Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Regiuni în acțiune: de la neutralitatea climatică la eradicarea sărăciei energetice  
Înființarea unui Observator european al neutralității climatice și stabilirea de obiective ale UE de eradicare a sărăciei energetice figurează printre măsurile propuse de autoritățile locale și regionale în vederea realizării unei Europe neutre din punct de vedere climatic până în 2050

Sărăcia energetică și lupta împotriva încălzirii globale au fost temele principale ale celei de-a 23-a ședințe a Comisiei pentru mediu, schimbări climatice și energie (ENVE) a Comitetului European al Regiunilor. Pe ordinea de zi s-au aflat inclusiv punerea în aplicare la nivel local a obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD) și a acordului de la Paris privind schimbările climatice, precum și sprijinul activ acordat regiunilor carbonifere. În perspectiva alegerilor europene din mai, președintele Comisiei ENVE, dl Cor Lamers, a subliniat necesitatea de „a răspunde așteptărilor tinerilor noștri cu privire la urgențele în materie de climă cu care ne confruntăm”.

La începutul celei de-a 23-a ședințe a Comisiei pentru mediu, schimbări climatice și energie (ENVE), președintele acesteia, dl Cor Lamers (NL-PPE) , primarul orașului Schiedam, a declarat: „Tinerii europeni ne reamintesc săptămânal de starea de urgență în care ne aflăm în ceea ce privește clima, iar noi trebuie să răspundem așteptărilor lor. Trebuie să punem la punct măsuri noi și inovatoare pentru a maximiza posibilitatea ca tranziția Europei către energie curată să genereze creștere durabilă și locuri de muncă. În calitatea sa de adunare a orașelor și regiunilor din UE, Comitetul se angajează să depună toate eforturile necesare pentru a pune la punct mecanisme formale de implicare a autorităților locale și regionale în politicile europene și naționale în domeniul climei și al energiei”.

Membrii au adoptat un proiect de aviz pe tema „O planetă curată pentru toți. O viziune europeană strategică pe termen lung pentru o economie prosperă, modernă, competitivă și neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei” . Raportorul, dl Michele Emiliano (IT-PSE) , președintele regiunii Apulia, a declarat: „Avem nevoie de noi măsuri și de o finanțare publică mai bine orientată la nivelul UE și la nivel național, dacă ne dorim atât o economie cu zero emisii, cât și realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă ale ONU. Tranziția neutră din punctul de vedere al emisiilor de dioxid de carbon reprezintă o oportunitate de a oferi stimulente pentru tehnologii ecologice și pentru noi competențe și locuri de muncă. Stabilirea unor prețuri adecvate în cadrul sistemului de comercializare a certificatelor de emisii sau în scopul impozitării este esențială pentru tranziția către energia din surse regenerabile. Directiva privind impozitarea energiei și normele privind ajutoarele de stat ar trebui să reducă impozitele pe energia din surse regenerabile, pentru a stimula pătrunderea pe piață a acestora”.

Orașele și regiunile solicită majorarea cu cel puțin 30% a cheltuielilor din bugetul UE în domeniul climei, dar și facilități fiscale în cadrul programelor UE de finanțare neutre din punct de vedere climatic. Avizul președintelui Emiliano reiterează apelul CoR către instituțiile UE și statele membre de a crea o platformă permanentă pe mai multe niveluri pentru dialogul privind energia, de a instituționaliza contribuțiile stabilite la nivel local (CSL) în cadrul planurilor energetice și climatice naționale (PECN) și de a înființa un Observator european al neutralității climatice, care să cartografieze zonele vulnerabile din punct de vedere climatic și să le ofere asistență. 

Președintele Emiliano solicită implicarea sistematică a regiunilor și a autorităților locale în punerea în aplicare a ODD, a Acordului de la Paris și a lucrărilor pregătitoare ale COP25, precum și numirea unui reprezentant al CoR ca observator în cadrul tuturor grupurilor de pregătire ale CCONUSC. Avizul, care va fi votat în sesiunea plenară din iunie, contribuie la strategia neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei 2050 , publicată de Comisia Europeană în noiembrie 2018 .

Membrii au adoptat în unanimitate un aviz pe tema „Guvernanța pe mai multe niveluri și cooperarea intersectorială pentru combaterea sărăciei energetice” . Raportoarea, dna Kata Tüttő (HU-PSE) , membră a Consiliului Local al Sectorului XII din Budapesta, a declarat: „Peste 50 de milioane de europeni se confruntă cu dificultăți în ceea ce privește încălzirea locuinței în timpul iernii, din cauza prețurilor ridicate la energie, a veniturilor mici și a locuințelor umede și insalubre. Prea mulți europeni trebuie să aleagă între a mânca și a se încălzi iarna. UE are obiective foarte ambițioase în ceea ce privește energia și mediul. Este momentul să facem din eradicarea sărăciei energetice un obiectiv european”.

Dna Tüttő apără dreptul oricărei persoane de a avea acces la energie la prețuri accesibile și propune un „moratoriu privind stoparea sau suspendarea furnizării de servicii publice din cauza neplății utilităților, astfel încât nicio gospodărie să nu rămână fără serviciile esențiale de încălzire sau răcire”. Avizul va fi supus la vot în sesiunea plenară din 26 și 27 iunie 2019.

Membrii au convenit să elaboreze un aviz din proprie inițiativă privind Convenția primarilor după 2020 și au numit-o ca raportoare pe dna Benedetta Brighenti (IT-PSE) , membru al Consiliului Local Castelnuovo Rangone, din regiunea Emilia - Romagna.

Membrii Comisiei ENVE se vor reuni în perioada 12-14 iunie 2019 la București, pentru o conferință comună privind cel de-al 12-lea Plan strategic privind tehnologiile energetice (Planul SET) al Comisiei Europene. Împreună cu Asociația Municipiilor din România și cu Președinția română a Consiliului UE, evenimentul va analiza instrumentele tehnologice și financiare care pot stimula comercializarea unor produse și servicii ecologice inovatoare și care pot implementa tranziția energetică la nivel local.

Membrii au avut un schimb de opinii cu privire la următoarele avize:

„O Europă durabilă până în 2030: monitorizarea obiectivelor ONU de dezvoltare durabilă, a tranziției ecologice și a Acordului de la Paris privind schimbările climatice” ; raportoare: dna Sirpa Hertell (FI-PPE). Orașele și regiunile solicită stabilirea unor obiective și a unor indicatori de progres privind punerea în aplicare a ODD la nivel local și regional. Avizul urmează a fi adoptat în octombrie 2019.

„Punerea în aplicare a Acordului de la Paris printr-o tranziție energetică inovatoare și durabilă la nivel local și regional ”; raportor: dl Witold Stępień (PL-PPE). Avizul urmează a fi adoptat în octombrie 2019.

„Punerea în aplicare a pachetului de măsuri privind energia curată: planurile energetice și climatice naționale integrate (PECNI) ca instrument de abordare a guvernanței locale și teritoriale în materie de schimbări climatice și energie activă și pasivă” ; raportor: dl József Ribányi (HU-PPE). Avizul urmează a fi adoptat în octombrie 2019.

Notă în atenția editorilor:

Fotografiile de la ședința Comisiei ENVE pot fi descărcate aici.

Faceți clic aici pentru a accesa toate documentele ședinței Comisiei ENVE.

Comitetul European al Regiunilor a reacționat la diversele aspecte ale pachetului privind energia curată prin elaborarea următoarelor avize:  

„Noi avantaje pentru consumatorii de energie” ; raportor: dl Michel Lebrun (BE-PPE), membru al Consiliului Local Viroinval (aprilie 2016).

„Guvernanța uniunii energetice și energia curată” ; raportor: dl Bruno Hranić (HR-PPE), primarul comunei Vidovec (iulie 2017).

„Eficiența energetică și clădirile” ; raportor: dl Michiel Rijsberman (NL-ALDE), membru al Consiliului provinciei Flevoland (iulie 2017).

„Energia din surse regenerabile și piața internă a energiei electrice” ; raportor: dna Daiva Matonienė (LT-CRE), membră a Consiliului Local Šiauliai.

Ianuarie 2019 – Comunicat de presă al Comisiei Europene. „O planetă curată pentru toți. O viziune europeană strategică pe termen lung pentru o economie prosperă, modernă, competitivă și neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei”. Textul complet al strategiei (RO).

Ianuarie 2019 – al treilea raport al Comisiei Europene privind prețurile și costurile energiei în Europa .

Contact: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37

Partajează :
 
Știri conexe

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/REGIONS-IN-ACTION-FROM-CLIMATE-NEUTRALITY-TO-ERADICATING-ENERGY-POVERTY.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/REGIONS-IN-ACTION-FROM-CLIMATE-NEUTRALITY-TO-ERADICATING-ENERGY-POVERTY.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/REGIONS-IN-ACTION-FROM-CLIMATE-NEUTRALITY-TO-ERADICATING-ENERGY-POVERTY.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/REGIONS-IN-ACTION-FROM-CLIMATE-NEUTRALITY-TO-ERADICATING-ENERGY-POVERTY.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/REGIONS-IN-ACTION-FROM-CLIMATE-NEUTRALITY-TO-ERADICATING-ENERGY-POVERTY.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023