Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Liderii locali și regionali iau legătura cu Parlamentul European, Comisia Europeană și Fundația Bertelsmann pentru a face să progreseze acțiunile ce pregătesc Conferința privind viitorul Europei  

Membrii Comisiei CoR pentru cetățenie, guvernanță, afaceri externe și instituționale (CIVEX) discută cu reprezentanții Parlamentului European, Antonio Tajani și Helmut Scholz, despre modul în care pot fi implicați cei un milion de politicieni de la nivel local și regional în proiecte și inițiative care pot aduce Europa mai aproape de oameni și pot asigura succesul Conferinței privind viitorul Europei. Aceștia au solicitat în special implicarea membrilor CoR în proiectul-pilot „Construirea Europei împreună cu autoritățile locale” (BELE), lansat de Comisia pentru afaceri constituționale (AFCO) a Parlamentului European.

Potrivit unui sondaj Eurobarometru special privind viitorul Europei , publicat înainte de semnarea Declarației comune privind Conferința privind viitorul Europei de către președinții celor trei instituții ale UE, Ursula von der Leyen, David Sassoli și Charles Michel, la 10 martie 2021, 76 % dintre respondenți sunt de acord că Conferința privind viitorul Europei reprezintă un progres semnificativ pentru democrație în cadrul UE, iar 92 % dintre europeni solicită ca vocile cetățenilor să fie luate mai mult în considerare în deciziile referitoare la viitorul Europei. Prin urmare, consultările efective ale cetățenilor și feedbackul cu privire la rezultatul consultărilor sunt esențiale pentru succesul conferinței, care va fi lansată la 9 mai. Membrii Comisiei CoR pentru cetățenie, guvernanță, afaceri externe și instituționale (CIVEX) au discutat cu reprezentanți ai Parlamentului European, ai Comisiei Europene și ai Fundației Bertelsmann cu privire la modul în care desfășurarea conferinței poate fi un succes.

Mark Speich (DE-PPE), secretar de stat pentru afaceri federale, europene și internaționale al landului Renania de Nord-Westfalia și președintele Comisiei CIVEX a CoR, a declarat: „ Politicienii regionali și locali trebuie să joace un rol crucial în relația dintre Uniunea Europeană și cetățenii ei. Conferința privind viitorul Europei ne oferă ocazia de a transmite către Bruxelles ideile concrete ale cetățenilor despre o Uniune Europeană a viitorului” .

În cursul primei dezbateri tematice, s-a analizat modul în care autoritățile locale și regionale pot sprijini participarea cetățenilor la Conferința privind viitorul Europei și la acțiunile ulterioare. Helmut Scholz , deputat în Parlamentul European (DE-GUE-NGL) și raportor al proiectului de raport pe tema „Dialogurile cu cetățenii și participarea cetățenilor la procesul decizional al UE”, a prezentat membrilor CIVEX principalele concluzii ale raportului său, care ia în considerare activitatea desfășurată deja de instituțiile UE și de CoR în ceea ce privește participarea cetățenilor. El solicită dezvoltarea unor mecanisme participative permanente care să permită participarea cetățenilor la procesul decizional al UE. Încă din octombrie 2018, această idee de dialog permanent cu cetățenii – nu numai în perioadele electorale – a fost unul dintre mesajele-cheie ale avizului CoR pe tema „ Reflecții asupra Europei: vocea autorităților locale și regionale în serviciul restabilirii încrederii în Uniunea Europeană ” (coraportori: Karl-Heinz Lambertz și Markku Markkula).

Helmut Scholz a afirmat: „Conferința privind viitorul Europei reprezintă o ocazie unică de a dialoga cu cetățenii în legătură cu viziunile și preocupările lor cu privire la UE. Dar, acum și totdeauna, trebuie să fie limpede că oricine trebuie să poată participa la procesul decizional al UE, inclusiv în afara conferinței. Prin urmare, avem nevoie de sprijinul autorităților locale și regionale, precum și de cel al organizațiilor societății civile și al partenerilor sociali. Numai în acest mod vom putea crea o sferă publică europeană și vom putea consolida legitimitatea democratică a UE” .

Dominik Hierlemann , expert principal, și Anna Renkamp, directoare de proiect la Fundația Bertelsmann , au prezentat membrilor Comisiei CIVEX experiențe recente în desfășurarea dialogurilor digitale cu cetățenii la nivel local, regional și transnațional. Ei au arătat, de asemenea, ce ar putea oferi Fundația Bertelsmann în cadrul inițiativei comune cu CoR, preconizată a fi lansată în curând. Ar urma să fie puse în aplicare noi instrumente pentru a-i ajuta pe politicienii aleși de la nivel local și regional să interacționeze mai bine cu cetățenii și să îmbunătățească practicile democratice și funcționarea acestora. În perioada septembrie 2021 – ianuarie 2022 vor fi organizate dialoguri și grupuri de lucru transfrontaliere cu cetățenii, la nivel local. De asemenea, pe baza propunerilor din avizul CoR pe tema „Autoritățile locale și regionale în dialog permanent cu cetățenii” , aceste dialoguri ar urma să fie concepute pentru a furniza contribuții la conferință.

A doua dezbatere a fost dedicată inițiativelor consilierilor locali și regionali din UE. În timp ce, în decembrie 2020, Biroul CoR a aprobat propunerea privind o rețea de consilieri locali și regionali ai UE care să se ocupe de afacerile UE în circumscripțiile lor și să informeze CoR cu privire la activitățile lor în contextul Conferinței privind viitorul Europei, Comisia pentru afaceri constituționale a Parlamentului European (AFCO) a lansat un proiect-pilot intitulat „Construirea Europei împreună cu autoritățile locale” (BELE), care va face posibilă identificarea, în cadrul administrațiilor locale participante, a câte unui consilier responsabil cu prezentarea către cetățeni a programelor și proiectelor finanțate de Uniunea Europeană în localitatea respectivă, precum și a altor aspecte și inițiative, contribuind astfel și la conferință. Cele două proiecte au obiective și mijloace similare, iar scopul dezbaterii a fost de a explora posibile sinergii între proiectele CoR și cele ale PE la care participă consilieri responsabili cu afaceri europene din întreaga Uniune Europeană. CoR ar putea facilita punerea în aplicare efectivă a proiectului BELE, cu condiția ca rețeaua CoR de consilieri locali și regionali ai UE să fie considerată o acțiune de punere în aplicare a proiectului BELE. Prin urmare, lansarea rețelei consilierilor locali și regionali din UE ar trebui să fie eligibilă pentru finanțare în cadrul proiectului-pilot BELE.

Președintele AFCO, Antonio Tajani (IT-PPE) , a declarat: „Politicienii aleși de la nivel regional și local sunt expresia bogăției și diversității europene. Anul trecut, Comisia pentru afaceri constituționale a Parlamentului European a prezentat proiectul-pilot BELE (Construirea Europei împreună cu autoritățile locale), care își propune să plaseze administratorii locali în centrul politicilor UE, pentru ca aceștia să le prezinte cetățenilor activitățile desfășurate de Uniunea Europeană. Comunicarea cu privire la UE reprezintă o provocare pentru combaterea populismului și a dezinformării și, în acest context, CoR și membrii săi joacă un rol-cheie. Conferința privind viitorul Europei trebuie să devină o oportunitate pentru o dezbatere clară și îi invit pe membrii CoR să participe activ la proiectul BELE. Dacă conferința dorește cu adevărat să fie portavocea dorințelor cetățenilor, ea trebuie să ofere factorilor de decizie locali, aleși în mod democratic de cetățeni, rolul și ponderea pe care o merită” .

Proiectul BELE a fost apoi prezentat în detaliu de Alessandro Giordani, șeful unității „Rețelele din statele membre” din cadrul Direcției - Generale Comunicare a Comisiei Europene.

Pe lângă dezbaterile tematice, avizul dlui Jean-Luc Vanraes (BE-RE) , membru al Consiliului Local Uccle, pe tema „Strategia pentru consolidarea aplicării Cartei drepturilor fundamentale în UE” , a fost adoptat în cadrul ședinței CIVEX. Raportorul Jean-Luc Vanraes , consideră că „regiunile sunt principalii apărători și promotori ai drepturilor fundamentale” . Administrațiile locale joacă un rol important în promovarea, protejarea și respectarea drepturilor fundamentale, inclusiv prin punerea lor în practică, și transformând Carta drepturilor fundamentale a UE în realitate. Avizul subliniază că implicarea CoR în dialogul interinstituțional privind Carta este esențială și sugerează crearea unor puncte de contact pentru a facilita fluxul de informații privind Carta între diferitele niveluri de guvernare. Aceste puncte de contact ar putea să ofere autorităților locale și regionale și orientări cu privire la modul de elaborare a politicilor lor în deplină conformitate cu carta, prin exemple concrete. O altă propunere este ca, întrucât autoritățile locale sunt nivelul de guvernanță cel mai apropiat de cetățeni și sunt bine plasate pentru a-i sensibiliza pe cetățeni cu privire la drepturile lor și reprezintă puncte de contact către care aceștia se pot îndrepta dacă drepturile le sunt încălcate, membrii CoR să profite de ocazia oferită de Ziua Europei, la 9 mai, și de Conferința privind viitorul Europei pentru a promova activitățile locale, explicând și subliniind importanța capitală a drepturilor fundamentale și a Cartei europene în democrațiile noastre. Avizul a fost apreciat de dna Barbara Nolan, șefă de unitate în cadrul Direcției Generale Justiție și Consumatori, Drepturi fundamentale și statul de drept a Comisiei Europene.

În plus, a avut loc un schimb de opinii cu privire la documentul de lucru care va servi drept bază pentru avizul dnei Aleksandra Dulkiewicz (PL-PPE) , primarul orașului Gdansk, privind Planul de acțiune pentru democrația europeană (PADE), propus de Comisia Europeană, în prezența dlui William Sleath, șeful Direcției Cetățeni, Sănătate, Migrație și Uniunea securității, din cadrul Secretariatului General al Comisiei Europene. PADE urmărește să-i capaciteze pe cetățeni și să construiască democrații mai reziliente în întreaga UE, prin promovarea unor alegeri libere și corecte, prin consolidarea libertății mass-mediei și prin combaterea dezinformării. În cursul discuției, s-a exprimat regretul că, deși, în mare măsură, succesul PADE va fi legat de acțiunile autorităților locale și regionale, acestea nu sunt, din păcate, menționate în comunicarea Comisiei Europene. Dna Dulkiewicz a afirmat: „PADE ar trebui să conducă la identificarea unor acțiuni concrete, care ar trebui puse în aplicare în strânsă cooperare cu autoritățile locale și regionale. Integritat ea democrației nu se va reface peste noapte, dar cu cât vom lua mai repede măsuri, cu atât mai mare este șansa de a combate această problemă” . Avizul va fi adoptat de Comisia CIVEX la 11 mai 2021.

Persoană de contact:

Marie-Pierre Jouglain

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Tel. mobil: +32 473 52 41 15

Partajează :
 
Știri conexe

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/ACTIONS-ON-THE-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/JOIN-THE-EUCOUNCILLORS-NETWORK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/ACTIONS-ON-THE-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Alăturați-vă Rețelei europene a consilierilor locali și regionali (#EUCouncillors)
Alăturați-vă Rețelei europene a consilierilor locali și regionali (#EUCouncillors)
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/ACTIONS-ON-THE-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-AND-EUROPEAN-LAWMAKERS-FORM-A-UNITED-FRONT-IN-COMBATING-DISINFORMATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/ACTIONS-ON-THE-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/ACTIONS-ON-THE-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
05.07.2023