Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Schimbările climatice: regiunile și orașele UE își propun să coopereze la nivel transfrontalier, pentru a pune în aplicare Acordul de la Paris  

Cu o lună înainte de COP 23, orașele și regiunile solicită Europei să își mențină poziția de lider în lupta împotriva încălzirii globale, dând dovadă de o și mai mare ambiție și lansând noi inițiative de finanțare a acțiunilor de combatere a schimbărilor climatice la nivel local. În efortul lor de a duce la îndeplinire obiectivele Acordului de la Paris, membrii Comitetului European al Regiunilor (CoR) – Adunarea UE a autorităților locale și regionale – au solicitat mecanisme adecvate de finanțare a combaterii schimbărilor climatice, au reiterat importanța implicării tuturor nivelurilor de guvernare și au afirmat că vor continua să consolideze relațiile cu orașele și regiunile din afara frontierelor Europei, pentru a înregistra progrese în ceea ce privește agenda de lucru în domeniul climei.

În discursul său, rostit la Bruxelles, președintele Comitetului European al Regiunilor (CoR), Karl-Heinz Lambertz, a afirmat: „CoR s-a angajat să strângă relațiile cu autorităţile locale şi regionale din lumea întreagă”. După ce – recent – a oficializat acordurile de cooperare cu ICLEI și Alianța Climatică, CoR speră să stabilească contacte cu Conferința primarilor din SUA și cu Federația municipalităților canadiene. Președintele Lambertz a adăugat că „schimbările climatice reprezintă pentru noi toți o amenințare căreia nu îi putem face față decât prin cooperare. Pretutindeni în lume, guvernele locale și regionale manifestă, în privința schimbările climatice, un nivel de convingere care depășește adesea ambițiile de la nivel național. Guvernele locale și regionale din Europa sunt pregătite să stabilească relații cu orașe și regiuni de pe celălalt țărm al Oceanului Atlantic și chiar dincolo de acesta, pentru a face schimb de experiență, pentru a colabora și pentru a se asigura că creșterea temperaturii globale se menține sub pragul de 2 grade, stabilit la Paris”.

Comisarul european pentru politici climatice și energie, Miguel Arias Cañete , a afirmat: „trebuie să facem progrese satisfăcătoare în punerea în aplicare a Acordului de la Paris și să ajungem la un consens cu privire la programul de lucru aferent, înainte de termenul din 2018. Lumea întreagă poate să conteze în continuare pe poziția de lider a Europei pe plan mondial. Pentru a asigura succesul COP23, vom coopera cu toți partenerii noștri, printre care se numără și multe orașe, regiuni și întreprinderi, care întreprind în continuare acțiuni ambițioase în domeniul climei.” Comisarul Arias Cañete s-a referit și la America’s Pledge („Angajamentul Americii”), o coaliție de 227 de orașe și comitate, nouă state și aproximativ 1 650 de întreprinderi și investitori din SUA, care „se mobilizează pentru ca angajamentele asumate de Statele Unite în contextul Acordului de la Paris să fie menținute.”

Membrii Adunării UE a orașelor și regiunilor și-au adoptat poziția oficială în cadrul COP23 cu privire la finanțarea combaterii schimbărilor climatice. Raportorul Marco Dus (IT-PSE) a declarat: „Nu voința politică le lipsește orașelor și regiunilor europene, ci mecanismele de finanțare adaptate necesităților și capacitatea tehnică de a le accesa”. Marco Dus solicită crearea unor noi modalități de exemplu, obligațiuni ecologice și fondurile de garantare comună – pentru a finanța acțiunile de combatere a schimbărilor climatice la nivel local. Dl Marco Dus, membru al Consiliului Local Vittorio Veneto din Treviso, a adăugat: „Pe lângă nevoia de mecanisme financiare suplimentare, adaptate circumstanțelor administrațiilor locale, este esențial ca subvențiile pentru activități economice cu impact ridicat asupra mediului să fie reduse treptat și să dispară cu totul până în 2035.”

Andrew Cooper (UK-AE) , raportorul avizului privind modul de îmbunătățire a punerii în aplicare a legislației în domeniul mediului în Europa, a declarat: „reducerea emisiilor de CO2 realizată de administrațiile locale trebuie să fie măsurată, apreciată și încurajată. Trebuie instituit un sistem de contribuții stabilite la nivel local, în plus față de contribuțiile stabilite la nivel național, pentru a contribui la eliminarea decalajului în materie de emisii.”

Dl Cooper, membru al Consiliului Districtului Kirklees, a afirmat: „contribuțiile stabilite la nivel local vor contribui la limitarea creșterii temperaturii globale la 1,5 grade, ceea ce ar permite și stabilirea unor obiective mai ambițioase și, în același timp, realiste.” Inițiativa privind contribuțiile stabilite la nivel local a dlui Andrew Cooper este în concordanță cu avizul adoptat, al dlui Marco DUS (IT-PSE), privind finanțarea combaterii schimbărilor climatice și, totodată, este sprijinită de acesta.

COP23 a ONU va avea loc la Bonn, între 6 și 17 noiembrie 2017. La 13 noiembrie, CoR va organiza un dialog transatlantic privind schimbările climatice , împreună cu Comisia Europeană și Convenția primarilor, cu implicarea plenară a Conferinței primarilor din SUA și a Federației municipalităților canadiene.

CoR sprijină în continuare inițiativa Convenția globală a primarilor pe teritoriul UE și în afara granițelor ei, și, în același timp, salută inițiativa America's Pledge, prin care nenumărate state, orașe, întreprinderi, colegii și universități din SUA și-au reafirmat sprijinul pentru Acordul de la Paris.  CoR a semnat un memorandum de înțelegere cu Conferința primarilor din SUA în 2010 și caută modalități de a colabora cu municipalitățile canadiene, pentru a pune bazele unei noi coaliții transatlantice privind clima. 

Notă în atenţia editorilor:

Adunarea UE a orașelor și regiunilor a comandat recent un raport cu privire la finanțarea combaterii schimbărilor climatice. În raport sunt identificate mecanismele existente la nivelul UE și la nivel internațional și se atrage atenția asupra obstacolelor și a modalităților de a le depăși. Acces la textul complet al raportului pe tema „Finanțarea acțiunilor pentru combaterea schimbărilor climatice: provocări și oportunități pentru autoritățile locale și regionale”. În actuala perioadă bugetară, UE se angajează să aloce acțiunilor de combatere a schimbărilor climatice 20% din bugetul său pentru perioada 2014-2020.

• Reducerea impactului schimbărilor climatice este subiectul unei conferințe organizate în comun de CoR și de Organizația Națiunilor Unite, la 12 octombrie. Robert Glasser, Reprezentantul special al ONU pentru reducerea riscurilor de dezastre, va lua cuvântul în cadrul acestei conferințe, în seara Zilei internaționale pentru reducerea riscului de dezastre.

Pe platforma europeană pentru adaptarea la schimbările climatice (Climate-ADAPT) este disponibilă o hartă a riscurilor de mediu. Harta le va fi de folos autorităților locale și regionale pentru a înțelege clar care sunt riscurile climatice cu care se confruntă propriul teritoriu, astfel încât să adopte cele mai bune decizii cu putință. Îmbunătățirea evaluării socioeconomice, a raportării și a comunicării ar ajuta la determinarea impactului acțiunilor climatice asupra societății, oferind informații pe care să se bazeze atât deciziile de la nivel local, cât și procesul de alocare a resurselor.

• COP23 a ONU, de la Bonn, va avea loc între 6 și 17 noiembrie 2017. Platforma de informare COP23.

Mai multe informaţii despre participarea CoR la COP22, la Marrakech.

COP22: Marrakech trasează un nou parcurs pentru accelerarea acțiunilor locale în favoarea climei

Activităţile COP22 și articole pe această temă

CoR a adoptat următoarele avize privind clima:

Francesco Pigliaru (IT-PSE), Punerea în aplicare a acordului global privind clima – o abordare teritorială a COP22 de la Marrakesh.

Bruno Hranić (HR-PPE), primarul orașului croat Vidovec, Guvernanța uniunii energetice și energia curată.

Michiel Rijsberman (NL-ALDE), membru al Consiliului provinciei Flevoland, Eficiența energetică și clădirile

Daiva Matonienė (LT-CRE), membră a Consiliului Local Šiauliai și fost ministru al mediului al Lituaniei, Energia din surse regenerabile și piața internă a energiei electrice.

Persoană de contact: David Crous | +32 (0) 470 88 10 37 | david.crous@cor.europa.eu

Partajează :