Orașele și regiunile doresc să accelereze tranziția energetică a Europei  
Cities and regions want to accelerate Europe’s energy transition

Membrii Comitetului European al Regiunilor au adoptat un set de recomandări legislative și politice pe marginea pachetului privind energia, prezentat de Comisia Europeană în noiembrie 2016. Pachetul „Energie curată pentru toți europenii” este instrumentul principal pentru accelerarea tranziției Europei către energie durabilă. El vizează eficiența energetică, energia din surse regenerabile, conceperea pieței energiei electrice, securitatea aprovizionării cu energie și normele de guvernanță pentru uniunea energetică, alături de proiectarea ecologică și de o strategie pentru mobilitatea conectată și automatizată.

Liderii locali au luat poziție cu privire la patru elemente specifice ale pachetului privind energia: guvernanța, eficiența energetică, sursele regenerabile și piețele energiei electrice.

Bruno Hranić (HR-PPE), primarul orașului croat Vidovec, este raportorul avizului pe tema „Guvernanța uniunii energetice și energia curată” . Dl Hranić a afirmat: „Uniunea energetică are nevoie de guvernanță pe mai multe niveluri pentru a fi eficientă. Conceptul guvernanței pe mai multe niveluri ar trebui să facă parte dintr-un capitol separat în cadrul propunerilor Comisiei pentru statele membre. Uniunea energetică poate avea succes numai dacă statele membre iau în calcul în mod oficial în planificarea și raportarea lor angajamentele, realizările și cunoștințele orașelor și ale regiunilor. Ar trebui să se solicite ferm Comisiei includerea unuia dintre membrii noștri în componența Comitetului uniunii energetice”. Orașele și regiunile sprijină instituirea unei „platforme pe mai multe niveluri pentru dialogul energetic”, ca structură de cooperare permanentă între statele membre și autoritățile locale și regionale, care să includă întreprinderile, investitorii și alte părți interesate relevante. Liderii locali doresc ca statele membre să prezinte scenarii de politică în domeniul energiei și al climei pe termen scurt, mediu și lung, împreună cu analizele de costuri și beneficii aferente.

Membrii CoR au adoptat, de asemenea, un aviz pe tema „Eficiența energetică și clădirile”, elaborat de raportorul Michiel Rijsberman (NL-ALDE), membru al Consiliului executiv al provinciei Flevoland . Dl Rijsberman a declarat: „Susținem un obiectiv de eficiență energetică de 40% până în 2030, pentru că va fi benefic pentru economie și va reduce emisiile de CO2 ale Europei cu 40%. Eficiența energetică poate contribui, de asemenea, la crearea a trei milioane de locuri de muncă suplimentare pentru europeni”. Orașele și regiunile regretă că auditurile energetice ale întreprinderilor nu sunt incluse în directiva privind eficiența energetică (DEE) și propun modificarea cerințelor DEE în materie de contorizare și facturare individuală pentru agentul termic, deoarece ele nu sunt întotdeauna eficiente din punctul de vedere al costurilor și fezabile tehnic. CoR consideră că accesul la finanțare este esențial pentru reușita pachetului privind energia și solicită Comisiei Europene să aloce după 2020 resurse din fondurile structurale pentru a asigura energie curată pentru toți europenii.

Daiva Matonienė (LT-CRE) , membră a Consiliului local al orașului Šiauliai și fost ministru al mediului al Lituaniei este raportorul avizului adoptat pe tema „Energia din surse regenerabile și piața internă a energiei electrice”. Dna Matonienė a subliniat următoarele: „Trebuie să dăm dovadă de ambiție în ce privește sporirea proporției de surse curate de energie pe care le folosim, dar trebuie să facem acest lucru de manieră «localizată», permițând regiunilor și orașelor să adapteze măsurile la specificul lor, fără a le impune o cămașă de forță legislativă. Trebuie să ținem minte că statele membre au capacități diferite în ce privește energia regenerabilă și trebuie să fim ambițioși, dar și realiști și eficienți din punctul de vedere al costurilor. În ansamblu salutăm pachetul «Energie curată pentru toți europenii» al Comisiei Europene, dar în calitatea noastră de autorități locale și regionale am dori să se facă mai mult pentru o mai bună integrare a pieței energiei electrice. Personal, cred totodată că Comisia ar trebui să acorde mai multă atenție dezvoltării de noi tehnologii respectuoase față de mediu și eficiente energetic, în conformitate cu principiul neutralității tehnologice.”

Contact:

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

Tel. +32 (0) 470 881 037