Orașele și regiunile lumii își unesc eforturile pentru combaterea schimbărilor climatice  
World's cities and regions unite in the battle on climate change

Orașele și regiunile lumii ar trebui să aibă mai multe drepturi și responsabilități în combaterea schimbărilor climatice, au afirmat liderii celor două mari rețele ale orașelor și regiunilor – Comitetul European al Regiunilor și „Autorități locale pentru durabilitate” (ICLEI) – , salutând o declarație prin care se solicită participarea oficială a autorităților locale și regionale la sistemul de guvernanță globală în materie de combatere a schimbărilor climatice.

Declarația, adoptată în a șaptea zi a Conferinței la nivel înalt privind schimbările climatice a liderilor locali și regionali de la Bonn (COP23), combină angajamente unilaterale cu o serie de apeluri la acțiune lansate de țările membre ale Organizației Națiunilor Unite și de Convenția-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (CCONUSC). Angajamentele includ promisiuni ale orașe și regiunilor de a fi mai ambițioase, mai proactive, mai cuprinzătoare, mai consecvente, mai colaborative și mai transparente în acțiunile de combatere a schimbărilor climatice. Totodată, liderii locali și regionali au solicitat Organizației Națiunilor Unite și guvernelor lumii să colaboreze cu toate nivelurile de guvernare și să sprijine introducerea unor obiective de reducere a emisiilor de dioxid de carbon la nivelul orașelor și regiunilor. La Paris, în 2015, guvernele lumii au convenit să mențină creșterea temperaturii medii la nivel global mult sub 2°C în raport cu nivelurile preindustriale, chiar dacă cifrele recente sugerează că lumea se îndreaptă spre o creștere cu 2,7°C.

Karl-Heinz Lambertz , președintele Comitetului European al Regiunilor, adunarea UE a politicienilor de la nivel local și regional, a declarat: „Parisul va rămâne în istorie pentru performanța de a fi reunit guvernele naționale în efortul de combatere a schimbărilor climatice. Această declarație va asigura orașului Bonn renumele de a fi unit regiunile și orașele în dorința de a îndeplini aceste promisiuni. Declarația arată că un mare număr de primari și guvernatori sunt acum mai uniți și mai ambițioși decât oricând în ceea ce privește combaterea schimbărilor climatice. Comitetul European al Regiunilor dorește ca UE să reducă emisiile cu 50% până în 2030, în loc de 40%, și solicită o analiză aprofundată a taxei pe emisiile de CO2. Sunt deosebit de bucuros că această declarație sprijină două idei susținute Comitet: în primul rând, luarea în considerare a contribuției regiunilor și orașelor, nu doar a țărilor, la reducerea emisiilor și, în al doilea rând, tăierea subvențiilor acordate industriei combustibililor fosili.”

Park Won Soon , primarul orașului Seul și președintele ICLEI - „Autorități locale pentru durabilitate”, o rețea formată din peste 1 500 de orașe și regiuni dedicată dezvoltării durabile, a declarat: „Schimbările reale le fac cetățenii. Când cetățenii sunt conștienți de faptul că suveranitatea energetică le aparține și se implică în procesul de elaborare a politicilor, ei pot aduce o schimbare reală. Viitorul copiilor și nepoților noștri depinde de ceea ce facem acum. Știm ce ar trebui să facem. Avem nevoie doar de eforturi din partea cetățenilor. Am convingerea că orașele se vor putea deschide unui viitor mai bun dacă își stabilesc obiective mai ambițioase și depun eforturi pentru a le atinge, alături de cetățeni.”

Declarația a fost, de asemenea, salutată de personalități din cadrul sistemelor ONU și UE.

Maroš Šefčovič , vicepreședinte al Comisiei Europene, responsabil cu uniunea energetică, a declarat: „Orașele și regiunile conduc lupta pentru combaterea schimbărilor climatice. Sunt convins că am înțeles cu toții că, dacă le conferim competențele necesare, putem fi siguri că actorii locali vor depăși toate așteptările. De aceea, Convenția primarilor a fost creată ca o inițiativă europeană care încurajează acțiunile voluntare de combatere a schimbărilor climatice. Acesta este și motivul pentru care am instituit Convenția globală a primarilor, o forță puternică la nivel mondial, la care participă aproape 7 500 de orașe. Pentru a-și multiplica impactul asupra climei, inclusiv asupra tranziției la o mobilitate curată, guvernele locale, regionale și naționale ar trebui să conlucreze în multe sectoare. Haideți să ne unim forțele pentru un viitor ecologic.”

Patricia Espinosa , secretarul executiv al CCONUSC, a declarat: „Angajamentele atâtor orașe și regiuni arată că viziunea afirmată la Paris în 2015 - un viitor cu emisii scăzute, rezilient la schimbările climatice și o lume neutră din punct de vedere climatic în a doua jumătate a secolului - a fost îmbrățișată și este pusă în aplicare pe tot globul. Conferința ONU privind schimbările climatice salută eforturile depuse de orașe și regiuni pentru a-și reduce participarea la schimbările climatice și a se pregăti pentru viitor. Această declarație dă speranța că orașele și regiunile vor servi ca sursă de inspirație în anii următori.”

Note pentru editori:

• Comitetul European al Regiunilor este un susținător puternic al acțiunii privind schimbările climatice în cadrul Uniunii Europene și este partener fondator al Convenției primarilor, o inițiativă europeană lansată în 2008, în cadrul căreia autoritățile locale și regionale primesc asistență tehnică suplimentară din partea Comisiei Europene, în măsura în care se angajează să depășească obiectivele UE de reducere a emisiilor. Inițiativa este globală și se numește Convenția globală a primarilor pentru climă și energie. Printre recomandările transmise organismelor decizionale ale UE în luna octombrie, cu privire la modalități de finanțare a punerii în aplicare a Acordului de la Paris, Comitetul European al Regiunilor solicită „eliminarea totală” a subvențiilor pentru activități economice cu un impact ridicat asupra mediului până în 2035 „cel târziu”, realocarea „unui procent minim” din veniturile provenite din licitații în cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii, care să fie gestionat direct de autoritățile locale și regionale „pentru a investi în îmbunătățirea rezilienței locale”, precum și studii privind posibilitatea introducerii unei taxe pe emisiile de CO2 sau stabilirea unui nivel minim al prețurilor pentru CO2.

• ICLEI - „Autorități locale pentru durabilitate” este o rețea la care participă peste 1 500 de orașe și regiuni care se angajează să construiască un viitor durabil. ICLEI are în vedere o lume a orașelor durabile care să facă față realităților urbanizării, să se adapteze la tendințele demografice și economice și să fie pregătite pentru efectele schimbărilor climatice și alte provocări urbane.

• Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare consideră că autoritățile locale sunt responsabile pentru punerea în aplicare a peste 70% din măsurile de reducere a schimbărilor climatice și a până la 90% din măsurile de adaptare.

• Într-un raport publicat în octombrie și prezentat în cadrul Comitetului European al Regiunilor, Agenția Europeană de Mediu sugerează că perioadele de secetă riscă să devină mai frecvente, mai lungi și mai grave. Tot mai multe regiuni vor fi expuse riscurilor de incendii, de inundații frecvente în cele mai multe părți ale Europei, deși numărul de furtuni puternice în Europa de Nord va crește în perioadele de toamnă și de iarnă, iar inundațiile cauzate de furtuni vor provoca, conform previziunilor „daunele ecologice semnificative, pierderi economice și alte probleme societale de-a lungul zonelor de coastă joase din întreaga Europă, dacă nu sunt puse în aplicare măsuri suplimentare de adaptare”. Conform raportului, pierderile economice cauzate de fenomenele meteorologice extreme legate de schimbările climatice raportate de 33 de state membre s-au ridicat la peste 433 miliarde EUR între 1980 și 2015.

Contact:

David Crous, Comitetul European al Regiunilor, david.crous@cor.europa.eu , +32 476 879 929

Andrew Gardner, Comitetul European al Regiunilor, andrew.gardner@cor.europa.eu, tel. +32 473 843 981

Claudio Magliulo, ICLEI - „Autorități locale pentru durabilitate”, claudio.magliulo@iclei.org, +49 (0) 228 976299 15