Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Barometrul regional și local al UE avertizează: Deficitul de 180 miliarde EUR cauzat de pandemie va afecta serviciile publice  

Președintele CoR, dl Tzitzikostas, avertizează cu privire la un deficit de 180 de miliarde de euro în finanțele locale și critică faptul că guvernele naționale nu au consultat autoritățile locale cu privire la planurile de investiții

Barometrul regional și local , elaborat de Comitetul European al Regiunilor și publicat astăzi, avertizează că redresarea UE este subminată de eșecul administrațiilor naționale de a consulta orașele și regiunile cu privire la planurile de redresare de urgență finanțate de UE. Perspectiva ca fondurile UE să nu fie direcționate acolo unde orașele și regiunile consideră că sunt cele mai necesare riscă, de asemenea, să exacerbeze problemele cauzate de deficitul de 180 de miliarde EUR între cheltuieli și venituri înregistrat ca urmare a pandemiei de COVID-19.

Al doilea raport anual , care include unul dintre cele mai ample sondaje de opinie desfășurate vreodată la nivelul UE în rândul autorităților locale și regionale , evidențiază, de asemenea, adâncirea inegalităților sociale și economice dintre regiunile din aceeași țară și din întreaga UE, inclusiv un decalaj digital între mediul rural și cel urban, care subminează ambițiile UE pentru o tranziție economică verde și digitală.

În prezentarea raportului, Apostolos Tzitzikostas (EL-PPE), președintele Comitetului European al Regiunilor și guvernatorul ales al regiunii Macedonia Centrală din Grecia, a declarat: „Barometrul nostru regional și local măsoară impactul pandemiei asupra regiunilor, orașelor și satelor noastre, astfel încât toate nivelurile de guvernanță – UE, național, regional și local – să poată lua măsuri concrete pentru a aborda problemele cetățenilor noștri. De prea multe ori, Europa este asociată doar cu cele 27 de state membre ale sale, când UE este, de fapt, mult mai bogată: ea înseamnă peste 300 de regiuni, 90 000 de localități și peste 1,1 milioane de politicieni aleși la nivel local și regional, reprezentând peste 400 de milioane de cetățeni. Barometrul nostru oferă o nouă perspectivă asupra stării UE, ținând seama mai bine de diversitatea, complexitatea și bogăția Europei.

Iată câteva dintre principalele constatări ale Barometrului local și regional:

  • Finanțele regionale și locale sunt în pericol. Autorităților locale și regionale le revine sarcina de a furniza cetățenilor lor servicii publice și de sănătate de calitate, într-un moment în care banii disponibili nivelului local sunt foarte puțini. În întreaga UE, creșterea costurilor și scăderea veniturilor au lăsat un decalaj de aproximativ 180 miliarde EUR în 2020, 130 de miliarde fiind pierdute de nivelurile regional și intermediar, iar 50 de miliarde EUR au fost înregistrate în minus la nivel municipal. UE și statele membre au datoria de a ajuta urgent autoritățile locale, inclusiv prin intermediul planurilor naționale de redresare, să absoarbă șocurile suferite de finanțele lor.

  • Ignorarea dimensiunii teritoriale a crizei sanitare pune în pericol vieți omenești. Cea mai bună modalitate prin care UE și guvernele naționale pot accelera redresarea este de a se asigura că eforturile lor țin seama pe deplin de particularitățile regionale și locale: ignorarea dimensiunii teritoriale a sănătății pune vieți în pericol. Pentru a fi mai bine protejați, trebuie să reevaluăm distribuția competențelor în materie de sănătate între diversele niveluri de guvernare. UE ar trebui să investească mai mult în edificarea rezilienței sistemelor regionale și să coordoneze testele de rezistență la criză pentru a evalua gradul lor de pregătire pentru situații de criză.

  • Regiunile sunt ignorate în planurile naționale de redresare, punând în pericol redresarea UE și obiectivele ecologice. Riscăm să nu îndeplinim obiectivele de redresare, deoarece strategiile nu iau în considerare nevoile reale, diversitatea și disparitățile din cadrul comunităților noastre. Guvernele naționale trebuie să implementeze planuri împreună cu regiunile și orașele lor. Trebuie să fim actori-cheie ai guvernanței planurilor, date fiind responsabilitățile noastre în domenii precum achizițiile publice, transporturile, acțiunile climatice, sănătatea și educația.

  • Decalajul digital dintre mediul urban și cel rural poate pune în pericol redresarea: sprijinul pentru „coeziunea digitală” este imperios necesar . Acoperirea totală a gospodăriilor din UE cu rețele de foarte mare capacitate este de 44 % în zonele urbane, comparativ cu 20 % în zonele rurale. UE și statele sale membre trebuie să investească de urgență, coeziunea digitală fiind esențială pentru o redresare solidă și favorabilă incluziunii.

  • Sărăcia provocată de pandemia de COVID-19 devine o realitate. Crește riscul unei generații pierdute ca urmare a pandemiei de COVID-19. Tinerii și lucrătorii slab calificați au fost cei mai afectați. Persoanele care trăiesc în condiții precare, cele cu handicap și cele în vârstă au suferit o înrăutățire a condițiilor de viață. UE trebuie să acționeze concret și solidar, pentru a asigura o redresare mai echitabilă.

  • Politicienii de la nivel regional și local consideră că nu contează suficient în UE și doresc să aibă o influență mai mare în domenii precum economia, justiția socială, schimbările climatice și mediul. Ignorarea acestui apel ar fi o greșeală de neiertat și va adânci decalajul dintre UE și comunitățile sale. Avem nevoie de un nou impuls pentru ca democrația europeană să ne consolideze valorile europene. Conferința privind viitorul Europei trebuie să fie prilejul cu care să fie demarată o reflecție reală cu privire la modelul democratic al UE.

CONTEXT

Barometrul oferă o imagine a impactului crizei sociale, economice și de sănătate asupra regiunilor și orașelor din UE. Faptele și constatările sale sunt completate de un sondaj de opinie publică în rândul politicienilor de la nivel local și regional din cele 27 de state membre ale UE. Sondajul, comandat de Comitetul European al Regiunilor și realizat de IPSOS, analizează opiniile acestor politicieni cu privire la calitatea relației dintre guvernele subnaționale și guvernele naționale și UE, la starea democrației în UE și la agenda lor de progres.

Barometrul regional și local anual (#EURegionalBarometer) este completat de o rezoluție politică a celor 329 de membri ai Comitetului European al Regiunilor, adunarea politică a UE a autorităților locale și regionale.

Rezultatele Barometrului regional și local anual: [linkurile urmează a fi actualizate]

Date de contact :

Michele Cercone

Purtător de cuvânt al președintelui

Tel. +32 (0)498 9823 49

michele.cercone@cor.europa.eu

Partajează :
 
Știri conexe

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/ENVE-SEMINAR-IN-TALLINN-ON-CIRCULAR-ECONOMY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/BAROMETER-COVID-GAP-WILL-HIT-PUBLIC-SERVICES.ASPX

Local and regional representatives gather in Tallinn to accelerate the transition towards circular economy
Local and regional representatives gather in Tallinn to accelerate the transition towards circular economy
07.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/BAROMETER-COVID-GAP-WILL-HIT-PUBLIC-SERVICES.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/BAROMETER-COVID-GAP-WILL-HIT-PUBLIC-SERVICES.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/BAROMETER-COVID-GAP-WILL-HIT-PUBLIC-SERVICES.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/BAROMETER-COVID-GAP-WILL-HIT-PUBLIC-SERVICES.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023