Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Regiunile și orașele își unesc forțele cu UEFA pentru a promova investițiile regionale ale UE în domeniul sportului  
Photo gallery | Twitter: #CohesionAlliance

Comitetul European al Regiunilor (CoR) și UEFA și-au unit forțele pentru a îmbunătăți accesul la finanțarea UE în domeniul sportului. Cele două organisme au subliniat importanța pe care o joacă investițiile regionale ale UE – politica de coeziune a UE – menite să sprijine regiunile în organizarea de activități sportive la nivel local și, prin urmare, rolul lor în promovarea coeziunii teritoriale în întreaga Europă. Acest mesaj a fost prezentat într-o declarație comună semnată de președintele CoR, Karl-Heinz Lambertz și prim-vicepreședintele UEFA, Karl-Erik Nilsson, în cadrul unei conferințe la nivel înalt, organizată astăzi la Bruxelles.

Evenimentul a reunit participanți din instituțiile UE – printre care comisarul UE Tibor Navracsics – și reprezentanți ai tuturor celor 55 de asociații naționale de fotbal ale UEFA. Evenimentul a subliniat importanța finanțării UE în domeniul sportului în contextul #CohesionAlliance , o coaliție la nivelul întregii UE a celor care consideră că politica de coeziune a UE trebuie să reprezinte în continuare un pilon al viitorului său.

Karl-Heinz Lambertz, președintele Comitetului European al Regiunilor, a declarat: „Avem același obiectiv ca și UEFA: consolidarea coeziunii și solidarității în Europa. Investițiile în domeniul sportului generează beneficii pentru sănătate, incluziune socială, turism și dezvoltare economică. Din acest motiv, este esențial ca UE să furnizeze în continuare fonduri suficiente politicii de coeziune pentru a permite regiunilor și orașelor să asigure infrastructuri sportive decente la nivel transfrontalier. În calitate de susținători ai #CohesionAlliance, știm, înainte de toate, că fondurile structurale europene pot genera o îmbunătățire reală, oferind comunităților noastre o viață mai sănătoasă și mai bună”.

Karl-Erik Nilsson , prim-vicepreședinte al UEFA, care a semnat #CohesionAlliance la începutul acestui an, la 20 martie, a subliniat: „UEFA crede în importanța sportului și își aduce, în fiecare an, o contribuție impresionantă prin programul de asistență HatTrick . Datorită acestui program, sunt susținute infrastructuri importante și activități sportive în întreaga Europă. Dar eforturile UEFA trebuie sprijinite prin fonduri UE dedicate domeniului, în special la nivel local. A investi în sport înseamnă a investi în viitorul Europei. Organizațiile sportive, autoritățile naționale și instituțiile UE trebuie să colaboreze pentru a valorifica la maximum toate oportunitățile de finanțare existente.”

Tibor Navracsics , comisarul pentru educație, cultură, tineret și sport, a declarat: „Sportul are un potențial unic de a ne ajuta să abordăm marile provocări cu care se confruntă societățile noastre și de a stimula dezvoltarea orașelor și regiunilor. Pentru a valorifica la maximum acest potențial, trebuie să găsim modalități prin care să includem sportul în acțiunile noastre din diferite domenii de politică. În primul rând, trebuie să-l integrăm mai eficient în strategiile locale și regionale, bazându-ne pe forțele și ambițiile individuale ale regiunilor și orașelor.”

Într-o declarație comună semnată de președintele Lambertz și prim-vicepreședintele Nilsson, CoR și UEFA subliniază că

sportul contribuie în mod semnificativ la realizarea obiectivelor strategice ale politicii de coeziune a UE și a obiectivelor de dezvoltare durabilă.

Propunerea Comisiei Europene privind dublarea finanțării Erasmus în următorul buget pe termen lung UE (care va acoperi perioada 2021-27) și atenția acordată sportului la nivel local, promovarea bunei guvernanțe și a integrității în sport constituie un progres binevenit.

În prezent, lipsa unor politici dedicate sportului și lipsa unor infrastructuri pentru activități sportive la nivel local reprezintă două dintre principalele obstacole ce împiedică accesul liber și egal al tuturor cetățenilor la activități sportive, inclusiv al persoanelor cu handicap. Asigurarea accesului tuturor la activitățile sportive este esențială pentru dezvoltarea economică și socială și pentru creșterea numărului total de persoane implicate în astfel de activități.

Contribuția sportului la consolidarea dezvoltării economice și la promovarea incluziunii sociale ar trebui să fie recunoscută într-o mai mare măsură. Regulamentul privind fondurile structurale și de investiții europene (ESI) și alte politici europene adecvate ar trebui să sprijine politicile dedicate sportului, inclusiv investițiile în infrastructurile pentru activități sportive, pentru a spori solidaritatea și prosperitatea prin sport.

CoR și UEFA sunt de acord să colaboreze în cadrul #CohesionAlliance pentru o politică de coeziune puternică, care să promoveze coeziunea economică, socială și teritorială în UE după 2020.

CoR a adresat recent multe dintre aceste recomandări Comisiei Europene printr-un aviz privind integrarea sportului în agenda UE pentru perioada de după 2020 [raportor Roberto Pella (IT-PPE), primarul comunei Valdengo].

Notă de informare

#CohesionAlliance (Alianța pentru coeziune) este o coaliție a tuturor celor care consideră că politica de coeziune a UE trebuie să rămână unul dintre pilonii viitorului UE. Ca urmare a Brexitului și a necesității ca UE să finanțeze noi priorități, cum ar fi apărarea, securitatea și controlul frontierelor externe, alocările financiare pentru politica de coeziune riscă să fie reduse în cadrul următorului buget pe termen lung al UE ( cadrul financiar multianual ), care stabilește plafoanele de cheltuieli ale UE pentru perioada de după 2020.

Pentru a evita acest lucru și a sensibiliza opinia publică cu privire la rolul esențial al politicii de coeziune, #CohesionAlliance a fost lansată inițial de principalele asociații ale regiunilor și orașelor – Asociația regiunilor europene de graniță (AEBR), Adunarea regiunilor europene (ARE), Conferința adunărilor legislative regionale europene (CALRE), Consiliul localităților și regiunilor europene (CLRE), Conferința regiunilor maritime periferice din Europa (CPMR) și EUROCITIES –, cărora li s-a alăturat Comitetul European al Regiunilor , în luna octombrie a anului trecut.

Alianța solicită ca bugetul UE de după 2020 să consolideze politica de coeziune și să o facă mai eficientă, mai vizibilă și mai accesibilă pentru fiecare regiune din Uniunea Europeană. De la lansarea sa, declarația Alianței a fost semnată de peste 8300 de aderenți, 116 de regiuni, 109 de orașe și județe, 50 de asociații ale administrațiilor locale și regionale, 40 de deputați în Parlamentul European și 35 de asociații sectoriale europene.

Contact:

Lauri Ouvinen

Tel. +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Partajează :
 
Informații pe această temă
Știri conexe

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-JOINT-FOR-THEIR-FORCE-WITH-UEFA.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-JOINT-FOR-THEIR-FORCE-WITH-UEFA.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/DEPOPULATION-AND-BRAIN-DRAIN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-JOINT-FOR-THEIR-FORCE-WITH-UEFA.ASPX

Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/CP30-THE-DANGER-OF-A-TALENT-TRAP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-JOINT-FOR-THEIR-FORCE-WITH-UEFA.ASPX

EU's regions: the danger of a talent trap
EU's regions: the danger of a talent trap
13.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/COHESIONALLIANCE-ARE-YOU-READY-FOR-A-NEW-CHALLENGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-JOINT-FOR-THEIR-FORCE-WITH-UEFA.ASPX

#CohesionAlliance needs you. Are you ready for a new challenge?
#CohesionAlliance needs you. Are you ready for a new challenge?
08.03.2023