Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Fondul pentru o tranziție justă: orașele și regiunile salută sprijinul acordat de UE unei tranziții verzi, juste și durabile  

Adunarea europeană a politicienilor locali și regionali și-a adoptat recomandările privind Fondul pentru o tranziție justă , al căror obiectiv este de a sprijini regiunile în confruntarea cu provocările tranziției verzi. Raportorul Vojko Obersnel (HR-PSE), primarul orașului Rijeka, solicită un sprijin ambițios din partea UE, astfel încât nimeni și niciun sat să nu fie uitat în tranziția către o economie dinamică și ecologică.

Membrii CoR salută propunerea Comisiei Europene privind Fondul pentru o tranziție justă (FTJ) și bugetul său recent majorat, de până la 40 de miliarde EUR, într-un aviz al raportorului Vojko Obersnel (HR-PSE) , primarul orașului Rijeka. Fondul va fi un instrument-cheie de sprijinire a regiunilor și teritoriilor care trebuie să elimine treptat producția și utilizarea de cărbune, lignit, turbă și șisturi bituminoase sau să-și transforme industriile cu emisii ridicate de dioxid de carbon.

„Fondul pentru o tranziție justă este esențial pentru a ajuta regiunile cu cele mai mari emisii de dioxid de carbon din Europa pe calea către o redresare ecologică, atât în promovarea obiectivului global de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, transformând totodată economia lor, cât și în construirea unui viitor mai rezilient pentru comunitățile lor. În siajul Comitetului European al Regiunilor, solicităm restricționarea accesului la fond numai pentru cei care se angajează să realizeze obiectivele Pactului verde european și ale Acordului de la Paris, inclusiv obiectivul UE de a atinge neutralitatea climatică până în 2050. Pentru noi, este esențial ca Fondul de tranziție să fie nu doar just, ci și echitabil” , a afirmat dl Obersnel.

CoR salută și crearea Platformei pentru o tranziție justă, în cadrul căreia Comitetul se angajează să se implice activ. Aceasta poate beneficia de experiențele pozitive avute cu Platforma regiunilor carbonifere în tranziție și ar trebui să asigure colaborarea în parteneriat a tuturor părților interesate, abordând schimbările structurale din regiunile afectate.

„Ca orașe și regiuni, dorim să ne facem auzită vocea și să fim implicați strâns în pregătirea planurilor teritoriale pentru o tranziție justă. Pandemia ne-a arătat într-un timp scurt că trebuie să ne regândim modelul economic și organizarea comunităților într-un mod mai echitabil din punct de vedere social și durabil” , a afirmat dl Obersnel.

Odată cu adoptarea avizului, a avut loc o dezbatere la nivel înalt privind Pactul verde european, strategia de creștere a UE pentru a atinge neutralitatea climatică până în 2050. La 15 iunie, CoR a lansat grupul de lucru Pactul verde la nivel local , care urmărește convertirea Pactului verde în proiecte concrete și finanțări directe pentru orașe și regiuni, astfel încât tranziția durabilă să fie realizată pe teren.

Informații suplimentare:

Contact

Carmen Schmidle

Tel. +32 (0)2 282 2366

Mobil +32 (0)494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Partajează :