Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Banii prevăzuți pentru politica regională nu ar trebui deturnați către alocări speciale pentru regiunile carbonifere  
Ar trebui ca sprijinul din Fondul pentru o tranziție echitabilă să fie canalizat prin programe ale fondurilor de coeziune

Pentru a renunța la combustibilii fosili, regiunile producătoare de cărbune ar trebui să primească bani de la Uniunea Europeană, a afirmat Comitetul European al Regiunilor la 9 octombrie. Adunarea UE a liderilor locali și regionali a insistat însă asupra faptului că acest sprijin nu ar trebui acordat în detrimentul altor regiuni.

În apelul lor, liderii locali și regionali combină, pe de o parte, susținerea măsurilor speciale de ajutorare a mai multor zeci de regiuni și, pe de altă parte, apărarea bugetului UE pentru dezvoltare regională, pe care unii lideri naționali din UE doresc să îl vadă drastic redus. Comisia Europeană a propus atât reducerea fondurilor de coeziune destinate dezvoltării regionale, cât și crearea unui Fond pentru o tranziție echitabilă pentru regiunile carbonifere. Viitoarea președintă a Comisiei, dna Ursula van der Leyen , nu a precizat cum va fi finanțat acest fond. Günther Oettinger , comisarul european pentru buget și resurse umane, vorbind la un summit al regiunilor de cărbune la CoR din 9 octombrie, a reiterat mesajul potrivit căruia fondul de tranziție justă ar trebui să suplimenteze fondurile de coeziune, spunând: 'Trebuie să găsim bani noi'."

Avizul Comitetului European al Regiunilor pe această temă a fost elaborat de dl Mark Speich (DE-PPE), secretar de stat pentru afaceri federale, europene și internaționale al landului german Renania de Nord-Westfalia.

Dl Speich a afirmat: „Schimbările climatice reprezintă o provocare pentru întreaga Europă. Transformarea regiunilor carbonifere este o contribuție esențială la realizarea obiectivelor noastre privind clima. De aceea, UE trebuie să sprijine regiunile carbonifere aflate în tranziție. UE ar trebui să ofere sprijin financiar pentru tranziția socioeconomică a regiunilor miniere carbonifere în contextul următorului cadru financiar multianual. Pentru a stimula noi investiții, avem nevoie și de o marjă de manevră suficientă pentru regiuni în ceea ce privește normele privind politica în domeniul concurenței.”

Dl Speich a continuat, spunând: „Salut propunerea privind Fondul pentru o tranziție echitabilă formulată de președinta aleasă a Comisiei. Acest fond trebuie conceput astfel încât să atenueze consecințele sociale, socioeconomice și de mediu ale schimbărilor structurale din regiunile carbonifere europene. Acest fond ar trebui să fie totuși finanțat din resurse suplimentare, și nu din pachetul financiar prevăzut pentru fondurile structurale și de investiții europene. Finanțarea ar trebui să fie strâns legată de politica de coeziune. Astfel, această finanțare suplimentară ar putea fi apoi utilizată pentru consolidarea programelor Fondului european de dezvoltare regională și ale Fondului social european pentru aceste regiuni de tip NUTS 2, în următorii șapte ani.”

CoR recomandă ca sprijinul provenit din Fondul pentru o tranziție echitabilă să fie canalizat prin programe ale fondurilor de coeziune. Comitetul subliniază totodată necesitatea ca UE să acorde guvernelor naționale, regionale și locale o marjă de manevră suplimentară pentru a sprijini întreprinderile afectate de renunțarea la cărbune. CoR afirmă că ar trebui revizuite normele europene privind ajutoarele de stat, care vor expira în 2020, astfel încât „să se asigure suficientă flexibilitate pentru ca aceste regiuni să poată renunța treptat la producția de cărbune, într-un mod viabil din punct de vedere social și economic”.

Dl Speich a mai afirmat și că „În regiunile carbonifere, sprijinirea noilor perspective socioeconomice trebuie să înceapă acum – odată deteriorată situația economică din regiunile carbonifere, va fi prea târziu!”

Printre cei 350 de membri ai CoR se numără și mulți reprezentanți din cele 41 de regiuni din 12 state membre (inclusiv Regatul Unit) care dețin încă mine de cărbune. În opinia CoR, este recomandabilă dezvoltarea unor relații de cooperare între aceste regiuni, precum și între regiuni și guvernele naționale și nivelul UE, în încercarea lor de a - și adapta economiile, atât pentru a evita suprapunerile, cât și pentru a împărtăși experiențe. În contextul recomandărilor formulate de CoR, formarea profesională suplimentară, înființarea unor universități tehnice, crearea unui mediu favorabil inovării și digitalizarea reprezintă instrumente esențiale în eforturile de diversificare a economiilor respective.

Avizul CoR subliniază, de asemenea, potențialul de dezvoltare al punctelor forte ale acestor regiuni. Totodată, susține că, în procesul de transformare structurală din aceste regiuni, ar trebui să se utilizeze actuala structură energetică și industrială ca bază pentru dezvoltare, să se ia în considerare ciclurile de inovare și de investiții ale actorilor industriali existenți și să se valorifice clusterele industriale, competențele operaționale și capacitatea de cercetare.

La 9   octombrie, CoR a organizat o conferință la nivel înalt – Regiunile carbonifere în tranziție – la care au participat miniștri din diferite țări și lideri regionali din 11 regiuni carbonifere din opt state membre, precum și dl Günther Oettinger, comisarul european pentru buget și resurse umane.

Dna Mihaela Toader , secretar de stat, Ministerul Fondurilor Europene, România, a afirmat: „Reiterez motto - ul Președinției române a Consiliului UE „Coeziunea, o valoare comună europeană” și cred cu tărie că politica de coeziune reprezintă expresia solidarității europene.”

Dna Corina Crețu , membră a Comisiei REGI a PE și fostă membră a Comisiei Europene responsabilă cu politica regională, nu a putut participa la conferința însă a trimis mesajul ei: „Tranziția către o energie curată este una dintre principalele provocări ale timpurilor noastre. În calitate de comisar pentru politica regională și, acum, ca membru al Parlamentului European, motto - ul meu a fost și rămâne „nicio regiune să nu fie lăsată în urmă”. Cred cu tărie că, în prezent, provocarea noastră comună este de a găsi modalități de facilitare a trecerii la o economie modernă și ecologică, garantând, în același timp, că nicio regiune nu este lăsată în urmă. Drumul către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon nu ar trebui să fie un proces dureros, ci o oportunitate de a inova, de a testa soluții și de a prospera.”

Propunerea de a crea un Fond pentru o tranziție echitabilă este un element major al programului prezentat de dna von der Leyen, care va deveni președinta Comisiei Europene la 1 noiembrie. Dna Elisa Ferreira , comisara europeană pentru coeziune și reformă nou-aleasă, a declarat în fața Parlamentului European , la 2 octombrie, că va prezenta o propunere privind acest fond în termen de 100 de zile de la preluarea funcției. O altă sarcină prioritară a viitoarei Comisii va fi încheierea unui acord cu statele membre ale UE și cu Parlamentul European cu privire la bugetul UE pentru perioada 2021 - 2027.

Se preconizează că renunțarea treptată la industria cărbunelui va conduce la pierderea unui număr mare de locuri de muncă în Bulgaria, Cehia, Germania, Polonia, România, Spania și Regatul Unit; de asemenea, vor avea loc concedieri în Grecia, Slovacia și Slovenia. Potrivit unui studiu pe această temă, consecințele sociale cele mai drastice s - ar putea face simțite în două regiuni: regiunea Dytiki Makedonia din Grecia și regiunea Sud-Vest Oltenia din România.

Contact:

Carmen Schmidle

Tel. +32 (0)2 282 2366

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Partajează :
 
Știri conexe

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/SPECIAL-ALLOCATIONS-FOR-COAL-REGIONS-SHOULD-NOT-DIVERT-MONEY-FROM-REGIONAL-POLICY.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/SPECIAL-ALLOCATIONS-FOR-COAL-REGIONS-SHOULD-NOT-DIVERT-MONEY-FROM-REGIONAL-POLICY.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/CP30-THE-DANGER-OF-A-TALENT-TRAP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/SPECIAL-ALLOCATIONS-FOR-COAL-REGIONS-SHOULD-NOT-DIVERT-MONEY-FROM-REGIONAL-POLICY.ASPX

EU's regions: the danger of a talent trap
EU's regions: the danger of a talent trap
13.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/COHESIONALLIANCE-ARE-YOU-READY-FOR-A-NEW-CHALLENGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/SPECIAL-ALLOCATIONS-FOR-COAL-REGIONS-SHOULD-NOT-DIVERT-MONEY-FROM-REGIONAL-POLICY.ASPX

#CohesionAlliance needs you. Are you ready for a new challenge?
#CohesionAlliance needs you. Are you ready for a new challenge?
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/HG-11-CORDEIRO-NUEVA-ECONOMIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/SPECIAL-ALLOCATIONS-FOR-COAL-REGIONS-SHOULD-NOT-DIVERT-MONEY-FROM-REGIONAL-POLICY.ASPX

"If Cohesion policy is in danger, the European Union is in danger", says President Cordeiro in Madrid
"If Cohesion policy is in danger, the European Union is in danger", says President Cordeiro in Madrid
02.03.2023