Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Deputații din Parlamentul European și liderii locali vor lupta pentru norme și fonduri adecvate unei politici de coeziune mai puternice  

Toți membrii Parlamentului European și ai Comitetului European al Regiunilor au declarat că vor lupta pentru norme și fonduri adecvate consolidării politicii de coeziune 2021 - 2027 și au îndemnat statele membre să își manifeste în mod clar ambiția în ceea ce privește o coeziune sporită și un adevărat buget al UE.

Negocierile legate de bugetul UE pentru perioada 2021 - 2027 și de regulamentele privind fondurile structurale și de investiții europene (fondurile ESI) s-au desfășurat în ședința comună a Comisiei pentru dezvoltare regională (REGI) a Parlamentului European și a Comisiei pentru politica de coeziune teritorială și bugetul UE (COTER) a Comitetului European al Regiunilor, ședință organizată în cadrul Săptămânii europene a regiunilor și orașelor, la 8 octombrie, la Bruxelles.

În ultimii ani, deputații europeni și liderii locali s-au mobilizat pentru a pleda în favoarea unei politici de coeziune puternice în perioada 2021 - 2027, care să continue să sprijine cetățenii și întreprinderile din toate regiunile europene și să implice guvernele locale și regionale în luarea deciziilor privind investițiile. De asemenea, ei militează împreună pentru norme simplificate și o politică de coeziune a UE care să nu facă obiectul unor condiționalități fără legătură directă cu obiectivele și beneficiarii săi. Comisiile REGI și COTER au criticat reducerile bugetare solicitate de unele state membre și posibila relaxare a cadrului legislativ privind implicarea actorilor locali, menționând în acest sens poziția Parlamentului European și a Comitetului Regiunilor.

Membrii Comisiilor REGI și COTER au amintit, de asemenea, preocupările și prioritățile proprii discutate cu comisarul pentru politica regională, dl Johannes Hahn , care este și noul comisar pentru bugetul UE. Discuția a evidențiat necesitatea de a se asigura o finanțare adecvată, pentru a ajuta toate regiunile și orașele din UE să devină mai ecologice, mai favorabile incluziunii și mai inteligente, utilizând în mod eficient fondurile ESI. Ei au reamintit că legătura dintre politica de coeziune și reformele structurale trebuie să fie biunivocă, că obiectivele politicii de coeziune nu ar trebui să fie deturnate și că este imperativă aplicarea transversală a obiectivului de coeziune în toate politicile UE, astfel cum se prevede în tratate. Reducerea disparităților și stimularea realizării obiectivelor de dezvoltare durabilă trebuie să devină priorități comune și să nu fie subminate de o abordare a reformelor descendentă și axată pe austeritate.

„Lipsa de ambiție în privința politicii de coeziune înseamnă lipsă de ambiție în privința Europei. Reducerea bugetului ar fi o lovitură grea pentru proiectul european. Ea înseamnă începutul resemnării și o victorie oferită eurofobilor. Nu vom permite să se întâmple așa” , a declarat președintele Comisiei REGI, Younous Omarjee .

„Politica de coeziune este cea mai importantă politică de investiții de care dispun orașele și regiunile noastre. Orice eventuală întârziere a următorului cadru financiar multianual care ar opri această politică pentru un an sau doi ar avea impact direct asupra combaterii crizei climatice și ar amplifica inegalitățile sociale și teritoriale tot mai mari” , a declarat președinta Comisiei COTER, Isabelle Boudineau (FR-PSE).

Persoană de contact:

Pierluigi Boda

Tel. +32 2 282 2461

Tel. mobil +32 473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Olivier Plumandon

Olivier.plumandon@ep.europa.eu

Partajează :