Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Lideri locali: Prelungirea termenului pentru Brexit nu trebuie să împiedice ajungerea la un acord privind viitorul buget al UE  
Regiunile și orașele solicită un acord rapid privind bugetul UE pentru perioada 2021-2027 și garanții împotriva întreruperii finanțării planurilor de investiții actuale

Ca reacție la rezultatele reuniunii extraordinare a Consiliului European privind retragerea Regatului Unit din UE, Comitetul European al Regiunilor (CoR) – Adunarea UE a autorităților locale și regionale – a reiterat necesitatea ca statele membre să adopte de urgență bugetul pe termen lung al UE pentru perioada 2021-2027, pentru a se asigura că regiunile și orașele sunt în măsură să pregătească în mod corespunzător noile planuri și să atenueze impactul Brexitului.

Apelul a fost lansat în cursul unei dezbateri la care au participat cei 350 de lideri europeni de la nivel regional și local și Jean Arthuis , președintele Comisiei pentru bugete a Parlamentului European. Ambele adunări politice ale UE sunt deosebit de îngrijorate de impactul financiar al deciziilor luate de statele membre în cadrul reuniunii extraordinare a Consiliului European.

Președintele Comitetului European al Regiunilor, Karl-Heinz Lambertz , a declarat: „Decizia de a conveni asupra unei prelungiri a termenului până la sfârșitul lunii octombrie a acestui an acordă Regatului Unit mai mult timp pentru a depăși impasul intern cu care se confruntă. Nu vor exista câștigători în urma Brexitului, dar trebuie să folosim cu înțelepciune această perioadă, pentru a pregăti viitoarele punți de legătură dintre administrațiile locale și regionale din Regatul Unit și cele din UE27. Este esențial ca această prelungire să nu împiedice UE să înregistreze progrese în privința unor probleme mai urgente, cum ar fi disparitățile regionale, schimbările climatice, crearea de locuri de muncă și provocările geopolitice. Trebuie să oferim siguranță pentru a ne proteja economiile și pentru a răspunde acestor provocări, ceea ce înseamnă că trebuie să convenim de urgență asupra unui viitor buget al UE suficient, astfel încât regiunile și orașele să - și poată planifica investițiile pentru viitor.

Comitetul și Parlamentul European au afirmat hotărât că UE27 trebuie să își majoreze contribuțiile la bugetul UE de la 1 % la 1,3 % din venitul național brut pentru a face față provocărilor din următorul deceniu. Comitetul a criticat orice reducere a fondurilor regionale ale UE – politica de coeziune – care, în opinia sa, trebuie să sprijine regiunile ale căror economii sunt cele mai expuse la efectele Brexitului. În ceea ce privește planurile de investiții în curs, Comitetul susține că angajamentele financiare asumate de UE trebuie să fie respectate până în ultimul an prevăzut pentru plăți, 2023, evitând orice reducere sau transfer către noul ciclu financiar.

Preocupările regiunilor și orașelor au fost înțelese foarte bine de dl Arthuis. Cu ocazia prezentării poziției PE, dl Arthuis a răspuns la întrebările membrilor CoR, subliniind că: „ Parlamentul European evaluează cu atenție propunerile Comisiei referitoare la măsurile de contingență pentru eventualitatea în care nu se ajunge la un acord. Dacă se Brexitul va avea cândva loc, acesta nu va duce la «pedepsirea» regiunilor și orașelor într-o Europă cu 27 de membri”.

Comitetul a evaluat impactul potențial al Brexitului într-o serie de studii și dezbateri politice desfășurate în ultimii doi ani și a organizat trei discuții deschise cu dl Michel Barnier , negociatorul-șef al UE. Drepturile cetățenilor și potențialele costuri pentru porturi, industria pescuitului, turism, agricultură, cercetare și educație s-au numărat printre principalele preocupări ale liderilor locali din UE și din Regatul Unit. În martie 2017 și în mai 2018 , Comitetul a adoptat două rezoluții politice, iar recent a dat startul pentru identificarea celor mai bune instrumente de cooperare regională transfrontalieră după Brexit .

Contact:

Pierluigi Boda

Tel. +32 2 282 2461

Tel. mobil +32 473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu