Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Liderii de la nivel local și regional solicită o politică alimentară cuprinzătoare și durabilă în Europa  

În cursul unei dezbateri cu dl Vytenis Andriukaitis, comisarul UE pentru sănătate și siguranță alimentară, membrii Comitetului European al Regiunilor (CoR) și-au declarat sprijinul pentru o politică a UE privind alimentația durabilă. O viziune comună, pe termen lung este esențială, având în vedere faptul că UE este cel mai mare exportator de produse agricole la nivel mondial și trebuie să asigure o producție viabilă, garantând, în același timp , gestionarea durabilă a resurselor naturale și dezvoltarea teritorială echilibrată a zonelor sale rurale și a comunităților din aceste zone.

În deschiderea dezbaterii, președintele CoR, dl Markku Markkula, a declarat: „Avem nevoie de o reformă revoluţionară a sectorului alimentar, pentru ca acesta să își reducă amprenta ecologică, să creeze noi locuri de muncă, pe lângă cele câteva milioane deja existente, și să asigure hrană suficientă și alimente sănătoase pentru toți cetățenii, pentru o perioadă lungă de acum înainte. Pentru a pune în aplicare o politică alimentară europeană cu adevărat durabilă, trebuie ca lanțurile de aprovizionare să devină mai inovatoare și să recurgă la tehnologia digitală, să se investească mai mult în dezvoltarea sectorului nostru agricol la nivel local și să se asigure integrarea tuturor domeniilor de politică relevante, astfel încât acestea să sprijine, și nu să împiedice subzistența regiunilor și orașelor noastre.

Odată cu creșterea populației mondiale, devine tot mai presantă întrebarea cum poate fi asigurată aprovizionarea tuturor, în mod durabil, cu cantități suficiente de alimente sănătoase. Din cele 17 obiective de dezvoltare durabilă măsurabile, care vizează eradicarea sărăciei, protejarea planetei și asigurarea prosperității pentru toți, adoptate de Organizația Națiunilor Unite în septembrie 2015, nouă sunt legate de agricultură. Alimentația durabilă înseamnă produse ecologice, locale și proaspete.

„Avem nevoie de o politică alimentară cuprinzătoare și durabilă, care să trateze producția alimentelor și alimentația dintr-o perspectivă mai amplă, promovând modele de producție și consum mai durabile, creând legături între diverse domenii de politică, printre care și producția de alimente, agricultura, mediul, sănătatea, politica în domeniul protecției consumatorilor, ocupării forței de muncă și dezvoltării rurale, precum și crearea de locuri de muncă și creșterea economică în regiunile și orașele Europei”, a subliniat Arno Kompatscher (IT-PPE ) , președintele Provinciei Autonome Bolzano și membru al Consiliului Regional și, totodată, raportor al avizului CoR adoptat astăzi la sesiunea plenară a Comitetului, la Bruxelles.

Comisarul european pentru sănătate și siguranță alimentară, Vytenis Andriukaitis , remarcă faptul că, „pentru ca să aleagă o alimentație sănătoasă, cetățenii trebuie să poată avea acces cu ușurință la alimente sigure și hrănitoare, la un preț convenabil. Din păcate, în multe dintre orașele noastre hrana nesănătoasă este mai ușor de găsit sau mai ieftină decât fructele ori legumele proaspete. Această stare de lucruri nu poate continua! Mă bucur să constat că orașele și regiunile noastre au ales calea schimbării, dovedind că nu sunt doar locuri în care ne facem cumpărăturile, mâncăm și circulăm. Ele sunt centre economice și de producție vitale și au multe de oferit pentru ca locuitorii lor să ducă o viața mai bună și mai îndelungată. Voi urmări în continuare cu mare interes activitatea de promovare a unui mod de viață mai sănătos desfășurată de CoR și, în special, politicile sale privind aprovizionarea cu alimente și risipa de alimente.”

CoR – Adunarea UE a reprezentanților locali și regionali – subliniază totodată necesitatea de a stimula și sprijini în continuare dezvoltarea sistemelor agricole de mici dimensiuni, mai ales a celor amplasate în zone vulnerabile și la periferia orașelor. Membrii CoR au subliniat necesitatea de a se asigura dezvoltarea în continuare a rețelelor alimentare alternative – inclusiv a piețelor țărănești, a produselor alimentare locale, a produselor ecologice – în cadrul cărora producătorii locali le oferă direct consumatorilor alimente sănătoase și de calitate, la prețuri echitabile. Ei au atras atenția și asupra importanței planificării strategice la nivel regional și local, esențială pentru reducerea impactului de mediu al sistemelor alimentare în general. Ar trebui modificate orientările privind achizițiile publice verzi pentru a permite promovarea produselor alimentare locale și ar trebui să se acorde mai mult sprijin „inițiativelor urbane”.

Fotografii de la manifestarea „Vizită la cantina Comitetului Regiunilor – politica alimentară durabilă”

Informații suplimentare

În momentul de față, UE este cel mai mare exportator de produse agricole din lume, iar agricultura reprezintă principalul său pilon economic. Sectorul agroalimentar asigură un loc de muncă pentru 47 de milioane de persoane în 15 milioane de întreprinderi, care țin de domenii precum prelucrarea alimentelor, comercializarea lor cu amănuntul și serviciile alimentare, și contribuie la o balanță comercială pozitivă de 17 802 de milioane EUR, care reprezintă 7,2% din valoarea totală a exporturilor UE. Producția agricolă utilizează cca jumătate din suprafața terenurilor din Europa și este esențială pentru garantarea securității aprovizionării cu alimente. Acest sector furnizează alimente și, în plus, deține un rol socioeconomic foarte important, mai ales în zonele rurale, având o valoare culturală, istorică și socială considerabilă.

Însă acest model de agricultură intensivă are costurile lui. Raportul UE din 2015 privind starea mediului arăta că sectorul agricol european este un factor esențial în pierderea biodiversității, cauzând degradarea solurilor, contaminarea apei și scăderea numărului insectelor care fac polenizarea. Agricultura are, de asemenea, un impact semnificativ asupra climei, fiind unul din principalii factori care contribuie la emisiile de gaze cu efect de seră, prin eliberarea acestora în atmosferă. Sectorul alimentar (inclusiv producția primară) este responsabil pentru peste 25% din emisiile globale de gaze cu efect de seră. Situația s-ar putea înrăutăți, având în vedere creșterea preconizată, cu 76%, la nivel mondial, a consumului de carne și de produse de origine animală până în 2050. Agricultura industrializată este și una din principalele cauze ale reducerii biodiversităţii. Biodiversitatea are mult de suferit de pe urma distrugerii faunei sălbatice, precum și din cauza neglijării anumitor specii și a pierderii diversității genetice în interiorul speciilor. Producția alimentară este răspunzătoare pentru 60% din reducerea biodiversităţii terestre la nivel global.

Viitoarea producție alimentară va trebui să găsească răspuns la acest impact negativ asupra mediului și, în același timp, să facă față provocărilor pe care le generează creșterea populației globale – care, conform estimărilor, va ajunge la 9,7 miliarde până în 2050 –, modificarea modelelor de consum alimentar, precum și gradul tot mai mare de urbanizare.

Contact:
Wioletta Wojewódzka
Tel. +32 0 282 2289
wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Partajează :
 
Știri conexe

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS-CALL-FOR-A-COMPREHENSIVE-SUSTAINABLE-EU-FOOD-POLICY.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/LAUNCH-CALL-APPLICATIONS-EU-ORGANIC-AWARDS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS-CALL-FOR-A-COMPREHENSIVE-SUSTAINABLE-EU-FOOD-POLICY.ASPX

A fost lansată cererea de candidaturi pentru premiile ecologice ale UE
A fost lansată cererea de candidaturi pentru premiile ecologice ale UE
27.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/STRONG-ROLE-EU-GOVERNANCE-CARBON-FARMING-AVOID-RISK-FOOD-SECURITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS-CALL-FOR-A-COMPREHENSIVE-SUSTAINABLE-EU-FOOD-POLICY.ASPX

Regiunile solicită un rol important în guvernanța UE a agriculturii carbonului pentru a evita orice risc pentru securitatea alimentară
Regiunile solicită un rol important în guvernanța UE a agriculturii carbonului pentru a evita orice risc pentru securitatea alimentară
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/FOOD-CRISIS-EU-REGIONAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS-CALL-FOR-A-COMPREHENSIVE-SUSTAINABLE-EU-FOOD-POLICY.ASPX

Criza alimentară: Liderii locali și regionali din UE îndeamnă la investiții în producția locală de alimente sustenabile și la prețuri accesibile
Criza alimentară: Liderii locali și regionali din UE îndeamnă la investiții în producția locală de alimente sustenabile și la prețuri accesibile
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/PLENARY-ANNOUNCEMENT-NOVEMBER-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS-CALL-FOR-A-COMPREHENSIVE-SUSTAINABLE-EU-FOOD-POLICY.ASPX

European Committee of the Regions plenary: energy crises, food security and youth top agenda
European Committee of the Regions plenary: energy crises, food security and youth top agenda
25.11.2022