Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Sectorul feroviar, o pârghie pentru creștere ecologică la nivel local și regional  
Liderii locali și regionali subliniază potențialul pe care sectorul feroviar îl prezintă pentru Pactul ecologic european și pentru alte priorități politice esențiale ale UE

Potențialul sectorului feroviar de realizare a priorităților politice ale UE este în același timp tema principală și titlul avizului adoptat de membrii Comitetului European al Regiunilor (CoR) în sesiunea plenară din decembrie. Dl Pascal Mangin (FR-PPE), membru al Consiliului Regional Grand Est, evidențiază, în avizul său, modalitățile prin care sectorul transporturilor poate deveni mai ecologic, printr-o utilizare mai eficientă a transportului feroviar, și felul în care acesta poate contribui la o mai mare coeziune economică și socială în regiunile Europei.

Noua Comisie a plasat decarbonizarea și atenuarea schimbărilor climatice în fruntea priorităților sale politice, în contextul Pactului ecologic european. Sectorul transporturilor în ansamblu este responsabil pentru aproximativ 27 % din emisiile de gaze cu efect de seră din UE. Sectorul feroviar are unul dintre cele mai scăzute niveluri de emisii în comparație cu celelalte moduri de transport, fiind, de asemenea, singurul sector ale cărui emisii totale sunt în scădere, în ciuda creșterii volumului de transport. Liniile feroviare regionale și locale, în special, pot contribui nu numai la decarbonizare și la atenuarea schimbărilor climatice, ci și la realizarea altor priorități politice generale ale UE.

„Trenurile oferă o bună combinație între viteză, siguranță, confort, eficiență și performanța de mediu. Cu toate acestea, transportul feroviar încă reprezintă doar 12 % din transportul de marfă (cel rutier 50 %) și mai puțin de 10 % din transportul de călători. O problemă majoră constă în faptul că conectivitatea nu este asigurată în aceeași măsură în toate regiunile UE, chiar dacă liniile regionale secundare sunt foarte importante pentru conectarea principalelor rute de transport cu zonele rurale și cu regiunile și teritoriile periferice ale UE. Furnizarea infrastructurii necesare nu numai că va permite conectarea orașelor, a regiunilor periurbane și a zonelor rurale, ci va reduce și disparitățile economice și sociale dintre ele, va consolida piața internă și va îmbunătăți libera circulație a persoanelor și a mărfurilor” , a declarat dl Pascal Mangin (FR-PPE), raportor al avizului pe tema Potențialul sectorului feroviar de realizare a priorităților politice ale UE ”.

Pentru ca transferul modal să aibă loc, la nivelul UE ar putea fi puse în aplicare, în contextul Pactului ecologic european, o serie de măsuri strategice (principiul „poluatorul plătește”, sisteme de taxare mai echilibrate, investiții în digitalizare etc.). În paralel, sectorul feroviar trebuie să se angajeze să sporească fiabilitatea, confortul și accesibilitatea trenurilor pentru pasageri și de marfă. Autoritățile publice din Uniune ar trebui să reflecteze, împreună cu sectorul feroviar, și asupra celei mai bune modalități de a răspunde cererii tot mai mari de repunere în circulație a trenurilor de noapte în UE, întrucât cetățenii caută din ce în ce mai des soluții mai atente la impactul asupra climei, pentru călătoriile pe distanțe lungi în Europa. Autorităților locale și regionale le revine un rol important în inițierea de discuții cu operatorii publici și privați în ceea ce privește finanțarea și soluțiile care oferă o alternativă reală la modurile mai poluante de transport, la prețuri accesibile.

„Sectorul feroviar trebuie să investească în digitalizare, în securitate cibernetică și în serviciile «de la ușă la ușă» care abordează blocajele «pe ultimul kilometru», iar noi trebuie să sprijinim financiar și legislativ aceste soluții, pentru a încuraja transferul modal către mijloace de transport cu emisii scăzute. Pot fi date ca exemple «internalizarea costurilor externe», cum ar fi poluarea, prin aplicarea principiului «poluatorul plătește», o revizuire a actualelor scutiri de TVA care se aplică anumitor moduri de transport transfrontalier, dar nu și celui feroviar, precum și posibilitatea unei exceptări generale pe categorii pentru investițiile în platforme logistice intermodale” , a afirmat raportorul.

De asemenea, el a solicitat ca rolul special, de platforme culturale, pe care îl îndeplinesc gările să beneficieze de recunoaștere. „Gările sunt vectori culturali importanți și au o largă influență. În special în comunele și orașele de dimensiuni medii, ele prezintă adesea un potențial neexploatat, ca spații culturale alternative la muzee sau festivaluri” , a mai declarat dl Mangin . El a mai propu s și ca binecunoscutul program #DiscoverEU , dar și călătoriile Interrail să fie perfecționate, printr - un program specific de evenimente organizate în orașele și regiunile Europei, care să pună accentul pe gările locale.

Persoană de contact:

Carmen Schmidle

Tel.: +32 (0)494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Partajează :
 
Știri conexe

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/FOOD-CRISIS-EU-REGIONAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/LEVERAGING-THE-RAIL-SECTOR-FOR-GREEN-GROWTH-AT-LOCAL-AND-REGIONAL-LEVEL.ASPX

Criza alimentară: Liderii locali și regionali din UE îndeamnă la investiții în producția locală de alimente sustenabile și la prețuri accesibile
Criza alimentară: Liderii locali și regionali din UE îndeamnă la investiții în producția locală de alimente sustenabile și la prețuri accesibile
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/JRC-COR-JOINS-FORCES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/LEVERAGING-THE-RAIL-SECTOR-FOR-GREEN-GROWTH-AT-LOCAL-AND-REGIONAL-LEVEL.ASPX

CoR joins forces with JRC, European Commission and Parliament to assess Sustainable Development Goals on the ground
CoR joins forces with JRC, European Commission and Parliament to assess Sustainable Development Goals on the ground
29.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/SUPPORT-FOR-SUSTAINABLE-AND-ACCESSIBLE-TRANSPORT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/LEVERAGING-THE-RAIL-SECTOR-FOR-GREEN-GROWTH-AT-LOCAL-AND-REGIONAL-LEVEL.ASPX

Liderii locali solicită sprijinirea mai fermă a transportului durabil și accesibil pentru a proteja mai bine sănătatea cetățenilor și mediul înconjurător
Liderii locali solicită sprijinirea mai fermă a transportului durabil și accesibil pentru a proteja mai bine sănătatea cetățenilor și mediul înconjurător
12.10.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EUROPEAN-COMMISSION-ANNUAL-BURDEN-SURVEY-2021.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/LEVERAGING-THE-RAIL-SECTOR-FOR-GREEN-GROWTH-AT-LOCAL-AND-REGIONAL-LEVEL.ASPX

European Commission publishes Annual Burden Survey for 2021!
European Commission publishes Annual Burden Survey for 2021!
04.08.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/COTER-IN-PRAGUE-12-JULY-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/LEVERAGING-THE-RAIL-SECTOR-FOR-GREEN-GROWTH-AT-LOCAL-AND-REGIONAL-LEVEL.ASPX

Liderii locali solicită ferm accelerarea investițiilor UE în transporturi publice ecologice
Liderii locali solicită ferm accelerarea investițiilor UE în transporturi publice ecologice
12.07.2022