Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Pilonul european al drepturilor sociale trebuie „înscris în ADN-ul UE”  

Regiunile și orașele așteaptă cu interes prezentarea, la 3 martie, a planului de acțiune pentru punerea în aplicare a Pilonului european al drepturilor sociale. Cu această ocazie, este de dorit un mesaj puternic din partea șefilor de stat și de guvern care se reunesc la Porto în perioada 7-8 mai, în sensul unor obiective mai ambițioase și al unor tranziții juste după pandemia de COVID-19. Această speranță a fost exprimată de membrii Comitetului European al Regiunilor (CoR) în cadrul unei dezbateri cu reprezentantul Președinției portugheze a Consiliului.

Președinția portugheză a Consiliului a trimis o sesizare Comisiei SEDEC a CoR, solicitând elaborarea unui aviz privind Pilonul european al drepturilor sociale . Avizul va sublinia rolul central al pilonului în redresarea și adaptarea Europei la tranzițiile verde, digitală și demografică. Adoptarea sa este prevăzută pentru sesiunea plenară din luna mai, cu doar câteva zile înainte de Summitul social de la Porto.

Președinta Comisiei SEDEC, Anne Karjalainen (FI-PSE ), membră a Consiliului Local Kerava și raportoare a viitorului aviz, a declarat: „Pilonul european al drepturilor sociale trebuie înscris în ADN-ul Uniunii Europene, pentru a combate nedreptatea socială, a consolida reziliența la crize și a ajuta cetățenii să treacă prin tranzițiile verde și digitală. Este momentul să îl punem în aplicare în mod coordonat în întreaga Uniune. Planul de acțiune pentru punerea în aplicare a pilonului ar trebui să fie clar și ambițios, cu obiective obligatorii pentru a monitoriza în mod eficace progresele înregistrate. De asemenea, ar trebui să recunoască pe deplin rolul autorităților locale și regionale în punerea în aplicare a principiilor pilonului pe teren, asigurând echitatea și incluziunea”.

Gabriel Bastos , secretarul de stat pentru securitatea socială al guvernului Portugaliei, a declarat: „Având în vedere apropierea CoR de cetățeni și înțelegerea realității de pe teren, contribuția și impactul său vor fi esențiale pentru a înțelege cum trebuie pus în aplicare Pilonul european al drepturilor sociale și cum trebuie modulate și ajustate politicile sociale.”

La 3 martie, Comisia Europeană va prezenta planul de acțiune pentru punerea în aplicare a Pilonului european al drepturilor sociale. Joost Korte , directorul general al Direcției Generale Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale și Incluziune a Comisiei Europene, a subliniat că Pilonul drepturilor sociale trebuie să se afle în centrul eforturilor de redresare coordonate ale UE și să însoțească tranziția digitală și tranziția verde. El a confirmat că planul de acțiune va include obiective cuantificabile pentru 2030 pentru statele membre în cadrul semestrului european și prin intermediul tabloului de bord social îmbunătățit.

Membrii SEDEC au discutat, de asemenea, propunerea Comisiei Europene de proiect de directivă , care urmărește să asigure salarii minime adecvate pentru toți lucrătorii din UE, acesta fiind unul dintre cele 20 de principii ale Pilonului social. Peter Kaiser (AT-PSE), guvernator al landului Carintia și raportor al proiectului de aviz al CoR, a declarat: „Persoanele cu venituri salariale mici, în special tinerii, persoanele slab calificate și cu locuri de muncă precare au fost afectate în mod deosebit de criza provocată de coronavirus, care a avut, de asemenea, un impact negativ asupra salariilor. Prin urmare, trebuie sprijinit un cadru european pentru salarii minime, pentru a asigura o mai bună protecție a lucrătorilor în viitor, a consolida coeziunea socială și a preveni sărăcia persoanelor încadrate în muncă și exodul creierelor din regiunile cu salarii foarte scăzute.”

Emil Boc (RO-PPE), primarul orașului Cluj-Napoca, și-a prezentat proiectul de aviz privind Spațiul european al educației , pe care Comisia Europeană ar dori să îl realizeze până în 2025. Avizul atrage atenția asupra necesității de a identifica nevoile regionale în materie de educație și de a reduce disparitățile actuale dintre zonele rurale și cele urbane. „Spațiul european al educației este esențial pentru asigurarea unor locuri de muncă mai bune și, de asemenea, mai bine plătite în UE. Este crucial pentru reducerea intoleranței, creșterea nivelului de acceptare și consolidarea identității europene. El va face Europa mai puternică dintr-o perspectivă ascendentă. Nu în cele din urmă, spațiul european al educației este cheia unei democrații mai bune în întreaga Uniune Europeană”, a declarat dl Boc.

Ambele avize vor fi adoptate în cadrul următoarei sesiuni plenare a CoR din 17-19 martie.

Informații suplimentare:

Alte două proiecte de aviz au fost prezentate spre adoptare în cadrul ședinței Comisiei SEDEC din 17 februarie, care a avut loc integral în format digital, din cauza pandemiei de COVID-19:

O Uniune a egalității: Planul de acțiune al UE de combatere a rasismului pentru perioada 2020-2025

Raportorul Yoomi Renström (SE-PSE), membru al Consiliului Local Ovanåker afirmă: „Autoritățile locale și regionale joacă un rol esențial în promovarea valorilor europene și se află în prima linie a combaterii rasismului și a infracțiunilor motivate de ură, a protejării grupurilor vulnerabile și a minorităților și a promovării coeziunii sociale. Acesta este motivul pentru care trebuie să fie pe deplin recunoscute ca parteneri strategici în combaterea rasismului. În plus, aceste autorități sunt esențiale pentru elaborarea planurilor de acțiune locale și regionale, care, pe lângă cele naționale, pot contribui la combaterea rasismului structural prin intermediul unei abordări locale, care să permită conceperea și punerea în aplicare a unor măsuri adaptate la realitatea de pe teren”.

Mass-media în deceniul digital: un plan de acțiune

Raportorul Jan Trei (EE-PPE), membru al Consiliului Local Viimsi, a subliniat: „Criza provocată de pandemia de COVID - 19 evidențiază în mod clar necesitatea unei presiuni puternice, ca instituție care să transmită societății informații echilibrate, bazate pe fapte, și să permită dezbateri deschise. În același timp, recesiunea economică cauzată de criză a pus în pericol capacitatea mass-mediei de a juca un rol responsabil. Pentru a menține o presă puternică și de înaltă calitate la toate nivelurile, sunt necesare măsuri de sprijin, în special pentru a asigura supraviețuirea companiilor de mass-media locale și regionale. Trebuie să se acorde o atenție deosebită situației din țările mici, unde, din cauza dimensiunii reduse a pieței, resursele existente pentru mass-media locală și regională sunt limitate.”

Memb rii au adoptat, de asemenea, Programul de lucru pentru 2021 al Comisiei SEDEC și au numit-o pe Daniela Ballico (IT-CRE), primarul localității Ciampino, raportoare-generală a avizului pe tema „O Uniune a egalității: Strategia privind drepturile persoanelor cu handicap pentru 2021-2030” .

Date de contact:

Lauri Ouvinen

Tel.: +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Partajează :