Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Pilonul european al drepturilor sociale trebuie pus în aplicare în parteneriat cu autoritățile locale și regionale  

Regiunile și orașele sunt pregătite să își joace rolul în construirea unei Europe sociale puternice, care va asigura tranziții juste și redresare după criza provocată de pandemia de COVID-19. Planul de acțiune pentru punerea în aplicare a Pilonului european al drepturilor sociale , care a fost prezentat astăzi de Comisia Europeană, stabilește trei obiective principale ambițioase care ar trebui să ghideze deciziile de politică din statele membre și din regiunile acestora pentru a atinge obiectivele pilonului, inclusiv prin utilizarea deplină a diferitelor fonduri ale UE pentru a debloca investițiile sociale.

Noile obiective principale vizează ca, până în 2030, cel puțin 78 % din populația UE cu vârste cuprinse între 20 și 64 de ani să aibă un loc de muncă, cel puțin 60 % din totalul adulților să participe la formare în fiecare an, iar numărul persoanelor expuse riscului de sărăcie sau de excluziune socială să se reducă cu cel puțin 15 milioane. De asemenea, Comisia a prezentat astăzi o recomandare privind un sprijin activ eficace pentru ocuparea forței de muncă (EASE) , care vizează orientarea tranziției de la măsuri de urgență la crearea de locuri de muncă durabile și adaptate exigențelor viitorului.

Președintele Comitetului European al Regiunilor (CoR), Apostolos Tzitzikostas , a declarat: „Urgența sanitară provocată de pandemia de COVID-19 devine o urgență socială. Trebuie să utilizăm toate instrumentele disponibile pentru a proteja locurile de muncă, a combate sărăcia și a proteja persoanele cele mai vulnerabile. Planul de acțiune stabilește obiective ambițioase pe care le putem atinge numai printr-o colaborare la toate nivelurile de guvernanță – european, național și local – și prin utilizarea pe deplin a diferitelor fonduri ale UE pentru a debloca investițiile sociale. Suntem pregătiți să fim parteneri-cheie în punerea în aplicare a planului de acțiune, pentru a ne asigura că acesta răspunde nevoilor cetățenilor noștri și permite o redresare echitabilă și favorabilă incluziunii”.

Președinția portugheză a Consiliului UE a trimis o sesizare CoR, solicitând elaborarea unui aviz privind Pilonul european al drepturilor sociale , dintr-o perspectivă locală și regională. Adoptarea sa este prevăzută pentru sesiunea plenară din luna mai, cu doar câteva zile înainte de Summitul social al UE de la Porto, din 7 și 8 mai.

Raportoarea Anne Karjalainen (FI-PSE), membră a Consiliului Local Kerava și președinta Comisiei pentru politica socială, ocuparea forței de muncă, educație, cultură și cercetare (SEDEC) a CoR, a afirmat: „Planul de acțiune este un instrument foarte așteptat în vederea transpunerii în acțiuni concrete, pe teren, a principiilor care stau la baza viziunii noastre pentru o Europă socială echitabilă și favorabilă incluziunii, rezistentă la crize. Autoritățile locale și regionale sunt esențiale nu numai pentru punerea în aplicare a planului de acțiune, ci și pentru monitorizarea progreselor înregistrate în ceea ce privește Pilonul european al drepturilor sociale. Prin urmare, necesitatea unei guvernanțe semnificative pe mai multe niveluri, nu în ultimul rând prin aplicarea principiului parteneriatului, ar trebui să fie pe deplin recunoscută în planul de acțiune”.

Deși Comisia propune o versiune revizuită a tabloului de bord social pentru a sprijini realizarea obiectivelor pilonului, CoR se teme că acesta va măsura doar progresele înregistrate la nivel național și regretă că din propunerea actuală lipsesc indicatorii care să acopere disparitățile regionale. Primul tablou de bord social regional elaborat de CoR în 2019 a evidențiat diferențe considerabile între statele membre. CoR este ferm convins că se impune o monitorizare regională pentru a garanta că pilonul social este pus în aplicare la toate nivelurile și că investițiile regionale sunt orientate către realizarea principiilor pilonului.

Persoană de contact:

Lauri Ouvinen

Tel.: +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Partajează :