Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
„Puteți conta pe noi” – Cuvânt de deschidere al dlui Karl-Heinz Lambertz, președintele Comitetului European al Regiunilor, și al dlui Markku Markkula  

Cel mai recent raport al IPCC este de-a dreptul alarmant: trebuie să depunem mult mai multe eforturi dacă dorim să evităm consecințele catastrofale ale schimbărilor climatice. Dacă se vor menține tendințele actuale, temperatura globală va crește cu 3°C până în 2100, ceea ce va dăuna biodiversității și va afecta, din cauza condițiilor meteorologice extreme, milioane de oameni din întreaga lume. În realitate, suntem departe de îndeplinirea obiectivului Acordului de la Paris, de limitare a încălzirii globale la 2°C.

Odată cu COP24 de la Katowice trebuie să ne intensificăm eforturile consolidând, în primul rând, angajamentele asumate – prin crearea unui corpus de norme solid și prin finanțarea acțiunilor climatice –, iar, în al doilea rând, parteneriatele încheiate, astfel încât să creăm o guvernanță globală mai incluzivă, care să implice toate nivelurile de guvernare, societatea civilă și întreprinderile.

Într-un moment în care interesele naționale prevalează asupra obligațiilor internaționale, trebuie să dăm dovadă de mai multă ambiție. UE s-a angajat ca, până în 2050, să reducă gazele cu efect de seră la 80% din nivelurile anului 1990 și a propus recent o strategie pe termen lung pentru o Europă neutră din punctul de vedere al emisiilor de dioxid de carbon până în 2050, strategie pe care Comitetul nostru – în calitate de adunare europeană reprezentând 350 de autorități locale și regionale – a propus-o încă din 2015. Acesta este obiectivul considerat necesar și în raportul IPCC, pentru a menține creșterea temperaturilor sub 1,5°C.

Pentru liderii locali și regionali, ecologizarea economiilor, curățarea aerului, eficientizarea locuințelor din punct de vedere energetic și asigurarea unei aprovizionări cu alimente durabile și sănătoase, sunt măsuri care se justifică nu numai din punct de vedere ecologic, ci și din punct de vedere economic. Noul raport privind economia climei, publicat recent, estimează că luarea unor măsuri mai îndrăznețe de combatere a schimbărilor climatice ar putea aduce beneficii economice în valoare de cel puțin 26 de mii de miliarde USD la nivel mondial, până în 2030.

Orașele și regiunile și-au suflecat mânecile cu mult timp înainte: anul acesta sărbătorim 10 ani de la lansarea Convenției primarilor, o inițiativă prin care autoritățile locale și regionale se angajează în mod voluntar să depășească obiectivele UE în materie de climă și energie. În prezent, peste 7 500 de orașe s-au alăturat acestei mișcări ascendente, care, astfel, a căpătat anvergură mondială. La nivel subnațional, inovarea și ambiția continuă să fie vectori ai Planului global de acțiune împotriva schimbărilor climatice.

În ciuda recunoașterii rolului care revine autorităților locale și regionale, în cadrul Acordului de la Paris, nu am făcut suficiente progrese în crearea unui sistem global cu adevărat incluziv de guvernanță în domeniul climei. Președinția fijiană a COP de anul trecut a deschis calea autorităților locale și regionale, societății civile și întreprinderilor, pentru a se face auzite în cadrul procesului ONU privind schimbările climatice. Așa-numitul Dialog „Talanoa” nu trebuie doar continuat, ci și intensificat, căci a demonstrat că, prin creșterea incluziunii, putem da ambițiilor noastre un nou impuls. Acest proces este indispensabil dacă se dorește ca COP24 să devină un succes.

Avem nevoie de un corpus de norme onest, realist și transparent, care să monitorizeze emisiile de gaze cu efect de seră, să raporteze eforturile de protejare a climei și să înregistreze angajamentele țărilor industrializate de a aloca resurse țărilor mai sărace , pentru a le ajuta să își reducă emisiile și să se adapteze la creșterea temperaturilor. Această măsură este imperios necesară; trebuie să încurajăm toate regiunile și orașele lumii să contribuie la realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă, devenind active în cadrul platformei ONU dedicate orașelor fruntașe în îndeplinirea ODD (SDG Cities Leadership Platform) și al altor inițiative similare.

Prin urmare, este momentul să se definească „contribuții stabilite la nivel local și regional” , care să vină în completarea „contribuțiilor stabilite la nivel național” , ca dovadă a responsabilității noastre asumate pentru luarea de măsuri în domeniul climei și pentru menținerea motivației la nivel local și regional. Acest lucru ne va permite să reducem decalajul dintre angajamentele actuale ale părților și nivelurile de reducere a emisiilor de CO 2 necesare pentru inversarea tendinței de încălzire globală.

O evaluare a contribuțiilor individuale reprezintă în același timp și un sprijin acordat regiunilor și orașelor care au rămas în urmă. Țările industrializate trebuie să își respecte angajamentele financiare de a sprijini țările și regiunile în curs de dezvoltare și mai vulnerabile.

În Europa, multe regiuni s-au bazat, în decursul timpului, pe cărbune; ele au nevoie de sprijin pentru a realiza tranziția către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon. Comisia Europeană estimează că exploatarea cărbunelui oferă 185 000 de locuri de muncă directe în 12 state membre ale UE, dar consideră că există potențialul de a crea 900 000 de locuri de muncă până la sfârșitul deceniului următor în domenii precum energia din surse regenerabile.

Trecerea la o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon necesită o planificare atentă, asistență tehnică și investiții regionale pentru a asigura protecția economiilor regionale. În Europa trebuie să consolidăm elaborarea în comun a politicii de mediu a UE – un domeniu de competență a autorităților locale și regionale. Investițiile regionale ale UE – așa-numita politică de coeziune – trebuie consolidate, nu reduse, astfel încât regiunile și orașele să poată atenua schimbările climatice, adaptând și consolidând economiile lor din acest punct de vedere.

Negocierile din acest an de la Katowice sunt esențiale pentru a pune bazele unui corpus de norme solid, astfel încât să se evite creșterea temperaturilor cu mai mult de1,5°C. Sloganul Președinției poloneze a COP24 este „Aducem schimbarea împreună”. Cu un nivel adecvat de curaj politic și cu efortul conjugat al tuturor, acest lucru este fezabil. Ne propunem transformarea guvernanței noastre globale în domeniul climei, astfel încât autoritățile locale și regionale să primească în mod oficial un loc la masa negocierilor, pentru a reduce decalajul dintre angajamente și realizări în domeniul climei.

Timpul este scurt, privirea omenirii este ațintită asupra noastră: trebuie să facem mai mult, mai rapid, împreună. Puteți conta pe noi.

_____________

Partajează :
 
Știri conexe

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-WITH-ICLEI.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/YOU-CAN-COUNT-ON-US.ASPX

Action Plan with ICLEI
Action Plan with ICLEI
29.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/COR-SOLIDARITY-TURKIYE-SYRIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/YOU-CAN-COUNT-ON-US.ASPX

The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
23.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/YOU-CAN-COUNT-ON-US.ASPX

Autoritățile locale și regionale solicită un fond pentru ecologizarea gestionării dăunătorilor
Autoritățile locale și regionale solicită un fond pentru ecologizarea gestionării dăunătorilor
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/YOU-CAN-COUNT-ON-US.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/BOOSTING-GREEN-INVESTMENTS-INCREASING-FUNDS-KEY-PRIORITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/YOU-CAN-COUNT-ON-US.ASPX

Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
08.03.2023