Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Pactul verde european este foaia de parcurs către redresarea noastră economică și socială  

Asigurarea faptului că Pactul verde european se află în centrul strategiei de redresare după pandemia de COVID-19 este o prioritate absolută pentru Comisia pentru mediu, schimbări climatice și energie (ENVE) a Comitetului European al Regiunilor (CoR). În cadrul ședinței de astăzi, desfășurate prin videoconferință, comisarul Sinkevičius a participat la o dezbatere cu membrii ENVE cu privire la necesitatea unei redresări ecologice. Dezbaterea a fost moderată de președintele Comisiei ENVE și primarul orașului Sevilia, Juan Espadas. La 15 iunie, CoR lansează Grupul de lucru „Pactul verde”, pentru a garanta că redresarea UE ține seama de dimensiunea locală și este adaptată necesităților fiecărui teritoriu.

În deschiderea dezbaterii, Juan Espadas (ES-PSE), președintele Comisiei ENVE și primarul orașului Sevilia, a declarat: „Pactul verde european este foaia noastră de parcurs către redresarea economică și socială, care trebuie să fie, de asemenea, o redresare ecologică. Instituțiile Uniunii Europene pot conta pe faptul că regiunile și orașele vor juca un rol activ, întrucât putem sugera strategii pentru o mai bună susținere a societăților și a persoanelor cele mai afectate. Pentru a lăsa în urmă această criză, trebuie să ne concentrăm eforturile, construind împreună lumea de mâine, la toate nivelurile. Îi mulțumesc, în special, comisarului Sinkevičius pentru dialogul purtat cu noi astăzi și pentru deschiderea față de intensificarea cooperării noastre.”

Virginijus Sinkevičius , comisarul european pentru mediu, oceane și pescuit, a declarat: «Modul în care concepem azi redresarea ne va defini viitorul timp de multe decenii. Nu trebuie să permitem ca criza actuală să compromită tranziția noastră ecologică. Pactul verde este esențial pentru atingerea obiectivelor mai ample ale unui plan de redresare al UE. Planul de investiții al Pactului verde european și Mecanismul pentru o tranziție justă trebuie să constituie pietrele de temelie ale unui „Plan Marshall ecologic”. Economia circulară, reducerea poluării la zero, biodiversitatea și alimentele durabile sunt domenii deosebit de relevante pentru o redresare ecologică. Comitetul European al Regiunilor a fost întotdeauna un partener important și punctul de referință al relațiilor dintre UE și autoritățile sale locale și regionale. Numai prin cooperarea cu autoritățile locale și regionale această tranziție se va putea încheia cu succes.»

Membrii au dezbătut următoarele proiecte de aviz:

  • Legea europeană a climei : președintele regiunii Andaluzia, Juanma Moreno este raportorul avizului CoR pe tema „Legea europeană a climei: instituirea cadrului pentru realizarea neutralității climatice” . „Planul de redresare după pandemia de COVID-19 reprezintă o oportunitate de a realiza o adevărată revoluție ecologică, prin adoptarea unor noi modele durabile de stil de viață, consum și producție” , a declarat președintele Moreno într-un interviu recent privind propunerea obligatorie din punct de vedere juridic de a face din Europa primul continent neutru din punct de vedere climatic până în 2050. Adoptarea finală este prevăzută pentru sesiunea plenară din 1 și 2 iulie.

  • Pactul climatic: Proiectul de aviz pe tema „Pactul climatic european” , elaborat de primarul orașului Varșovia, este gata pentru adoptare și va fi votat în cadrul sesiunii plenare din 13 și 14 octombrie. „Ne angajăm să sprijinim redresarea ecologică, dar orașele și regiunile au nevoie de fonduri UE adecvate și accesibile în mod direct pentru a accelera procesul”, afirmă Rafał Trzaskowski (PL-PPE). Aflați mai multe din acest interviu . Un chestionar pentru administrațiile locale și regionale și alte părți interesate este, în prezent, disponibil online .
  • Hidrogenul : „Hidrogenul curat este esențial pentru a se ajunge la neutralitate climatică. Avem nevoie de o strategie a UE cu un cadru juridic adecvat al UE și cu susținerea pieței pentru a construi ascendent o economie bazată pe hidrogen curat” , a declarat Birgit Honé (DE-PSE), ministru de stat pentru afaceri federale și europene și dezvoltare regională (Saxonia Inferioară) și raportoare a avizului „Către o foaie de parcurs pentru hidrogen curat – contribuția autorităților locale și regionale la o Europă neutră din punct de vedere climatic” . Adoptarea este planificată pentru sesiunea plenară din 1 și 2 iulie 2020.
  • Apa: Membrii au dezbătut proiectul de aviz pe tema „Directiva-cadru privind apa și Directiva privind inundațiile” , elaborat de raportorul Piotr Całbecki (PL-PPE). Într-un interviu recent, mareșalul Voievodatului Cuyavia-Pomerania a solicitat „o schimbare de paradigmă, care să plaseze circularitatea, soluțiile bazate pe natură și durabilitatea în centrul gestionării apei și a cerut actualizarea directivei pentru a reflecta dispozițiile Acordului de la Paris și ODD” . Adoptarea avizului este planificată pentru sesiunea plenară din 1 și 2 iulie 2020.
  • Aerul curat : „Redresarea dificilă care ne așteaptă nu trebuie să submineze ambiția UE de reducere a poluării la zero . Aerul curat și planul de acțiune pentru reducerea globală a poluării la zero trebuie să facă parte integrantă din redresarea economică după pandemia de COVID-19, prin combaterea poluării aerului la sursă și implicarea cetățenilor în proces” , a declarat János Karácsony (HU-PPE), membru al Consiliului Local Tahitótfalu, în timpul dezbaterii privind proiectul său de aviz „Viitorul politicii UE în domeniul aerului curat, în contextul obiectivului ambițios de reducere a poluării la zero” . Votul final este planificat pentru sesiunea plenară din 1 și 2 iulie 2020.
  • noul Plan de acțiune al UE pentru economia circulară , proiectul de aviz al CoR pe această temă fiind elaborat de raportorul Tjisee Stelpstra (NL-CRE), ministru regional al provinciei Drenthe. În acest articol puteți găsi și analiza punctele de vedere ale raportorilor cu privire la acest dosar-cheie privind Pactul verde.

Membrii Comisiei ENVE l-au numit pe președintele regiunii Toscana, Enrico Rossi (IT-PSE), raportor pentru viitorul aviz pe tema „Valul de renovări ale clădirilor”, inițiativa UE de modernizare, din punct de vedere energetic, a parcului imobiliar al Europei.

Luni, 15 iunie, Grupul de lucru „Pactul verde” al Comitetului European al Regiunilor va organiza prima sa ședință. Rațiunea existenței acestui grup și obiectivul său suprem este de a garanta că cadrul de politici al UE pentru realizarea neutralității climatice este implementat în strânsă colaborare cu orașele și regiunile din UE și că Pactul verde ține seama de dimensiunea locală ( Green Deal Goes Local ), fiind adaptat necesităților fiecărui teritoriu.

Context

Vă rugăm să faceți clic aici pentru a avea acces la documentele ședinței Comisiei ENVE din 8 iunie 2020.

Citiți aici ultima ediție a ENVOY, buletinul informativ al Comisiei ENVE.

Persoană de contact:

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

+32 (0) 470 88 10 37

Partajează :
 
Știri conexe

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/COR-SOLIDARITY-TURKIYE-SYRIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-IS-THE-ROADMAP-TO-OUR-ECONOMIC-AND-SOCIAL-RECOVERY.ASPX

The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
23.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-IS-THE-ROADMAP-TO-OUR-ECONOMIC-AND-SOCIAL-RECOVERY.ASPX

Autoritățile locale și regionale solicită un fond pentru ecologizarea gestionării dăunătorilor
Autoritățile locale și regionale solicită un fond pentru ecologizarea gestionării dăunătorilor
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-IS-THE-ROADMAP-TO-OUR-ECONOMIC-AND-SOCIAL-RECOVERY.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/BOOSTING-GREEN-INVESTMENTS-INCREASING-FUNDS-KEY-PRIORITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-IS-THE-ROADMAP-TO-OUR-ECONOMIC-AND-SOCIAL-RECOVERY.ASPX

Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/SURVEY-SDG.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-IS-THE-ROADMAP-TO-OUR-ECONOMIC-AND-SOCIAL-RECOVERY.ASPX

CoR-OECD-SDSN survey: The role of cities and regions for the SDGs in an uncertain geopolitical context
CoR-OECD-SDSN survey: The role of cities and regions for the SDGs in an uncertain geopolitical context
20.02.2023