Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Reforma politicii agricole comune: aleșii locali și regionali solicită o PAC echitabilă, durabilă și solidară  

Comitetul European al Regiunilor și-a adoptat recomandările referitoare la reforma politicii agricole comune (PAC) după 2020. Acestea au ca scop menținerea unei agriculturi de calitate, durabilă, care să practice prețuri echitabile și să furnizeze locuri de muncă remunerate corespunzător în toate regiunile Uniunii Europene, în conformitate cu obiectivul coeziunii teritoriale. De asemenea, se urmărește o mai bună adaptare a PAC la așteptările cetățenilor și legitimarea bugetului acesteia. Recomandările Adunării UE a reprezentanților locali și regionali confirmă principalele concluzii ale consultării publice privind viitorul PAC (publicate la 7 iulie), care arată că această politică ar trebui să fie gestionată în continuare la nivelul UE și să aibă ca principale obiective acordarea de sprijin agricultorilor și protecția mediului.

 

Avizul, adoptat cu o largă majoritate în cadrul sesiunii plenare din 12 iulie, constituie răspunsul Comitetului European al Regiunilor (CoR) la solicitarea Comisiei Europene de a participa la un exercițiu de analiză prospectivă privind PAC după 2020. El reprezintă contribuția Comitetului la procesul de consultare desfășurat înainte de publicarea Comunicării Comisiei privind modernizarea PAC, prevăzută pentru sfârșitul acestui an și care va fi urmată de o propunere legislativă în primele luni ale lui 2018.

 

Deși Comitetul subliniază punctele forte ale agriculturii europene, printre care marea sa diversitate, atuurile naturale ale zonelor sale agricole și capacitatea ei de inovare, el insistă asupra provocărilor cu care se confruntă agricultura și regiunile rurale și care fac neapărat necesară o reformă a PAC: este vorba, printre altele, de scăderea cu 20% a numărului de exploatații agricole între 2007 și 2013, de inegalități semnificative în ceea ce privește atribuirea plăților directe, de concentrarea tot mai mare a producției, de nivelul scăzut al veniturilor în cazul multor fermieri, de provocări în materie de mediu, de climă și de sănătate publică, precum și de adâncirea decalajului de dezvoltare dintre zonele rurale și cele urbane.

 

Ținând seama de toate acestea, raportorul Guillaume Cros (FR-PSE), vicepreședinte al Consiliului Regional Occitania, a afirmat următoarele: „Cu toții ne dorim zone rurale vivace, dinamice și inovatoare. Acest lucru nu va putea fi însă realizat fără a spori considerabil atractivitatea meseriei de agricultor și reputația economică a acesteia, prin asigurarea unui venit agricol echitabil și stabil, care să provină mai ales din vânzarea produselor, așadar de pe piață. Prin urmare, se impune reglementarea piețelor agricole, nu numai pentru a preveni crizele sectoriale, ci și pentru că aceasta presupune costuri mult mai mici decât intervențiile ulterioare. În plus, faptul că 80% dintre exploatațiile agricole primesc doar 20% din plățile directe, după cum a confirmat recent Comisia Europeană, invită la o distribuție mai echitabilă și mai legitimă pentru contribuabili”.

 

Czesław Siekierski (PL-PPE), președintele Comisiei pentru agricultură a Parlamentului European, a făcut următoarea declarație în fața Adunării Plenare: „Noua politică de dezvoltare a zonelor rurale ar trebui să ofere sprijin nu numai fermierilor, ci și dezvoltării acestor zone sub alte aspecte decât cel agricol. Ea ar trebui să aibă o puternică dimensiune teritorială și să urmărească sistematic realizarea de progrese în ceea ce privește toate tipurile de servicii. O agricultură ce respectă mediul și clima este esențială pentru dezvoltarea durabilă a unei țări. A susține dezvoltarea agriculturii presupune menținerea afluxului de tineri fermieri, acest lucru fiind legat de asigurarea unui nivel corespunzător de venituri și de stabilizarea pieței agricole, precum și de garantarea unei poziții adecvate pentru fermieri în cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente”.

 

Primul pilon: piețe, prețuri, venituri agricole și mediu

 

În opinia CoR, bugetul PAC trebuie menținut la un nivel satisfăcător. Comitetul respinge ideea cofinanțării primului pilon al PAC – idee formulată de Comisia Europeană în documentul său de reflecție privind viitorul finanțelor UE – care ar echivala cu renaționalizarea PAC, ar afecta bugetele regiunilor și ar dezavantaja statele membre mai sărace ale UE.

 

În ceea ce privește plățile directe, legate de suprafață, reprezentanți aleși de la nivel local sunt în favoarea plafonării și modulării acestora, ținând seama de numărul de lucrători agricoli activi în cadrul exploatației agricole. Obiectivul constă în principal în sprijinirea micilor exploatații familiale și a instalării tinerilor agricultori. De asemenea, CoR solicită reducerea diferenței dintre nivelurile plăților directe între exploatațiile agricole și între statele membre.

 

O altă recomandare esențială este ca UE, cel mai mare importator și exportator de produse alimentare, să dobândească o pondere sporită la nivel internațional, pentru a modifica regulile existente în comerțul internațional cu produse agricole și a asigura condiții echitabile în acordurile comerciale încheiate cu țările terțe. Ar trebui să se acorde prioritate fermelor familiale axate pe piețele locale și regionale și pe lanțurile scurte de aprovizionare.

 

Membrii Comitetului reamintesc că poziția producătorilor agricoli este adesea prea fragilă în comparație cu cea a agroindustriei și a marilor distribuitori și pledează pentru o mai mare concertare în cadrul filierelor, pentru o împărțire echitabilă a marjelor de profit.

 

„Chestiunile de mediu nu mai trebuie să fie subiecte de dispută între agricultori și ecologiști. Provocările legate de securitatea alimentară, de sănătatea publică, de biodiversitate, de resursele de apă, de fertilitatea solurilor și de schimbările climatice sunt aceleași pentru toți” , avertizează Guillaume Cros. În acest sens, aleșii locali recomandă consolidarea măsurilor benefice pentru climă și mediu, în special prin rotația culturilor și menținerea interdicției privind aratul pășunilor permanente, dar și a zonelor de interes ecologic, unde nu există culturi și nu se utilizează produse fitosanitare.

 

Al doilea pilon: dezvoltarea rurală

 

Zonele rurale și regiunile intermediare reprezintă mai mult de 90% din teritoriul UE și 60% din populație, peste 50% din locurile de muncă fiind situate aici. Prin urmare, CoR pledează pentru consolidarea celui de-al doilea pilon al PAC și pentru acordarea unei mai mari libertăți statelor membre de a transfera fonduri de la primul la al doilea pilon.

 

CoR propune, de asemenea, creșterea contribuției globale a UE pentru zonele rurale, care a scăzut semnificativ, și simplificarea integrării resurselor provenite din diferite fonduri, care finanțează dezvoltarea rurală. Aceasta ar presupune mai ales punerea accentului pe inovația tehnică și socială, pe formarea profesională, pe menținerea serviciilor publice locale și pe eliminarea decalajul digital.

 

- Avizul CoR pe tema „PAC după 2020(versiunea consolidată, care cuprinde amendamentele, va fi disponibilă în câteva zile)

- Fotografiile de la sesiunea plenară sunt disponibile în galeria noastră Flickr

 

Contact:
Nathalie Vandelle

Tel. +32 2 282 24 99

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

 

Partajează :