fiind organizată într-un alt stat membru al UE.

Subsidiaritatea asigură faptul că UE poate interveni în abordarea unor aspecte doar atunci când este mai eficace decât nivelurile național, regional sau local. Rolul său este de a asigura o valoare adăugată suficientă în toate acțiunile UE.

Conceptul de subsidiaritate activă definește o nouă modalitate de lucru, care duce mai departe abordarea tradițională a subsidiarității. Ea încurajează toți actorii instituționali, de la nivel național și subnațional, să contribuie în mod constructiv la îmbunătățirea valorii adăugate a legislației UE pe parcursul ciclului de elaborare a politicilor. Abordarea subsidiarității active a fost propusă de CoR Grupului operativ privind subsidiaritatea, proporționalitatea și scenariul „Mai puțin, dar mai eficient” , instituit de actualul președinte al Comisiei Europene, Jean - Claude Juncker, în noiembrie 2017 și condus de vicepreședintele Frans Timmermans. Conceptul de subsidiaritate activă a fost preluat în Comunicarea Comisiei Europene privind principiile subsidiarității și proporționalității, în octombrie 2018 .

Persoană de contact:

Pierluigi Boda

Tel. +32 473 851 743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Marie-Pierre Jouglain

Tel. +32 2 282 2566

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Partajează :
 
Știri conexe

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/INTEGRATION-OF-MIGRANTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/CHANGING-THE-WAY-THE-EU-WORKS.ASPX

Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
30.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/COR-AND-BERTELSMANN-STIFTUNG.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/CHANGING-THE-WAY-THE-EU-WORKS.ASPX

​Co​​R and Bertelsmann Stiftung launch new project to strengthen ​​future citizen participation in EU decision-making ​
​Co​​R and Bertelsmann Stiftung launch new project to strengthen ​​future citizen participation in EU decision-making ​
09.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/CALL-COR-YEP-PROGRAMME-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/CHANGING-THE-WAY-THE-EU-WORKS.ASPX

Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
07.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/MICHAłOWO-HONOURED-WITH-MAYOR-PAWEł-ADAMOWICZ-AWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/CHANGING-THE-WAY-THE-EU-WORKS.ASPX

Michałowo și locuitorii săi au fost recompensați cu Premiul Paweł Adamowicz pentru ajutorul pe care l-au oferit refugiaților de la frontiera cu Belarus
Michałowo și locuitorii săi au fost recompensați cu Premiul Paweł Adamowicz pentru ajutorul pe care l-au oferit refugiaților de la frontiera cu Belarus
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS-ENGAGED-FOR-BETTER-EU-LAWS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/CHANGING-THE-WAY-THE-EU-WORKS.ASPX

Local and regional leaders engaged for better EU laws: Anne Karjalainen and Michiel Rijsberman appointed rapporteurs on public procurement and Digital Europe programme
Local and regional leaders engaged for better EU laws: Anne Karjalainen and Michiel Rijsberman appointed rapporteurs on public procurement and Digital Europe programme
31.01.2023