Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
UE are nevoie de o nouă strategie forestieră, pentru a valorifica potențialul acestui sector în bioeconomie și în combaterea schimbărilor climatice  

Într-un aviz redactat de dl Ossi Martikainen (FI-ALDE), membru al Consiliului local Lapinlahti, Comitetul European al Regiunilor (CoR) solicită Comisiei să examineze în ce măsură actuala gestionare a chestiunilor forestiere și abordarea acestora, precum și resursele din UE sunt adecvate și actualizate. Comitetul subliniază că pădurile joacă un rol esențial în dezvoltarea bioeconomiei și a biodiversității Europei și a regiunilor sale și în tranziția către o economie verde, cu emisii scăzute de dioxid de carbon.

În decembrie, Comisia Europeană a publicat un raport privind punerea în aplicare a strategiei forestiere a UE . CoR consideră că Comisia ar trebui să prezinte o strategie forestieră nouă, actualizată pentru perioada de după 2020, care ar trebui elaborată în consultare cu statele membre, regiuni, experți și organizații din sectorul forestier. De asemenea, Comitetul arată că sectorul forestier are nevoie de finanțare adecvată în următoarea perioadă bugetară a UE, 2021 - 2027.

După cum subliniază dl Martikainen: „Ne aflăm, așadar, într-un moment crucial pentru a asigura finanțarea adecvată a măsurilor din sectorul forestier în contextul finanțării dezvoltării rurale din cadrul politicii agricole comune (PAC). În plus, opțiunile de finanțare a sectorului forestier ar trebui difuzate la fiecare nivel de guvernare. Sectorul forestier oferă și un potențial considerabil de utilizare a fondurilor în cadrul programelor UE de cercetare și inovare.”

Avizul adoptat de CoR joi, în sesiunea plenară, susține că proprietarii de păduri și responsabilii cu gestionarea și administrarea pădurilor, inclusiv autoritățile locale și regionale, au un rol esențial în consolidarea utilizării durabile a pădurilor. Autoritățile locale și regionale ar putea contribui, printre altele, la planurile regionale de dezvoltare durabilă, la strategiile privind bioeconomia, la educație, la construcțiile durabile și la dezvoltarea produselor de lemn cu cicluri de viață îndelungate care absorb dioxid de carbon, la implementarea energiei din surse regenerabile și la promovarea spiritului antreprenorial al IMM-urilor în sectorul forestier.

„O tranziție către produse forestiere, de exemplu în sectorul construcțiilor și al producției de energie, ar genera locuri de muncă și venituri fiscale și pentru regiunile slab populate”, afirmă dl Martikainen, adăugând: „Pădurile reprezintă un atu important și pentru turism, biodiversitate, recreere și bunăstarea cetățenilor.”

CoR subliniază că pădurile joacă un rol esențial în combaterea schimbărilor climatice și în atenuarea efectelor acestora.

Principiile gestionării durabile a pădurilor ar trebui deci evaluate în mod integrat și ar trebui să se acorde atenție potențialului pădurilor de a înlocui combustibilii fosili, modului în care gestionarea pădurilor afectează sechestrarea dioxidului de carbon și amenințărilor pe care le schimbările climatice le creează în cazul pădurilor.

Dl Martikainen arată că „este important și ca UE să își continue activitatea pentru a asigura o cooperare de nivel internațional și o bază pentru un acord privind sectorul forestier și comerțul cu produse forestiere, precum și pentru a consolida principiile silviculturii durabile în vecinătatea sa, în relațiile sale economice externe și în politica sa de dezvoltare.”

Contact:

Lauri Ouvinen

Tel. +32 2282 2063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Partajează :
 
Știri conexe

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/THE-EU-NEEDS-A-NEW-FORESTRY-STRATEGY-TO-HARNESS-THE-POTENTIAL-OF-THE-BIOECONOMY.ASPX

Autoritățile locale și regionale solicită un fond pentru ecologizarea gestionării dăunătorilor
Autoritățile locale și regionale solicită un fond pentru ecologizarea gestionării dăunătorilor
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/CURRENT-CRISES-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/THE-EU-NEEDS-A-NEW-FORESTRY-STRATEGY-TO-HARNESS-THE-POTENTIAL-OF-THE-BIOECONOMY.ASPX

Current crises must lead to a change of pace in achieving Sustainable Development Goals
Current crises must lead to a change of pace in achieving Sustainable Development Goals
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/COP15-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/THE-EU-NEEDS-A-NEW-FORESTRY-STRATEGY-TO-HARNESS-THE-POTENTIAL-OF-THE-BIOECONOMY.ASPX

COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
19.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EU'S-ZERO-POLLUTION-AMBITION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/THE-EU-NEEDS-A-NEW-FORESTRY-STRATEGY-TO-HARNESS-THE-POTENTIAL-OF-THE-BIOECONOMY.ASPX

The 'One Health' approach must be at the forefront of the EU's Zero Pollution Ambition
The 'One Health' approach must be at the forefront of the EU's Zero Pollution Ambition
14.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/MORE-AMBITIOUS-BIODIVERSITY-TARGETS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/THE-EU-NEEDS-A-NEW-FORESTRY-STRATEGY-TO-HARNESS-THE-POTENTIAL-OF-THE-BIOECONOMY.ASPX

EU cities and regions call for more ambitious biodiversity targets
EU cities and regions call for more ambitious biodiversity targets
09.12.2022