Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Participare amplă la dezbaterile organizate de CoR la nivel local privind viitorul Europei  

 

La câteva luni după lansarea sa, campania Comitetului European al Regiunilor (CoR) „ Reflecții asupra Europei ”, a cărei scop este inventarierea preocupărilor și așteptărilor cetățenilor de la nivel local, capătă o dinamică din ce în ce mai accelerată. Așa cum s-a arătat astăzi, în cursul ședinței Comisiei pentru cetățenie, guvernanță, afaceri externe și instituționale (CIVEX), începând cu luna martie 2016 au avut loc mai mult de 50 de dialoguri cu cetățenii și dezbateri publice în 19 state membre ale UE. Aceste dezbateri au implicat aproximativ 170 de membri ai CoR și au avut un impact asupra unui număr de 20 000 de cetățeni din 160 de regiuni și orașe din întreaga Europă. Alte 90 de evenimente locale sunt prevăzute să aibă loc în 2017, astfel încât, la finele acestui an, vor fi avut loc în total 135 de dezbateri locale dedicate acestei teme. Rezultatele vor fi valorificate în contribuția CoR la actualul proces de reflecție politică privind viitorul Europei.

 

Ca parte din actualul proces de reflecție politică privind viitorul Europei, dl Tusk, președintele Consiliului European, a solicitat CoR să trimită recomandările sale formulate din perspectiva orașelor și regiunilor, arătând că „scopul acestei sesizări este de a obține o percepție reală a situației de la firul ierbii în teritoriile europene.” Pentru elaborarea punctului său de vedere, CoR se va inspira din concluziile inițiativei „Reflecții asupra Europei”, care oferă cetățenilor o platformă unică pentru a participa la dezbaterile pe această temă. Scopul este de a acționa la nivel local, de a asculta și culege opiniile și propunerile cetățenilor și autorităților locale și regionale cu privire la modul în care UE ar trebui să evolueze în următorul deceniu. Comisia CIVEX participă activ la acest proces, în special prin sprijinirea activității raportorilor, a președintelui CoR Markku Markkula și a vicepreședintelui Karl-Heinz Lambertz, cu privire la acest subiect.

 

Luând cuvântul la ședința CIVEX de astăzi, președintele Markkula a afirmat: „S-a creat o dinamică în sensul construcției unei Europe mai bune – bazată pe înțelegere reciprocă și responsabilitate partajată în cadrul UE și între diferitele niveluri ale administrației. De la Declarația de la Roma la declarațiile vizionare făcute de președintele Franței, Emmanuel Macron –, toate sunt semne că procesul de reformă capătă contur. Trebuie să arătăm că liderii politici, în special cei care se află cel mai aproape de cetățeni, sunt într-adevăr cei care pot răspunde preocupărilor acestora și că, cu ajutorul orașelor și regiunilor, putem contribui pentru ca UE să devină mai umană, mai simplu de înțeles și mai apropiată de cetățenii săi. Am vizitat toate cele 28 de state membre în cursul mandatului meu și am avut ocazia de a mă angaja în dezbateri foarte interesante cu cetățeni din toate categoriile sociale. Văzând că aceste evenimente au loc în toate colțurile Europei – cu membrii CoR aflați în prima linie – mă face să fiu foarte mândru”.

 

Dl Markkula a menționat, printre altele, participarea sa la recentele dialoguri cu cetățenii, desfășurate la Cluj-Napoca la 13 iunie, împreună cu dl Emil Boc, primarul orașului Cluj-Napoca, fost prim-ministru al României și membru al CoR, și la Atena, la 19 iunie, împreună cu membrul CoR Giorgos Kaminis, primarul capitalei Greciei, unde cetățenii și-au prezentat preocupările și speranțele pentru viitorul Europei și au prezentat inițiative colective pentru a aborda problemele care le afectează viața de zi cu zi. Președintele Markku Markkula a participat, de asemenea, la un dialog cu cetățenii la Salonic, la 20 iunie, care a fost găzduit de Apostolos Tzitzikostas, guvernatorul regiunii Macedonia Centrală și membru al CoR, la care a a fost prezent și Prokopis Pavlopoulos, președintele Republicii Elene. La dezbatere au luat parte peste 400 de cetățeni, discutând despre o gamă largă de subiecte, inclusiv rolul UE ca actor mondial, integrarea europeană, economia, turismul și antreprenoriatul.

 

Prim-vicepreședintele Lambertz a remarcat: „Răspunsul entuziast din partea unui număr atât de mare de lideri locali și regionali pentru a se implica în această inițiativă demonstrează că cetățenii doresc să se facă auziți. Ei doresc să își împărtășească preocupările, opiniile și viziunile privind viitorul Europei și propriul lor viitor. Dacă UE dorește să depășească criza de încredere, ea trebuie să fie atentă la nivelul local și să ofere soluții locale pentru fiecare cetățean. Europa viitorului va fi un spațiu în care regiunile, orașele și satele vor avea mai multe de spus”.

 

„Reflecții asupra Europei”: sondaj în rândul cetățenilor și hartă interactivă

 

Un set cuprinzător de instrumente a fost dezvoltat pentru a promova inițiativa „Reflecții asupra Europei”, pentru a colecta punctele de vedere ale participanților și a-i sprijini pe membrii CoR la organizarea de dezbateri locale.

 

Principalul instrument pentru colectarea răspunsurilor cetățenilor este Sondajul online „Reflecții asupra Europei”, disponibil în toate limbile UE. Sondajul constă dintr-un set de întrebări închise și deschise cu privire la viitorul Europei; el permite ca respondenții să poată primi feedback, pentru a garanta că aceștia sunt în mod constant informați cu privire la acțiunile CoR întreprinse ca urmare a sesizărilor lor. Până în prezent au fost înregistrate peste 2160 de răspunsuri la sondaj.

O hartă interactivă, care include toate informațiile relevante privind dezbaterile locale aflate în curs de desfășurare, este disponibilă online, inclusiv detalii cu privire la membrii CoR implicați, partenerii, ordinea de zi și rapoarte.

 

Informații suplimentare

Pagina de internet „Reflecții asupra Europei”

Participați la dezbatere – sondaj on-line

Ordinea de zi a celei de-a 14-a ședințe a Comisiei CIVEX

Fotografii de la ședința Comisiei CIVEX

 

Contact:
Nathalie Vandelle
Tel. +32 (0)2 282 24 99

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

 

Partajează: