Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Președinții Juncker și Tajani dezbat despre viitorul Europei cu reprezentanții locali  
Președintele CoR, dl Lambertz, va pronunța discursul „ „Starea Uniunii Europene: analiza Orașelor din regiuni și orașe ”

La Bruxelles, la 8 octombrie, Săptămâna europeană a regiunilor și orașelor va fi deschisă cu o dezbatere intitulată „Viitorul Europei este coeziunea” , condusă de președintele Comitetului European al Regiunilor (CoR), Karl-Heinz Lambertz, președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, comisarul UE, Corina Crețu și vicepreședintele Parlamentului European, Pavel Telicka. În ziua următoare, în prezența președintelui Parlamentului European, președintele Lambertz își va prezenta viziunea asupra viitorului Europei în discursul său anual privind „Starea Uniunii Europene: perspectiva regiunilor și a orașelor” . În cadrul sesiunii sale plenare, CoR își va adopta, de asemenea, poziția cu privire la bugetul UE și diferite avize pe teme precum migrația, cercetarea, combaterea schimbărilor climatice și materialele plastice de unică folosință.

8-11 octombrie: a 16-a Săptămână europeană a regiunilor și orașelor (#EURegionsWeek)

Sub deviza „Pentru o politică de coeziune puternică a UE dincolo de 2020” , Săptămâna europeană a coeziunii ( #EURegionsWeek ) va reuni, la Bruxelles, peste 6 000 de experți și practicieni din domeniul politicii regionale; președintele Juncker va fi prezent, alături de președintele Lambertz , comisarul Crețu și vicepreședintele Telicka , la sesiunea de deschidere, care va avea loc luni, 8 octombrie, la ora 14:30. Atelierele și discuțiile care au loc în timpul săptămânii vor examina necesitatea unei politici de coeziune puternice după 2020.

A se vedea în acest sens programul media . Sesiunea de deschidere va fi transmisă în direct pe site-ul web al CoR.

Evenimente în cadrul #CohesionAlliance

#CohesionAlliance , coaliția celor care cred că politica de coeziune trebuie să rămână un pilon al viitorului Uniunii Europene, va discuta pentru prima dată realizările și negocierile în curs în cadrul unei serii de evenimente dedicate viitorului politicii de coeziune sub egida #EURegionsWeek, precum și în cadrul unor „ dezbateri în agora ” cu participarea asociațiilor partenere și a unor experți.

Pentru mai multe informații, vizitați : www.cohesionalliance.eu

9 octombrie, ora 15:00: „Starea Uniunii: perspectiva regiunilor și a orașelor”

Discursul președintelui Lambertz va deschide sesiunea plenară a CoR, care se va concentra asupra celor mai presante probleme cu care se confruntă orașele și regiunile Uniunii Europene în prezent, printre care se numără: următorul buget pe termen lung al UE ( poziția CoR va fi adoptată în aceeași zi), viitorul politicii regionale a UE, integrarea, dezvoltarea durabilă și democrația în UE, în special implicarea regiunilor și a orașelor în procesul decizional și inițiativele de la nivel local ale UE pentru a reconecta cetățenii cu Europa.

O dezbatere cu membrii CoR și președintele Tajani va fi organizată cu ocazia deschiderii primei zile a sesiunii plenare din octombrie a CoR. Dezbaterea va fi urmată de adoptarea raportului CoR pe tema „Reflecții asupra Europei: vocea autorităților locale și regionale” , la solicitarea președintelui Consiliului European, dl Donald Tusk . Raportul reprezintă punctul culminant al angajamentului asumat în ultimii doi ani, la care au participat peste 40 000 de cetățeni și 110 de autorități locale și regionale.

Discursul președintelui Lambertz și dezbaterea cu președintele Tajani vor fi transmise în direct pe: www.cor.europa.eu/sotreg.go  

9-10 octombrie: Alte puncte de pe ordinea de zi #CoRplenary

Viitorul buget al UE pentru 2021-2027

Bugetul și prioritățile UE pentru următorul deceniu vor fi discutate în cadrul unei dezbateri având ca temă poziția CoR cu privire la „Pachetul privind cadrul financiar multianual pentru perioada 2021-2027” , prezidată de raportorul acestui aviz, dl Nikola Dobroslavić (HR-PPE). Adunarea va examina, de asemenea, mai în detaliu următoarele propuneri privind bugetul UE:

Orizont Europa: al nouălea program-cadru pentru cercetare și inovare , raportor: Christophe Clergeau (FR-PSE)

Mecanismul pentru interconectarea Europei , raportoare: Isabelle Boudineau (FR-PSE)

Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM) , raportoare: Nathalie Sarrabezolles (FR-PSE)

Programul drepturi și valori , raportor: François Decoster (FR-ALDE)

Propunere privind instituirea Fondului pentru azil și migrație , raportor: Peter Bossman (SI-PSE)

Viitorul programului LIFE (pentru mediu și politici climatice ) , raportor: Marco Dus (IT-PSE)

Alte avize care urmează a fi adoptate în cadrul #CoRplenary:

Autoritatea Europeană a Muncii , raportoare: Doris Kampus (AT-PSE)

Contribuția autorităților locale și regionale din UE la cea de a 14-a reuniune a Conferinței părților la Convenția privind diversitatea biologică (CBD COP 14) , raportor: Roby Biwer (LU-PSE)

O strategie europeană pentru materialele plastice într-o economie circulară , raportor: André van de Nadort (NL PSE)

Directiva privind produsele din plastic de unică folosință , raportoare: Sirpa Hertell (FI-PPE)

Integrarea sportului în agenda UE pentru perioada de după 2020, raportor: Roberto Pella (IT-PPE)

Porturi curate, mări curate - instalații portuare de preluare pentru descărcarea deșeurilor provenite de la nave , raportor: Spyros Spyridon (EL-PPE)

Pachetul privind impozitarea echitabilă , raportor: Paul Lindquist (SE-PPE)

Planul de acțiune privind educația digitală , raportor Domenico Gambacorta (IT-PPE)

Construirea unei Europe mai puternice: rolul politicilor în domeniul tineretului, educației și culturii , raportor: Gillian Ford (UK-AE)

Evaluarea riscurilor în cadrul lanțului alimentar , raportor: Miloslav Repaský (SK-AE)

Noi avantaje pentru consumatori , raportor: Samuel Azzopardi (MT-PPE)

Informații practice :

Sesiune inaugurală #EURegionsWeek

Locul de desfășurare: Square Conference Centre, Rue Mont des Arts – 1000 Bruxelles

Data și ora: luni 8 octombrie, ora 14:30;

Difuzată în direct pe site-ul CoR

Programul mass-media din cadrul Săptămânii europene a regiunilor și orașelor

Sesiune #SOTREG & #CoRplenary

Locul de desfășurare: Clădirea Charlemagne (Comisia Europeană), Rue de la Loi, Bruxelles

Data și ora : marți, 9 octombrie, orele 15:00-21:00, și miercuri, 10 octombrie, orele 9:00-13:00.

Ordinea de zi & documentele sesiunii plenare

Sesiunea plenară va fi difuzată în direct pe internet , pe site-ul CoR.

Programul mass-media al sesiunii plenare

Contact: PresseCdr@cor.europa.eu

Partajează :
 
Știri conexe

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/COTER-MEETING-26-SEPT-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/JUNCKER-AND-TAJANI-DEBATE-FUTURE-OF-EUROPE-WITH-LOCAL-LEADERS.ASPX

Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/REGIONS-DEMAND-STRONGER-SUPPORT-AND-BETTER-RULES-TO-REINFORCE-COHESION-AND-CROSS-BORDER-COOPERATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/JUNCKER-AND-TAJANI-DEBATE-FUTURE-OF-EUROPE-WITH-LOCAL-LEADERS.ASPX

Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/JUNCKER-AND-TAJANI-DEBATE-FUTURE-OF-EUROPE-WITH-LOCAL-LEADERS.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/JOIN-THE-EUCOUNCILLORS-NETWORK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/JUNCKER-AND-TAJANI-DEBATE-FUTURE-OF-EUROPE-WITH-LOCAL-LEADERS.ASPX

Alăturați-vă Rețelei europene a consilierilor locali și regionali (#EUCouncillors)
Alăturați-vă Rețelei europene a consilierilor locali și regionali (#EUCouncillors)
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/JUNCKER-AND-TAJANI-DEBATE-FUTURE-OF-EUROPE-WITH-LOCAL-LEADERS.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023