Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Acțiunea-pilot privind parteneriatele pentru inovare regională: regiunea dumneavoastră se poate înscrie acum  

Comitetul European al Regiunilor și Centrul Comun de Cercetare (JRC) al Comisiei Europene au lansat cererea de exprimare a interesului pentru o nouă acțiune-pilot privind parteneriatele pentru inovare regională. Acțiunea - pilot va implica până la 24 de participanți europeni (state membre, regiuni sau grupuri de regiuni) care se simt motivați să își transforme economiile și societățile și care sunt dispuși să - și dezvolte în continuare propriul lor cadru strategic de politici care vizează inovarea, dezvoltarea industrială, tranzițiile către durabilitate și dezvoltarea economică și socială în sens larg. Termenul de depunere a candidaturilor este 25 aprilie 2022.

Parteneriatele pentru inovare regională reprezintă o abordare complementară, care se bazează pe experiențele pozitive cu strategiile de specializare inteligentă. Inițiativa urmărește să consolideze coordonarea și direcționalitatea politicilor regionale, naționale și ale UE în materie de cercetare și inovare pentru a pune în aplicare tranziția verde și cea digitală a Europei și pentru a aborda decalajul în materie de inovare din UE.

Parteneriatele vor fi ferm ancorate în cadrul de politici al UE, sprijinind punerea în aplicare a Pactului verde european , a programului Orizont Europa , a politicii de coeziune și a instrumentului NextGenerationEU . Se va acorda o atenție deosebită instrumentelor și mecanismelor de guvernanță care mobilizează multiple surse de finanțare și politici pentru a amplifica impactul și care pot contribui la corelarea inițiativelor regionale și naționale cu inițiativele UE pentru tranziția verde și cea digitală.

Apostolos Tzitzikostas , președintele Comitetului European al Regiunilor, a declarat: „ Experiența, contactele, cooperarea, interesele comune și expertiza pe care această inițiativă urmărește să le pună la dispoziția autorităților locale și regionale din întreaga UE le vor ajuta să abordeze cu succes provocările societale cu care ne confruntăm cu toții în prezent. Pe termen lung, acest exercițiu va contribui la atragerea investițiilor necesare și poate mobiliza în mod coerent toate politicile și instrumentele de finanțare relevante.”

Elisa Ferreira , comisara pentru coeziune și reforme, a declarat: „Promovarea și diseminarea inovării este esențială pentru reușita tranziției verzi și a celei digitale. Toate regiunile au un potențial de inovare care trebuie exploatat în întregime pentru a nu lăsa pe nimeni în urmă. Avem nevoie de parteneriate solide pentru inovare, bazate pe strategii de specializare inteligentă, adaptate la punctele forte și provocările fiecărui teritoriu și integrând diferite fonduri și politici. Regiunile trebuie să fie actori centrali în configurarea modelului inovator de creștere al Europei.”

La rândul ei, Mariya Gabriel , comisara pentru inovare, cercetare, cultură, educație și tineret, a afirmat: „Legăturile strânse între actorii din domeniul inovării reprezintă fundamentul unor ecosisteme de inovare regionale prospere. «Parteneriatele pentru inovare regională» vor oferi o platformă pentru ca actorii publici și privați să investească în inovare și în întreprinderile nou-înființate pentru o economie și o societate durabile. Parteneriatele vor integra toate instrumentele disponibile ale UE pentru a obține un impact tangibil. Avem nevoie de inovatori și investitori în fiecare regiune și țară. Parteneriatele pentru inovare regională îi vor conecta pe toți, pentru a construi un adevărat ecosistem paneuropean de inovare.”

Participanții la acțiunea - pilot vor fi invitați să identifice, în strânsă colaborare cu JRC și CoR, domeniile pe care doresc să axeze respectiva acțiune. Acestea pot fi provocări socioeconomice sau de politică, sectoare economice specifice și/sau domenii sau instrumente de politică. Activitățile din cadrul acțiunii-pilot vor fi adaptate domeniilor care prezintă cel mai mare interes pentru fiecare participant.

Termenul de depunere a candidaturilor este 25 aprilie 2022 . Veți găsi mai multe informații și instrucțiuni cu privire la modul de depunere a candidaturii în scrisoarea președintelui Tzitzikostas și în anexa la această scrisoare . Teritoriile selecționate vor fi anunțate în luna mai, iar la 17 mai este programat un eveniment oficial de lansare.

Informații de contact:

Secretariatul Comisiei SEDEC

sedec@cor.europa.eu

Partajează :
 
Știri conexe

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/REGIONS-TEAM-UP-TO-SPEED-UP-THE-EXPANSION-OF-THE-EUROPEAN-SEMICONDUCTOR-INDUSTRY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/PILOT-ACTION-ON-PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION.ASPX

 Regions team up to speed up the expansion of the European semiconductor industry
Regions team up to speed up the expansion of the European semiconductor industry
07.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/SEDEC-CHAIR-CONGRATULATES-NEW-EUROPEAN-BAUHAUS-2023-AWARDEES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/PILOT-ACTION-ON-PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION.ASPX

SEDEC chair congratulates New European Bauhaus 2023 awardees
SEDEC chair congratulates New European Bauhaus 2023 awardees
23.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/HG35-KNOWLEDGE-EXCHANGE-PLATFORM-OPEN-SCIENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/PILOT-ACTION-ON-PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION.ASPX

Open Science for higher quality, more efficient and impactful research
Open Science for higher quality, more efficient and impactful research
16.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION-IN-DALARNA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/PILOT-ACTION-ON-PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION.ASPX

Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
01.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/REGIONAL-INNOVATION-VALLEYS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/PILOT-ACTION-ON-PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION.ASPX

EU regions back Regional Innovation Valleys as key step to boost interregional innovation and address innovation divide
EU regions back Regional Innovation Valleys as key step to boost interregional innovation and address innovation divide
29.03.2023