Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
„Trebuie să acționăm acum, împreună” ‎ Liderii de la nivel local și regional își prezintă viziunea pentru a transpune în realitate Pactul ecologic european  
CoR va lansa Forumul orașelor și regiunilor, Comisia Europeană și statele membre vor pune în aplicare Pactul ecologic european

Comitetul European al Regiunilor (CoR) și-a prezentat solicitările legate de Pactul ecologic european, care, în opinia sa, trebuie îndeplinite pentru a atinge neutralitatea climatică până în 2050. Indiferent de domeniul vizat – de la energie la mobilitate, agricultură, biodiversitate, digitalizare și până la economia circulară – Comitetul susține că Pactul ecologic european are nevoie de un plan de acțiune clar, cu obiective măsurabile, acțiuni specifice și o finanțare adecvată, elaborat împreună cu autoritățile locale și regionale, dacă Europa dorește cu adevărat să răspundă la situația de urgență privind clima.

În cadrul unei dezbateri cu Frans Timmermans, numit recent în funcția de vicepreședinte executiv al Comisiei Europene pentru Pactul ecologic european, CoR a solicitat UE să mențină încălzirea globală sub nivelul de 1,5°C, prin stabilirea unui pachet legislativ și financiar ambițios, care să sprijine toate regiunile și orașele pentru încheierea cu succes a proceselor de tranziție, și care să pună durabilitatea în centrul tuturor politicilor. Rezoluția adoptată la Bruxelles cu puțin timp înainte ca Comisia Europeană să prezinte planurile pentru Pactul ecologic european, la 11 decembrie, solicită UE să fie consacrat în legislație angajamentul Uniunii de a atinge neutralitatea emisiilor de dioxid de carbon până în 2050, să își actualizeze obiectivele în materie de energie, climă și mediu și să ofere fonduri suficiente pentru a sprijini regiunile și orașele.

Karl-Heinz Lambertz , președintele Comitetului European al Regiunilor, a afirmat: „Nu mai putem ignora situația de urgență privind clima. Pactul ecologic european este ultima oportunitate pentru a menține credibilitatea Europei, pentru respectarea obligațiilor internaționale și pentru a oferi o traiectorie clară către neutralitatea emisiilor de dioxid de carbon până în 2050. UE trebuie să-și ecologizeze toate politicile și investițiile, asigurând o tranziție echitabilă care să sprijine fiecare regiune și fiecare oraș. Autoritățile locale și regionale trebuie să fie parteneri și actori cu drepturi depline, și să fie sprijinite prin investiții reale. Actualele propuneri de buget al UE, inclusiv reducerea bugetului politicii de coeziune, vor submina eforturile regiunilor și orașelor de a accelera acțiunile de combatere a schimbărilor climatice. Timpul ne presează – nu trebuie să tergiversăm, ci să acționăm împreună. Dacă tranziția ecologică nu începe în orașele și regiunile noastre, ea nu va mai avea loc deloc.”

Frans Timmermans , vicepreședinte executiv al Comisiei Europene, a avertizat că o atitudine pasivă are consecințe grave, afirmând: „Toate nivelurile de guvernare vor trebui să își asume rolul care le revine dacă vrem să reușim să construim viitorul nostru colectiv: guvernele naționale nu pot reuși singure. Orașele și regiunile au un rol extrem de important în transformarea fundamentală pe care o va opera Pactul ecologic european în societatea noastră. Avem nevoie de fiecare dintre dumneavoastră, în toate domeniile: de la transportul fără emisii de dioxid de carbon la protecția biodiversității, de la eficiența energetică a clădirilor la ecologizarea orașelor noastre și la reîmpăduriri. Nu vom putea atinge obiectivele Pactului ecologic european fără implicarea autorităților locale și regionale.”

Tinerii politicieni aleși împărtășesc aceste solicitări

În cursul dezbaterii în plen, un grup de tineri politicieni aleși și-au prezentat solicitările pentru Europa vicepreședintelui executiv Timmermans și președintelui Lambertz. O reprezentantă a Programului Young Elected Politician (YEPs) United 4 Climate ( Tineri politicieni aleși uniți pentru climă ) , Marina Grech , membră a Consiliului Local Qormi, Malta, a declarat: „Noi, liderii tineri, lucrăm intens în comunitățile noastre locale pentru a construi un viitor suportabil și durabil pentru noi și pentru copiii noștri. Suntem uniți, dincolo de diferențele politice și naționale. Dacă eu, la 19 ani, pot să acționez și pot să vorbesc astăzi aici, pentru ca vocea noastră să fie auzită, și dumneavoastră o puteți face.”

CoR va fi prezent la COP25 de la Madrid, săptămâna aceasta, pentru a promova rolul orașelor și al regiunilor în accelerarea acțiunilor climatice.

Urmăriți dezbaterea completă . Fotografii de la sesiunea plenară - aici .

Pactul ecologic european în parteneriat cu autoritățile locale și regionale: Principalele recomandări

Creșteți nivelul obiectivelor și al ambiției UE

Limitarea încălzirii globale la 1,5 C, asumarea unui angajament juridic cu privire la neutralitatea emisiilor de dioxid de carbon în UE până în 2050, creșterea obiectivului UE de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră până la cel puțin 55 %, a obiectivului privind eficiența energetică la 40 % și a celui privind energia din surse regenerabile la 40 % până în 2030.

Obiectivele în materie de deșeuri pentru 2030 : reciclarea deșeurilor urbane până la 70 %, reducerea deșeurilor alimentare până la 50 % și maximum 5 % în ce privește depozitarea deșeurilor.

Integrarea sistematică a durabilității în toate politicile, colaborarea cu administrațiile regionale și locale

Un plan clar : un Pact ecologic european cu obiective măsurabile și acțiuni și finanțare specifice, pregătit împreună cu orașele și regiunile în contextul punerii în aplicare a obiectivelor de dezvoltare durabilă ale ONU. Progresele înregistrate ar trebui monitorizate prin procesul UE privind starea Uniunii.

Lansarea dialogurilor pe mai multe niveluri în domeniul climei și al energiei : implicarea autorităților locale și regionale în planurile naționale privind energia și clima, definind în același timp contribuții la nivel local și regional.

Forumul privind Pactul ecologic european : CoR va lansa un forum al autorităților locale și regionale, care, în cooperare cu Comisia Europeană și statele membre, va revizui punerea în aplicare a Pactului ecologic european.

O UE durabilă : integrarea durabilității în toate politicile UE, prioritățile macroeconomice și instrumentele financiare, semestrul european și bugetul UE după 2020.

Comerțul : evaluarea acordurilor comerciale ale UE sub aspectul obiectivului de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră și al durabilității.

Agricultura durabilă : consolidarea asistenței financiare pentru practicile fără impact asupra climei în ambii piloni ai politicii agricole comune.

Mobilitate : măsuri ale UE în vederea asigurării unor condiții de concurență echitabile, inclusiv revizuirea regimului fiscal pentru anumiți combustibili.

Tranziția ecologică : solicitarea de a lansa un al 8-lea program de acțiune pentru mediu, aliniat la Pactul ecologic european; UE are nevoie de politici mai ambițioase în domeniul calității aerului și apei, al substanțelor chimice și pesticidelor periculoase, pentru a asigura o UE cu „zero poluare”.

Finanțarea Pactului ecologic european

Noi resurse: susținerea taxei pe carbon la frontiere, extinderea sistemului de comercializare a certificatelor de emisii și a impozitării carburanților pentru aeronave.

Fondul pentru o tranziție echitabilă : noi resurse, care se adaugă fondurilor politicii de coeziune a UE.

Bugetul UE pentru mediu după 2020 : cel puțin 30% din bugetul UE după 2020 să fie alocat acțiunilor în domeniul climei și al biodiversității, eliminându-se treptat subvențiile pentru combustibilii fosili; fondurile pentru politica de coeziune rămân aceleași.

Rezervă pentru situații neprevăzute : sprijin financiar pentru Pactul ecologic european în cazul în care bugetul UE nu este adoptat până în 2020.

Ajutoare de stat : creșterea nivelului ajutoarelor de stat permise; Directiva privind impozitarea energiei, în vederea promovării combustibililor cu emisii scăzute de dioxid de carbon.

Ar trebui eliminate subvențiile UE, ajutoarele și programele de sprijin din partea UE care dăunează mediului.

Finanțarea lucrărilor de renovare a locuințelor : solicită un plan de acțiune al UE pentru locuințe la prețuri accesibile, astfel încât să se combată sărăcia energetică, precum și un plan ambițios de finanțare pentru renovarea locuințelor.

Comunicarea cu cetățenii

Conferința privind viitorul Europei : Comisia Europeană ar trebui să organizeze, împreună cu CoR, dialoguri cu cetățenii, care să se concentreze asupra Pactului ecologic european și schimbărilor climatice.

Contact: PresseCdr@cor.europa.eu

Partajează :
 
Știri conexe

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/WE-MUST-ACT-NOW-TOGETHER-.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-JULY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/WE-MUST-ACT-NOW-TOGETHER-.ASPX

Green Deal Funding Alert – July 2023
Green Deal Funding Alert – July 2023
31.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/WE-MUST-ACT-NOW-TOGETHER-.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/WE-MUST-ACT-NOW-TOGETHER-.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/FLEXIBILITY-AND-BETTER-COORDINATION-AROUND-GREEN-DEAL-INITIATIVES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/WE-MUST-ACT-NOW-TOGETHER-.ASPX

Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
06.07.2023