Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
„Coeziunea, o valoare europeană comună”: președintele Lambertz susține Președinția română a UE  

Sub deviza „Coeziunea, o valoare comună europeană", România va deține Președinția UE în cursul unui an decisiv pentru viitorul Uniunii noastre. În timpul Președinției române se vor purta dezbaterile asupra viitorului buget al UE, urmând ca, în acest an, viitorul Parlament European să fie ales de către cetățenii din 27, și nu din 28 de state membre. România a plasat, pe bună dreptate, coeziunea, competitivitatea, creșterea economică și valorile comune în centrul preocupărilor președinției sale. UE trebuie regândită în jurul acestor priorități, pentru a o aduce mai aproape de cetățenii săi. Aceasta se poate face doar în consonanță cu orașele, regiunile, comunele și satele noastre.

Trebuie să spunem mai hotărât ceea ce este și ce face UE, arătând că doar prin cooperare putem obține coeziune și prosperitate în Europa. Uniunea trebuie să fie mai receptivă la nevoile locale și să sporească implicarea cetățenilor, astfel încât preocupările lor să fie nu doar auzite, ci și folosite drept temei al acțiunilor. Comitetul nostru urmărește să definească o nouă modalitate de a garanta că opiniile cetățenilor modelează nemijlocit deciziile UE, în parteneriat cu administrațiile locale și regionale.

O Europă socială, favorabilă coeziunii și incluziunii are nevoie de investiții. Comitetul nostru s-a străduit din răsputeri să favorizeze investițiile regionale (în politica de coeziune și în dezvoltarea rurală), astfel încât fiecare regiune, bogată sau săracă, să poată profita de pe urma lor. Reducerea și centralizarea fondurilor UE vor limita capacitatea regiunilor și orașelor de a consolida cooperarea teritorială, de a crea locuri de muncă, de a promova incluziunea socială și de a demonstra valoarea adăugată a UE pentru viața comunităților lor.

Trebuie să acționăm astfel încât fiecare act normativ al UE, în conjuncție cu o investiție bine gândită, să îmbunătățească viața de zi cu zi. Se impune consolidarea principiului european al subsidiarității, în virtutea căruia deciziile trebuie luate de forurile cele mai apropiate de cetățeni. Din totalul actelor legislative ale UE, 70% sunt puse în aplicare de administrațiile locale și regionale, care au nevoie, prin urmare, de mai puțină birocrație și de mai multă autonomie. Ele trebuie să aibă un cuvânt mai greu de spus în UE, dacă aceasta vrea să își pună în practică promisiunile. Ceea nu înseamnă mai puțină Europă și mai puțină legislație, ci o Europă mai eficientă și o legislație mai bună.

Având la dispoziție fonduri suficiente și o legislație europeană eficace, autoritățile locale și regionale pot ajuta la combaterea schimbărilor climatice. Orașele, regiunile și comunele sunt cele care contribuie la ecologizarea economiilor noastre și la reducerea poluării atmosferice, îmbunătățind durabilitatea condițiilor de transport și eficiența energetică a locuințelor noastre și reciclând deșeurile. Lupta împotriva schimbărilor climatice va fi dusă și câștigată în regiunile și orașele în care locuim.

Aceste teme constituie fundamentul Summitului regiunilor și orașelor, care se va desfășura la 14 și 15 martie, la București. Împreună cu delegația română la Comitetul Regiunilor, condusă de președintele ei, dl Negoiță, și cu Președinția română a UE, vom demonstra la acest Summit, „Europa (re)înnoită", că regiunile și orașele se află în prima linie a realizării obiectivelor de dezvoltare durabilă, care ar trebui să devină modelul economic dominant, pe termen lung, al UE. Declarația Summitului va reprezenta mesajul tuturor autorităților locale și regionale din Uniune către toate guvernele naționale din UE-27 și va afirma clar că, în viitor, Europa va avea nevoie de regiuni și orașe, așa cum și ele vor avea nevoie de Europa. Numai împreună putem crea o Europă mai unită, o Europă a cetățenilor.