Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Administrațiile locale doresc ca problematica schimbărilor climatice să fie integrată în revizuirea punerii în aplicare a legislației UE privind protecția mediului  

Bruxelles, 24 aprilie 2017 - Comisia pentru mediu, schimbări climatice și energie (ENVE) a Comitetului European al Regiunilor (CoR) s-a întrunit la Bruxelles, având ca puncte prioritare pe ordinea de zi noua guvernanță a uniunii energetice, finanțarea combaterii schimbărilor climatice și piața energiei electrice. Comisarul european pentru mediu, Karmenu Vella, a prezentat ultimele evoluții în ceea ce privește revizuirea punerii în aplicare a legislației privind protecția mediului (Environmental Implementation Review - EIR), iar Claude Turmes, deputat în Parlamentul European, i-a susținut pe membrii CoR în căutarea unor mecanisme concrete destinate guvernanței pe mai multe niveluri în domeniul energiei electrice. Eficiența energetică a clădirilor și politica spațială a UE se află, de asemenea, în planul de lucru al Comisiei ENVE.

Comisarul Vella a prezentat ultimele evoluții în ce privește revizuirea punerii în aplicare a legislației privind protecția mediului, proces lansat în mai 2016 pentru a identifica cauzele deficiențelor în aplicarea legislației în materie de mediu în Europa, a formula recomandări pentru o mai bună conformitate și a stimula dezbaterile politice în cadrul Consiliului Mediu. Comisarul Vella a relatat despre prima rundă de dialoguri EIR, care s-a desfășurat în Estonia, Belgia și Slovacia, și a invitat CoR să încurajeze statele membre să asigure participarea autorităților naționale, regionale și locale la dialogurile EIR, pentru a se încerca soluționarea cauzelor principale comune ale lipsei de eficiență în punerea în aplicare. El a menționat că întâlnirile EIR inter pares vor fi lansate în această toamnă, în cadrul unui eveniment organizat la sediul CoR, pentru a permite statelor membre, autorităților de mediu regionale și locale să facă schimb de experiență. Comisarul Vella a subliniat că parteneriatele public-privat ar trebui considerate în continuare o modalitate eficientă de gestionare a siturilor Natura 2000.

El a contribuit la schimbul de opinii ce au vizat un aviz care urmează să fie elaborat de Andrew Cooper (UK-AE). Membrul Consiliului Local Kirklees a subliniat necesitatea de a se valorifica datele existente, astfel încât aceasta să devină un „important instrument comparabil de îmbunătățire a punerii în aplicare a legislației privind protecția mediului”. Cooper solicită CE să integreze în ciclul EIR problematica schimbărilor climatice, a substanțelor chimice și a Directivei privind emisiile industriale. Documentul de lucru al CoR solicită Comisiei să elaboreze un cod de conduită pentru dialogurile EIR și să formeze echipe care să se ocupe de dosare transguvernamentale pe verticală, astfel încât să se asigure că orașele și regiunile sunt pe deplin integrate în exercițiul de revizuire.

Comisia ENVE îl numește pe dl Marco Dus (IT-PSE) raportor pentru un aviz care urmează să fie elaborat privind finanțarea combaterii schimbărilor climatice, a cărui adoptare finală este prevăzută în cursul sesiunii plenare din octombrie. Pentru a fi considerate parteneri credibili în negocierile ONU privind schimbările climatice, orașele și regiunile trebuie să demonstreze că pot aplica măsuri de combatere a schimbărilor climatice. Deoarece documentul este menit să contribuie la dezbaterile COP23, obiectivul avizului este de a îmbunătăți modul în care sunt concepute și utilizate instrumentele de finanțare a combaterii schimbărilor climatice, astfel încât orașele și regiunile să poată contribui mai mult la soluționarea încălzirii globale.

Comisia ENVE a adoptat proiectul de aviz al dlui Bruno Hranić (HR-PPE), pe tema „Guvernanța uniunii energetice și energia curată”. Dl Hranić consideră că statele membre ale UE pot avea succes în ce privește uniunea energetică numai dacă acțiunile lor de planificare și raportare iau în mod oficial în considerare expertiza orașelor și regiunilor. În timpul dezbaterii, serviciile Comisiei Europene au afirmat că sunt conștiente de acest fapt, iar raportorul Parlamentului European, dl Claude Turmes, s-a angajat să sprijine amendamentele CoR menite să îmbunătățească proiectele de acte legislative prin includerea de trimiteri explicite la guvernanța pe mai multe niveluri. În acest sens, CoR ar trebui să facă parte din Comitetul uniunii energetice, care urmează să fie înființat de Comisia Europeană, deoarece cea mai mare parte a eforturilor destinate energiei curate vor fi furnizate pe plan local, fie că este vorba despre noile instalații de energie regenerabilă, izolarea termică a clădirilor sau implicarea comunităților locale în asumarea unor astfel de proiecte. Raportorul a solicitat, de asemenea, un mediu favorabil întreprinderilor, care ar putea fi realizat prin semnale, strategii, standarde și reglementări specifice și cu sprijinul corespunzător al unor instrumente financiare prin care se utilizează fonduri publice pentru a facilita investițiile private în energia din surse regenerabile și eficiența energetică. Propunerile raportorului vor fi discutate cu o serie de părți interesate în cadrul Săptămânii europene a energiei durabile din iunie și cu Președinția estonă și alte instituții ale UE în cursul conferinței în afara sediului a Comisiei ENVE din 3 iulie, la Tallinn, înainte de a fi adoptate în sesiunea plenară a CoR din 12 și 13 iulie.

Comisia ENVE a adoptat un proiect de aviz privind eficiența energetică a clădirilor, raportor fiind dl Michiel Rijsberman (NL-ALDE), membru al Consiliului executiv al provinciei Flevoland. El a afirmat: „avem nevoie de obiective de eficiență energetică mai ambițioase dacă vrem să îndeplinim angajamentele Acordului de la Paris. Comisia Europeană propune creșterea obiectivului de eficiență energetică de la 27% la 30% până în 2030, însă considerăm că este realizabil un obiectiv obligatoriu de 40%, care ar duce la o reducere cu 50% a emisiilor de CO2 până în 2030, în loc de 40%.” Dl Rijsberman a subliniat că un obiectiv mai ridicat de economisire a energiei ar „reduce cota de 60% a importurilor de gaze în UE și ar duce la crearea a 1,2 până la 3,2 milioane de locuri de muncă suplimentare în Europa”.

Membrii au adoptat proiectul de aviz al dnei Daiva Matonienė (LT-CRE), membru al Consiliului Local Šiauliai și fost ministru adjunct al mediului, privind energia din surse regenerabile și piața internă a energiei electrice. Ea  a afirmat: „trebuie să creăm condițiile favorabile pentru utilizarea optimă a energiei curate și pentru realizarea unei piețe eficiente a energiei electrice. Salutăm pachetul «Energia curată pentru toți europenii», care își propune tocmai îndeplinirea acestor obiective. Comisia Europeană trebuie, însă, să acorde mai multă atenție dezvoltării de noi tehnologii ecologice și eficiente din punct de vedere energetic. Trebuie să deschidem piața energiei electrice și să realizăm o mai bună integrare. De asemenea, salutăm sistemul certificatelor verzi al Comisiei, întrucât acesta va facilita schimburile comerciale și realizarea de progrese pe o piață cu adevărat integrată. Pentru succesul acestui pachet de măsuri, UE trebuie să acorde mai multă atenție rolului pozitiv pe care autoritățile locale și regionale îl pot juca în sprijinirea comunităților energetice”, a afirmat în încheiere dna Daiva Matonienė.

Membrii ENVE au avut un schimb de opinii privind documentul de lucru „O strategie spațială pentru Europa”, raportor: dl Andres Jaadla (EE-ALDE), membru al Consiliului Local Rakvere. El a reamintit că sectorul spațial generează o valoare adăugată de aproximativ 50 de miliarde EUR și 200 000 de locuri de muncă. Dl Jaadla a subliniat oportunitățile pe care le pot oferi politicile spațiale orașelor și regiunilor și a anunțat organizarea, în luna noiembrie, a evenimentului „Săptămâna spațiului”, de către Președinția estonă a UE, care va începe în luna iulie. Acesta va avea ca obiectiv promovarea politicii spațiale și va contribui la vizibilitatea multiplelor sale aplicații.

Estonia va găzdui următoarea ședință a Comisiei ENVE, care va avea loc la Tallinn, la 4 iulie 2017.


Faceți clic aici pentru a vizualiza sau descărca imagini de la ședință.

Faceți clic aici pentru a accesa toate documentele de lucru.

Persoană de contact:
David Crous
Tel. +32 (0)470 88 10 37
david.crous@cor.europa.eu

Partajează :
 
Informații pe această temă
Știri conexe

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/ZERO-POLLUTION-EU-LOCAL-AND-REGIONAL-GOVERNMENTS-URGE-TO-TIGHTEN-EMISSIONS-AT-SOURCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/LOCAL-GOVERNMENTS-WANT-CLIMATE-CHANGE-TO-GO-UNDER-EU-ENVIRONMENTAL-IMPLEMENTATION-REVIEW.ASPX

Zero pollution - EU local and regional governments urge to tighten emissions at source
Zero pollution - EU local and regional governments urge to tighten emissions at source
02.07.2020

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/NOT-UPGRADING-WATER-LEGISLATION-COMPROMISES-THE-EU-S-ZERO-POLLUTION-AMBITION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/LOCAL-GOVERNMENTS-WANT-CLIMATE-CHANGE-TO-GO-UNDER-EU-ENVIRONMENTAL-IMPLEMENTATION-REVIEW.ASPX

Not upgrading water legislation compromises the EU's zero-pollution ambition
Not upgrading water legislation compromises the EU's zero-pollution ambition
01.07.2020

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-SUPPORT-AN-AMBITIOUS-EU-HYDROGEN-STRATEGY-TO-REACH-CLIMATE-NEUTRALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/LOCAL-GOVERNMENTS-WANT-CLIMATE-CHANGE-TO-GO-UNDER-EU-ENVIRONMENTAL-IMPLEMENTATION-REVIEW.ASPX

Cities and regions support an ambitious EU hydrogen strategy to reach climate-neutrality
Cities and regions support an ambitious EU hydrogen strategy to reach climate-neutrality
01.07.2020

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-WEEK-FOR-WASTE-REDUCTION-REWARDS-ITS-BEST-ACTIONS-IMPLEMENTED-IN-2019.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/LOCAL-GOVERNMENTS-WANT-CLIMATE-CHANGE-TO-GO-UNDER-EU-ENVIRONMENTAL-IMPLEMENTATION-REVIEW.ASPX

The European Week for Waste Reduction rewards its best actions implemented in 2019
The European Week for Waste Reduction rewards its best actions implemented in 2019
25.06.2020

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/RECONCILING-FORESTRY-AND-AGRICULTURE-WE-NEED-A-NEW-CERTIFICATION-SCHEME-TO-PROTECT-FORESTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/LOCAL-GOVERNMENTS-WANT-CLIMATE-CHANGE-TO-GO-UNDER-EU-ENVIRONMENTAL-IMPLEMENTATION-REVIEW.ASPX

Reconcilierea silviculturii cu agricultura: avem nevoie de un nou sistem de certificare pentru protejarea pădurilor
Reconcilierea silviculturii cu agricultura: avem nevoie de un nou sistem de certificare pentru protejarea pădurilor
23.06.2020