Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Administrațiile locale solicită UE să înlesnească accesul rapid la finanțare pentru adaptarea la schimbările climatice  

Ultimul deceniu a înregistrat cele mai mari temperaturi de când se efectuează măsurători la nivel global. Schimbările climatice modifică temperaturile medii și extreme, afectează nivelurile de precipitații, încălzesc oceanele, ridică nivelul mărilor și reduc straturile de zăpadă și de gheață. Întrucât schimbările climatice afectează în primul rând nivelul local, membrii Adunării UE a autorităților locale și regionale participă la revizuirea în curs a strategiei UE de adaptare la schimbările climatice. În sesiunea plenară a Comitetului European al Regiunilor au fost adoptate o serie de recomandări.

 

Colaborarea cu companiile de asigurare pentru prevenirea riscurilor, elaborarea de previziuni climatice și promovarea unor inițiative privind comunicarea riscurilor climatice, precum și cadrele de evaluare a riscurilor și a vulnerabilității împreună cu rețelele de servicii climatice se numără printre recomandările orașelor și regiunilor în vederea consolidării strategiei UE de adaptare la schimbările climatice. Contribuția administrațiilor locale sosește la timp, dat fiind că Comisia Europeană urmează să prezinte un raport Parlamentului European și Consiliului privind punerea în aplicare a adaptării la schimbările climatice în decursul anului 2017.

 

„Finanțarea combaterii schimbărilor climatice este un aspect esențial care trebuie abordat atunci când vine vorba de punerea în aplicare a strategiei de adaptare la schimbările climatice”, a declarat dna Sirpa Hertell (FI-PPE), membră a Consiliului municipal al orașului Espoo și raportor al Avizului

„Către o nouă strategie a UE de adaptare la schimbările climatice – o abordare integrată”. „Salutăm existența instrumentelor de finanțare ale UE de sprijinire a autorităților locale și regionale în adaptarea la schimbările climatice, cum ar fi fondurile ESI, Orizont 2020, LIFE, Fondul de solidaritate al UE și mecanismul de finanțare a capitalului natural, deși accesul la aceste fonduri rămâne încă o provocare importantă. Trebuie să avem în vedere posibilitatea revizuirii condițiilor prealabile, pentru a accelera accesul la fonduri pentru acele autorități locale și regionale care respectă clima și care dispun de evaluări ale riscurilor și vulnerabilităților sau care au elaborat un plan de acțiune de adaptare la schimbările climatice”, propune dna Hertell. „Trebuie să dezvoltăm noi modalități mai eficiente pentru accelerarea măsurilor de adaptare la schimbările climatice” a adăugat Sirpa Hertell.

În aceeași ordine de idei, CoR solicită Comisiei Europene să ofere mai mult sprijin orașelor și regiunilor în ce privește proiecțiile climatice și evaluarea riscurilor, prin consolidarea cercetării în vederea identificării instrumentelor și metodelor adecvate de modelare a riscurilor, elaborarea unor scenarii cu impact macroregional și crearea unor rețele de servicii climatice în cadrul programului de finanțare Orizont 2020. Rețelele de servicii climatice ar include experți și furnizori de date, pentru a se colecta și analiza datele și a se pune cunoștințele la dispoziția factorilor de decizie locali și regionali.

De asemenea, CoR încurajează Comisia să evalueze mecanismele de asigurare care pot încuraja prevenirea riscurilor și pot contribui la limitarea pagubelor, dar și să coopereze cu societățile de asigurări, pentru a garanta că acestea pun la dispoziția sectorului public cunoștințele și competențele în materie de modelare a riscurilor și de gestionare a riscului de dezastre. Parteneriatele de succes existente ar trebuie promovate mai susținut, astfel încât să inspire și să motiveze noi actori. De asemenea, liderii locali subliniază că orașele sau regiunile considerate de asigurători ca fiind „cu risc ridicat” se confruntă cu obstacole specifice în calea investițiilor și a dezvoltării, și solicită Comisiei Europene să studieze modul de abordare a acestor probleme în revizuirea strategiei.

Revizuirea strategiei de adaptare la schimbările climatice ar trebui să reflecte mai bine dimensiunile transfrontaliere ale gestionării riscurilor climatice, reamintesc liderii locali și regionali. Cooperarea macroregională pare a fi o abordare potrivită pentru a face să evolueze procesul de adaptare la schimbările climatice în UE, prin promovarea schimburilor de informații și punerea în comun a eforturilor dincolo de frontierele administrative, afirmă CoR. Sirpa Hertell încurajează Comisia Europeană „să ia în considerare o mai bună sprijinire a inițiativelor ei pilot de natură transnațională, precum cele vizând regiunea Dunării, a Mării Baltice, a Alpilor, a Mării Adriatice și a Mării Ionice, precum și extinderea lor la alte macroregiuni din Europa și din afara acesteia”.

Lucrările Comitetului European al Regiunilor în ce privește îmbunătățirea strategiei de adaptare la schimbările climatice a UE sunt oportune, întrucât Comisia Europeană urmează să prezinte un raport Parlamentului European și Consiliului în 2017 cu privire la punerea în aplicare a acestei strategii. Eventuala revizuire a strategiei reprezintă o bună ocazie pentru administrațiile locale de a prezenta recomandări, pe baza experienței și cunoștințelor acumulate în poziția lor de lideri ai luptei împotriva schimbărilor climatice.

Note pentru editori

Strategia UE privind adaptarea la schimbările climatice a fost adoptată de Comisia Europeană în aprilie 2013. Aceasta are trei obiective: încurajarea statelor membre să adopte strategii de adaptare la schimbările climatice, remedierea lacunelor de cunoștințe prin intermediul serviciilor de informare, cum ar fi Platforma europeană pentru adaptarea la schimbările climatice (Climate-ADAPT) și promovarea adaptării în principalele sectoare vulnerabile prin agricultură, pescuit și politica de coeziune, garantând că infrastructura Europei devine mai rezistentă și încurajând încheierea de asigurări împotriva dezastrelor naturale și provocate de om.

Strategia UE de adaptare la schimbările climatice promovează măsuri de adaptare în toate statele membre, pentru a contribui la o Europă mai rezistentă la schimbările climatice. Strategia se concentrează asupra trei obiective principale: promovarea acțiunilor la nivel de state membre, includerea rezilienței în acțiunile de la nivelul UE și încurajarea deciziilor în cunoștință de cauză.

Adaptarea la schimbările climatice, precum și atenuarea efectelor acestora, a fost inclusă în toate procesele relevante de finanțare ale UE pentru perioada 2014-2020, în conformitate cu obiectivul de a dedica cel puțin 20% din bugetul UE – care se ridică la 180 miliarde EUR – acțiunilor de combatere a schimbărilor climatice. Această finanțare include suma de 864 de milioane EUR disponibilă în cadrul subprogramului pentru politici climatice din cadrul LIFE pentru proiecte vizând atât eforturile de atenuare, cât și de adaptare. Noul ciclu de finanțare se bazează pe suma de 307 milioane EUR, pe care programul LIFE a mobilizat-o deja pentru promovarea adaptării la schimbările climatice. Astfel s-au sprijinit acțiuni care variază de la planificarea strategică la măsuri specifice în sectoare precum agricultura, gestionarea apelor și silvicultura.

Persoană de contact:

 

David Crous

+32 470 881 037
David.Crous@cor.europa.eu

Partajează :