Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Punți între instituțiile europene și cetățeni: inițiativele cetățenești europene (ICE) trebuie să aibă un impact asupra procesului legislativ al UE  

Liderii locali și regionali sunt pregătiți să promoveze inițiative cetățenești cu impact teritorial

În cursul celei de-a 142-a sesiuni plenare a CoR, liderii locali și regionali au invitat pentru prima dată reprezentanți a două inițiative cetățenești europene, în prezența vicepreședintelui Parlamentului European responsabil cu democrația europeană și inițiativele cetățenești europene, dl Pedro Silva Pereira, și a președintei nou-alese a Comitetului Economic și Social European, dna Christa Schweng. Prin această inițiativă, CoR își lansează dezbaterea privind democrația, în perspectiva Conferinței privind viitorul Europei, și își demonstrează angajamentul de a sprijini ICE care intră în sfera sa de competență politică și sunt relevante din punct de vedere politic pentru autoritățile locale și regionale. Inițiativele cetățenești europene facilitează și susțin prioritatea politică a CoR ce constă în apropierea Europei de cetățenii săi, iar CoR, în calitate de reprezentant al nivelului de guvernare cel mai apropiat de aceștia, este un partener-cheie pentru promovarea lor. Lipsa unei monitorizări legislative adecvate din partea Comisiei Europene nu numai că afectează milioane de cetățeni, ci riscă, de asemenea, să nască nemulțumiri în raport cu instituțiile europene.

Inițiativa cetățenească europeană a fost instituită în 2011. Ea este un instrument al democrației participative în UE, care le permite cetățenilor să invite Comisia Europeană să prezinte o propunere de act juridic pentru punerea în aplicare a tratatelor UE. Potrivit raportului OCDE din 2020 privind interesul pentru democrația deliberativă în întreaga UE , în ultimii 40 de ani procesele deliberative reprezentative au fost utilizate mai frecvent la nivel local (52 %) și regional (30 %). Prin urmare, autoritățile locale și regionale sunt parteneri naturali pentru promovarea inițiativelor cetățenești europene cu impact teritorial. Acest lucru poate fi realizat în trei moduri: în primul rând, membrii CoR pot decide în mod colectiv să sprijine obiectivul unei ICE specifice, fie prin avize din proprie inițiativă, fie prin rezoluții; în al doilea rând, chestiunea poate fi abordată de un membru al CoR în timpul dezbaterii permanente în plen cu privire la chestiunile locale și regionale din întreaga UE; în al treilea rând, ICE ar putea fi integrate în CitizEN – Citizen Engagement in the EU Network (Participarea cetățenilor la rețeaua UE), un instrument inițiat de CoR în perspectiva Conferinței privind viitorul Europei.

Prim-vicepreședintele CoR, dl Vasco Cordeiro, a declarat : „Inițiativele cetățenești europene ar putea reprezenta un instrument remarcabil de îmbunătățire a democrației în UE. Va trebui să susținem întotdeauna democrația, mai buna legiferare și principiul subsidiarității active. Dacă acestea nu sunt sprijinite în mod corespunzător, inițiativele cetățenești riscă să eșueze, creând nemulțumiri suplimentare în rândul cetățenilor și subminându-le încrederea în UE. Aceasta nu ar trebui să fie doar o dezbatere teoretică incitantă, ci și una politică în cadrul Conferinței privind viitorul Europei, pentru a găsi noi modalități de consolidare a fundamentelor democratice ale UE”.

Pedro Silva Pereira , vicepreședinte al Parlamentului European, responsabil cu democrația europeană și inițiativa cetățenească europeană, a afirmat: „Inițiativa cetățenească europeană este un instrument important de promovare a participării europene la procesul legislativ al Uniunii. Procesul, introdus prin Tratatul de la Lisabona, a făcut obiectul mai multor modificări pentru a deveni mai accesibil, asigurând, de asemenea, o mai mare transparență în procesul decizional al UE. Într-un moment în care intenționăm să lansăm o discuție aprofundată privind viitorul Europei, inițiativa cetățenească europeană poate ilustra modul în care se poate extinde și mai mult interacțiunea dintre cetățeni și instituțiile UE, în special cu Parlamentul European, și în care pot fi consolidate mecanismele democrației participative. Inițiativa Comitetului Regiunilor nu ar putea veni într-un moment mai potrivit, garantând că actorii regionali sunt profund implicați în procesul permanent de îmbunătățire a democrației europene”.

Christa Schweng , președinta Comitetului Economic și Social European, a declarat: „Oamenii trebuie plasați în centrul politicilor UE, fie prin intermediul organizațiilor societății civile reprezentate în cadrul Comitetului nostru, fie prin intermediul unor instrumente precum ICE. CESE – la nivelul UE – și membrii săi – în țările de unde provin – vor continua să promoveze ICE, astfel încât cetățenii să fie conștienți de existența ei, să o cunoască mai bine și, prin urmare, să o utilizeze mai des. Dorim să-i implicăm pe cetățeni și să încurajăm angajarea lor într-un mod care să se dovedească util, deoarece UE ar trebui să fie cât mai apropiată de cetățenii ei și să le merite încrederea. Comitetele noastre joacă un rol important în calitate de intermediari la nivelul UE, dar și la nivel național, regional și local”.

Inițiativa cetățenească europeană intitulată Minority Safepack – un milion de semnături pentru susținerea diversității în Europa a fost prezentată de unul dintre organizatorii săi și de fostul președinte al CoR și în prezent membru al acestei instituții, dl Karl-Heinz Lambertz , și solicită UE să îmbunătățească protecția persoanelor care aparțin minorităților naționale și lingvistice și să consolideze diversitatea culturală și lingvistică în Uniune . Este una dintre cele șapte ICE care au obținut suficiente semnături, au parcurs toate etapele procedurii și au fost transmise cu succes Comisiei.

Alegători fără frontiere, drepturi politice depline pentru cetățenii UE este una dintre cele 14 ICE în curs (este vorba, așadar, de inițiative deschise, aflate în proces de colectare a semnăturilor). Inițiativa a fost prezentată de Beniamino Brunati și solicită reforme care să consolideze drepturile existente ale cetățenilor UE de a vota și de a candida la alegerile europene și municipale din țara lor de reședință și noi reglementări care să extindă aceste drepturi la alegerile regionale și naționale și la referendumuri.

CitizEN – Citizen Engagement in the EU Network (Participarea cetățenilor la rețeaua UE) este un instrument propus de CoR în avizul „Autoritățile locale și regionale în dialog permanent cu cetățenii” – raportor: dl Declan McDonnell (IE - AE) –, care vizează implicarea cetățenilor în procesul de elaborare a politicilor Rețeaua CitizEN ar putea fi lansată în cadrul Conferinței privind viitorul Europei, în vederea transformării într-un mecanism permanent în viitor. Rețeaua ar urma să aibă trei obiective:

- consolidarea interacțiunii dintre instituțiile europene și cetățeni, prin metode directe de participare la nivel local și regional;

- furnizarea de exemple de metode participative care pot fi utilizate atât formal, cât și informal;

- asumarea rolului de depozitar de informații și schimburi de bune practici privind inițiativele de participare la nivel național, regional și local din întreaga Uniune Europeană.

Organizatorii ICE ar trebui să profite de ocazia oferită de dezbaterile pe care le va organiza Conferința privind viitorul Europei. Rețeaua CitizEN ar putea deveni o infrastructură stabilă și permanentă prin care să se continue monitorizarea rezultatelor Conferinței și să se garanteze că cetățenii sunt bine informați și pot fi implicați în etapele de monitorizare și evaluare.

Informații generale:

Începând cu 1 ianuarie 2020, se aplică noi norme pentru ca ICE să devină mai accesibilă, mai puțin birocratică și mai ușor de utilizat pentru organizatori și susținători. Principala inovație tehnică este un sistem centralizat de colectare online, gestionat de Comisia Europeană. Acest serviciu este gratuit și le permite cetățenilor să semneze prin intermediul identificării electronice. Organizatorii pot alege, de asemenea, să își creeze propriul sistem de colectare online până la sfârșitul anului 2022. Începând cu 2012, au fost înregistrate 75 de inițiative.

CoR a adoptat trei avize pe această temă:

- Inițiativa cetățenească europeană (CDR 167/2010), adoptat în 2010 – raportoare: Sonia Masini;

- Inițiativa cetățenească europeană (CIVEX-VI/005), adoptat în octombrie 2015 – raportor: Luc Van den Brande;

- Regulamentul privind inițiativa cetățenească europeană (CIVEX-VI/028), adoptat în martie 2018 – raportor: Luc Van den Brande.

Avizul pe tema „Reflecții asupra Europei: vocea autorităților locale și regionale în serviciul restabilirii încrederii în Uniunea Europeană” , adoptat în octombrie 2018, a integrat inițiativa cetățenească europeană în cadrul temei mai largi a democrației și a participării cetățenilor: „ … instrumentele participative, cum ar fi Inițiativa cetățenească europeană, ar trebui să fie consolidate; ca instrument complementar la structurile existente ale democrației reprezentative la nivelul UE și la elementele inovatoare suplimentare ale procesului decizional participativ și dialogului permanent, inițiativele cetățenești europene pot ajuta la mobilizarea cetățenilor în jurul unei cauze comune, la sublinierea dimensiunii europene a problemelor politice cheie și la stimularea organizării de dezbateri paneuropene și a formării unei opinii corespunzătoare a cetățenilor” .

În aceeași perspectivă, Rezoluția CoR privind propunerile pentru noul mandat legislativ al Uniunii Europene , adoptată în iunie 2019, a inclus ICE printre instrumentele existente ale democrației participative care consolidează legitimitatea și fundamentele democratice ale UE și care ar trebui completate cu noi instrumente, cum ar fi un sistem permanent de dialog cu cetățenii.

Persoană de contact:

Marie-Pierre Jouglain

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Tel. +32 (0) 473 52 41 15

Partajează :
 
Știri conexe

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/COR-SOLIDARITY-TURKIYE-SYRIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/BRIDGING-EUROPEAN-INSTITUTIONS-CITIZENS.ASPX

The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
23.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/MICHAłOWO-HONOURED-WITH-MAYOR-PAWEł-ADAMOWICZ-AWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/BRIDGING-EUROPEAN-INSTITUTIONS-CITIZENS.ASPX

Michałowo și locuitorii săi au fost recompensați cu Premiul Paweł Adamowicz pentru ajutorul pe care l-au oferit refugiaților de la frontiera cu Belarus
Michałowo și locuitorii săi au fost recompensați cu Premiul Paweł Adamowicz pentru ajutorul pe care l-au oferit refugiaților de la frontiera cu Belarus
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/STATEMENT-EARTHQUAKES-TURKIYE-SYRIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/BRIDGING-EUROPEAN-INSTITUTIONS-CITIZENS.ASPX

Statement by the President of the European Committee of the Regions on the earthquakes in Türkiye and Syria
Statement by the President of the European Committee of the Regions on the earthquakes in Türkiye and Syria
07.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/PLENARY-ANNOUNCEMENT-FEBRUARY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/BRIDGING-EUROPEAN-INSTITUTIONS-CITIZENS.ASPX

Energy and digital transitions in focus at meeting of EU local and regional leaders
Energy and digital transitions in focus at meeting of EU local and regional leaders
03.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/CIVEX-1-FEBRUARY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/BRIDGING-EUROPEAN-INSTITUTIONS-CITIZENS.ASPX

Eastern Partnership and media freedom opinions win early backing
Eastern Partnership and media freedom opinions win early backing
01.02.2023