Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU pentru 2020 ar trebui să devină o referință pentru redresarea europeană  

Absența unor trimiteri clare la obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD) și lipsa implicării orașelor și regiunilor în planurile naționale de redresare ar putea compromite capacitatea de a depăși criza provocată de pandemie.

Liderii locali și regionali europeni solicită ca obiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite să fie repuse în prim-planul agendei Uniunii Europene, solicitând instituțiilor UE și statelor membre să asigure punerea lor în aplicare până în 2030. Într-un aviz adoptat astăzi în cadrul sesiunii sale plenare, Comitetul European al Regiunilor (CoR) subliniază că pandemia de COVID-19 a demonstrat importanța dezvoltării durabile și că ODD pot contribui la o viziune coerentă și globală în cadrul instrumentului Next Generation EU . Cu toate acestea, un studiu recent al CoR subliniază că, în multe planuri naționale de redresare și reziliență, nu există o trimitere explicită și transparentă la ODD ale ONU.

Pandemia actuală va avea probabil consecințe economice și sociale și un impact asupra mediului, iar toate acestea arată clar că trebuie sprijinită urgent transpunerea la nivel local a ODD, pentru a reconstrui într-un mod mai echitabil și pentru a evita alte crize sanitare în viitor. Referința la ODD ar trebui să ajute economiile statelor membre să se redreseze și să pună în practică tranziția digitală și tranziția verde pe teren. Cu toate acestea, un studiu recent comandat de CoR a avertizat că regiunile și orașele nu au posibilitatea de a se implica în planurile naționale de redresare, la aceasta adăugându-se, în numeroase cazuri, lipsa unor trimiteri clare la ODD, ceea ce reduce posibilitatea unei viziuni comune asupra planurilor.

Ricardo Rio (PT-PPE), raportor pentru acest aviz și primarul orașului Braga, a declarat: „ ODD aproape că au dispărut din discursul UE: nu există o strategie globală și nicio integrare sau coordonare eficace a ODD în guvernanța internă a Comisiei Europene. Acest lucru este cu atât mai frapant cu cât, în paralel, angajamentul autorităților locale și regionale față de ODD a continuat să crească. Rezultatele preliminare ale sondajului nostru OCDE-CoR arată însă în mod clar că autoritățile locale și regionale sunt angajate într-o redresare durabilă, bazată pe ODD. 40 % dintre respondenți le-au utilizat înainte de pandemie și au început acum să le utilizeze pentru a aborda redresarea, în timp ce 44 % intenționează să facă acest lucru pentru a se redresa în urma pandemiei de COVID-19. Este o ocazie importantă ca toți factorii de decizie politică să redevină mai puternici în urma acestei crize și, împreună cu OCDE, voi pleda în mod activ în acest sens la nivelul UE .”

Potrivit estimărilor OCDE , 65 % din cele 169 de ținte ale celor 17 ODD nu pot fi atinse fără implicarea autorităților locale și regionale sau fără coordonarea cu acestea. În plus, rezultatele unui nou sondaj comun CoR-OCDE arată că 60 % dintre autoritățile locale și regionale consideră că pandemia de COVID-19 a întărit convingerea că ODD pot contribui la adoptarea unei abordări mai globale pentru redresare. Prin urmare, CoR regretă că ODD au pierdut progresiv teren în discursul politic de la nivelul UE, jucând un rol mai puțin important în elaborarea politicilor la nivelul Uniunii, ceea ce pune în pericol șansele ca obiectivele să fie puse în aplicare până în 2030.

Membrii CoR îi îndeamnă pe liderii europeni să fie ambițioși și consecvenți în agendele lor de politică internă și externă și să declare hotărât că Europa trebuie să fie lider și să se profileze clar ca promotoare a punerii în aplicare a ODD, la toate nivelurile de guvernare. Avizul subliniază că ODD ar trebui să ofere un cadru coerent pentru toate politicile UE și să contribuie la alinierea priorităților tuturor programelor de finanțare. Cu toate acestea, uneori legătura dintre obiectivele ONU și principalele inițiative europene, cum ar fi noua strategie industrială, pare foarte slabă. În plus, Consiliul invită Comisia Europeană să utilizeze următoarea Strategie anuală privind creșterea durabilă 2022 pentru a reintegra în mod oficial ODD în semestrul european, pentru a le corela mai bine cu Mecanismul de redresare și reziliență (piatra de temelie a instrumentului „Next Generation EU”) și pentru a confirma în mod explicit ODD drept modalitate prin care UE poate contura o redresare sustenabilă.

Liderii locali și regionali invită, prin urmare, Comisia Europeană să reînnoiască platforma multipartită privind ODD sau să creeze altă platformă de dialog, cu capacitate de influență și o monitorizare structurată, pentru a stimula expertiza tuturor diferitelor părți interesate din instituțiile publice și private în ceea ce privește Agenda pentru 2030 și pentru a consilia Comisia în mod direct.

Raportorul, dl Rio, a adresat acest apel principalilor factori de decizie politică de la nivelul UE încă de marți, când a luat cuvântul la Forumul Economic de la Bruxelles din 2021 , manifestarea economică emblematică organizată în fiecare an de Comisia Europeană, alături de președinta Comisiei, Ursula von der Leyen și de cancelara germană, Angela Merkel.

Context:

CoR și OCDE au efectuat în comun, în perioada mai-iunie 2021, un sondaj privind ODD drept cadru pentru redresarea în urma pandemiei de COVID-19 în orașe și regiuni. Sondajul a inclus 86 de răspunsuri din partea autorităților locale, regiunilor și entităților intermediare din 24 de țări ale UE și din partea altor câteva țări – atât din cadrul OCDE, cât și din afara ei. Constatările preliminare au fost prezentate marți în cadrul celei de-a patra ediții a mesei rotunde „Orașele și regiunile în serviciul ODD” , o manifestare online de două zile care s-a axat pe ODD drept cadru al strategiilor de redresare pe termen lung în orașe și regiuni. Documentul este disponibil aici :

În 2019,CoR a adoptat un prim aviz pe tema „Obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD): o bază pentru o strategie a UE pe termen lung pentru o Europă durabilă până în 2030” raportor fiind Arnoldas Abramavičius (LT-PPE), membru al Consiliului Local Zarasai.

În noiembrie 2020, Comisia Europeană a publicat documentul de lucru al serviciilor Comisiei intitulat „ Realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă ale ONU – o abordare cuprinzătoare ”.

Persoană de contact:

Matteo Miglietta

Tel. +32 (0)470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Partajează :
 
Știri conexe

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/UN-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS-SHOULD-GUIDE-THE-EUROPEAN-RECOVERY.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION-IN-DALARNA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/UN-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS-SHOULD-GUIDE-THE-EUROPEAN-RECOVERY.ASPX

Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
01.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/BROADBAND-PLATFORM-FOCUS-ON-INCREASING-CONNECTIVITY-DIGITAL-RESILIENCE-AND-DIGITAL-MATURITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/UN-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS-SHOULD-GUIDE-THE-EUROPEAN-RECOVERY.ASPX

Broadband Platform: focus on increasing connectivity, digital resilience and digital maturity
Broadband Platform: focus on increasing connectivity, digital resilience and digital maturity
30.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/UN-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS-SHOULD-GUIDE-THE-EUROPEAN-RECOVERY.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/UN-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS-SHOULD-GUIDE-THE-EUROPEAN-RECOVERY.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023