Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Pactul ecologic european structurează noile priorități ale orașelor și regiunilor  
Comisia ENVE nou constituită va trebui să se concentreze pe oportunitățile ce decurg din Pactul ecologic european, având în vedere că încălzirea globală accentuează provocările climatice

La 27 februarie, primarul orașului Sevilla, dl Juan Espadas (ES-PSE), a prezidat prima ședință în calitate de președinte al Comisiei pentru mediu, schimbări climatice și energie (ENVE) a Comitetului European al Regiunilor (CoR). Pactul ecologic european este prioritatea absolută în noul mandat. Viitoarele avize ale Comisiei ENVE includ teme legate de apă, aer curat, hidrogen și biodiversitate. Au fost numiți noi raportori pentru avize referitoare la „Actul legislativ european privind clima”, „Pactul climatic” și „Noul plan de acțiune privind economia circulară”.

A doua ședință a Comisiei ENVE a început cu o dezbatere pe tema Pactului ecologic european. Președintele Comisiei ENVE și primarul orașului Sevilla, dl Juan Espadas (ES-PSE) a declarat: „Pactul ecologic european este o provocare imensă, dar și o oportunitate unică, pe care nu ne putem permite să o ratăm. Trebuie să ne consolidăm alianța cu Parlamentul European, astfel încât opinia orașelor și a regiunilor să aibă o importanță sporită la punerea în aplicare a reformelor legislative și politice care ne așteaptă. Trebuie să avem o participare efectivă, pentru a ne asigura că Pactul ecologic european aduce beneficii concrete pentru cetățenii noștri, aduce noi locuri de muncă, o mai bună calitate a aerului, energie la prețuri accesibile și soluții de mobilitate ecologică pentru toți. În calitate de reprezentanți locali și regionali, trebuie să ne asumăm angajamente, pe de o parte, și să ne asigurăm că tranziția ecologică este o schimbare din care avem toți de câștigat, pe de altă parte.”

Dl Pierre Larrouturou , deputat în Parlamentul European, a subliniat necesitatea de a „multiplica resursele financiare disponibile, acesta fiind singurul mod de a asigura o tranziție reușită, astfel cum este ea vizată de Pactul ecologic european”. Raportorul general al Parlamentului European privind bugetul pe 2021 a recomandat instituirea unor norme de transparență pentru a se asigura că băncile și societățile de asigurări elimină treptat investițiile în combustibilii fosili. „Putem face acest lucru, dar trebuie să stabilim acum un calendar clar”.

Raportorul CoR pentru Fondul pentru o tranziție justă (FTJ), dl Vojko Obersnel (HR-PSE) , a reamintit că „în cazul în care UE își asumă un angajament real de realizare a neutralității climatice până în 2050, atunci avem nevoie de finanțare adecvată, pe care nu trebuie să o obținem defavorizând politica de coeziune. Într-o perioadă în care populismul este în creștere, nu putem accepta ca Fondul pentru o tranziție justă să fie un fond concurent al Fondului social european. Nu putem explica cetățenilor că trebuie restrânse programele privind piața muncii dintr - o regiune pentru a sprijini tranziția ecologică în altă regiune. Pentru acest nou fond avem nevoie de finanțare suplimentară. Această provocare reprezintă un test de rezistență pentru credibilitatea UE.” Avizul dlui raportor Obersnel urmează să fie adoptat în sesiunea plenară din 25 și 26 martie 2020.

Membrii au avut un schimb de opinii cu privire la viitoare avize, pe următoarele teme:

Hidrogenul: Către o foaie de parcurs pentru hidrogen din surse ecologice – contribuția autorităților locale și regionale la o Europă neutră din punct de vedere climatic , raportoare: Birgit Honé (DE - PSE) „Avem nevoie urgent de o strategie europeană privind hidrogenul din surse ecologice, alături de un cadru al UE care să stimuleze crearea unei economii puternice bazate pe hidrogen. Această sursă de energie oferă oportunități deosebite pentru inovare, crearea de valoare și ocuparea forței de muncă în multe regiuni din UE și este un element esențial pentru atingerea obiectivelor privind decarbonizarea și neutralitatea climatică prevăzute de Pactul ecologic european” , a declarat ministrul pentru afaceri federale și europene și dezvoltare regională al Saxoniei Inferioare. Avizul va fi supus la vot în sesiunea plenară din 13 și 14 mai.

Apa: Avizul pe tema Verificarea adecvării Directivei-cadru privind apa și a Directivei privind inundațiile , raportor: Piotr Całbecki  (PL-PPE). „Trebuie să utilizăm instrumente inovatoare de gestionare a apei, întemeiate pe cercetare, știință interdisciplinară și soluții bazate pe natură. Obiectivul acestui aviz este de a prezenta propuneri concrete de îmbunătățire și simplificare a legislației, îmbunătățind, în același timp, standardele de calitate a apei în teritoriile noastre” , a declarat președintele voievodatului Cuyavia - Pomerania. Adoptarea avizului este prevăzută pentru sesiunea plenară din 13 și 14 mai.

Aerul curat: „Calitatea proastă a aerului este o cauză a deceselor premature și a problemelor respiratorii cronice, ea accelerează pierderea biodiversității și are un impact negativ asupra patrimoniului cultural. Numai prin inițiative locale și regionale, prin proiecte inovatoare, sprijinite din fonduri UE, se poate obține un impact real în vederea îmbunătățirii calității aerului pentru cetățenii noștri” , a declarat dl János Ádám Karácsony (HU - PPE), membru al Consiliului Local Tahitótfalu și raportorul avizului privind Viitorul politicii UE în domeniul aerului curat, în contextul obiectivului de reducere la zero a poluării . Adoptarea avizului este prevăzută pentru sesiunea plenară din 1 și 2 iulie 2020.

Biodiversitatea: „Marea și minunata biodiversitate a planetei noastre este în pericol. Este nevoie de acțiuni imediate pentru a proteja și a reface ecosistemele și biodiversitatea la toate nivelurile, de la cel local până la cel global. Pentru ca noua strategie a UE în domeniul biodiversității să fie încununată de succes, orașele și regiunile trebuie să participe la crearea unor acțiuni politice ambițioase, a unor instrumente adecvate de finanțare și de punere în aplicare” , a subliniat raportorul, dl Roby Biwer (LU-PSE), membru al Consiliului local din Bettembourg, cu ocazia schimbului de opinii pe marginea avizului cu titlul Biodiversitatea în orașe și regiuni după 2020, în cadrul celei de a 15-a Conferințe a părților la Convenția privind diversitatea biologică a ONU și al următoarei strategii a UE . Adoptarea avizului este prevăzută pentru sesiunea plenară din 13 și 14 mai.

Membrii Comisiei ENVE au numit următorii raportori:

Dl Juan Manuel Moreno Bonilla (ES-PPE), președintele regiunii Andaluzia, a fost numit raportor pentru avizul pe tema „Actul legislativ european privind clima, care consacră obiectivul atingerii neutralității climatice în 2050”.

Dl Tjisse Stelpstra (NL-CRE), membru al Consiliului executiv al provinciei Drenthe a fost numit raportor pentru avizul pe tema „Noul plan de acțiune privind economia circulară”.

Dl Rafał Trzaskowski (PL-PPE), primarul orașului Varșovia, a fost numit raportor pentru avizul pe tema „Pactul ecologic european”.

Clic aici pentru a accesa documentele reuniunii.

Contact:

David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37

Partajează :
 
Știri conexe

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/ENVE-SEMINAR-IN-TALLINN-ON-CIRCULAR-ECONOMY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-FRAMES-CITIES-AND-REGIONS-NEW-PRIORITIES-.ASPX

Local and regional representatives gather in Tallinn to accelerate the transition towards circular economy
Local and regional representatives gather in Tallinn to accelerate the transition towards circular economy
07.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-FRAMES-CITIES-AND-REGIONS-NEW-PRIORITIES-.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-FRAMES-CITIES-AND-REGIONS-NEW-PRIORITIES-.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-FRAMES-CITIES-AND-REGIONS-NEW-PRIORITIES-.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-FRAMES-CITIES-AND-REGIONS-NEW-PRIORITIES-.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023