Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
PETR BLÍŽKOVSKÝ: CEEA CE URMĂRIM ESTE CA VOCEA MEMBRILOR NOŞTRI SĂ SE FACĂ AUZITĂ LA BRUXELLES ŞI MAI DEPARTE  

Dl Petr Blížkovský a fost numit în funcția de secretar general al Comitetului European al Regiunilor la 7 octombrie 2019, pentru o perioadă de cinci ani. Am purtat cu el o scurtă discuție despre experiența sa și viziunea sa pentru Comitetul European al Regiunilor.​

Dle Blížkovský, aţi fost membru al Consiliului municipal Brno, profesor de economie, funcţionar public ceh şi, în cele din urmă, funcţionar european. Ce au în comun aceste experienţe?

Mi-am petr​​ecut aproape întreaga carieră în funcţii publice, inclusiv ca politician la nivel local.

Mi-am început activitatea într-un moment istoric remarcabil. Ţările din Europa Centrală şi de Est – inclusiv Republica Cehă, pe atunci parte a Cehoslovaciei – erau pe punctul de a deveni state naţionale libere, democratice şi independente.

După câţiva ani, în calitate de cercetător şi lector universitar în domeniul agricol, am decis să intru în viaţa publică şi să mă pun în slujba binelui comun. Am fost ales în Consiliul municipal Brno, unde am avut prilejul de a înţelege direct ce înseamnă a fi răspunzător pentru o comunitate de 400 000 de oameni. Ştiţi cum se spune, orice politică e o politică locală. Activitatea în Consiliul municipal a fost o experienţă fundamentală pentru mine, pe parcursul căreia am deprins meşteşugul și plăcerea compromisului şi colaborării.

La mijlocul anilor nouăzeci, mi-am început cariera de funcţionar public. Am contribuit la transformarea ţării mele dintr-o economie planificată şi o societate controlată la nivel central în ceea ce a devenit un stat membru al UE, în doar câţiva ani.

Am avut şi am încă o încredere neabătută în proiectul UE. Puneţi alături această aspirație şi pregătirea mea de bază în agricultură şi vă puteţi uşor închipui că aderarea Cehiei la UE m-a interesat profund. Acesta a fost momentul în care am început să mă aplec asupra politicii agricole comune și a altor chestiuni europene de interes regional.

Aşadar, aţi ajuns la Consiliul Uniunii Europene, unde aţi rămas aproximativ 15 ani. Ce aţi învăţat din această experienţă?

După aderarea Cehiei la UE, mi-am dat seama că voiam să duc mai departe ce începusem, şi anume să pun umărul la construirea unei Europe paşnice, prospere şi unite pentru viitor.

Într-un fel, sarcina mea în cadrul Consiliului poate fi descrisă cu uşurinţă: ea consta în a garanta că statele membre adoptă acte legislative de amploare paneuropeană. Desigur, acest lucru se poate dovedi foarte dificil în practică.

De-a lungul timpului, am ajuns să mă consider o combinaţie între diplomat, mediator și facilitator. Uneori, echipa mea se ocupa cu garantarea respectării procesului de reglementare. Alteori, rolul nostru era de a sprijini texte de compromis, astfel încât acestea să poată fi adoptate cu majoritatea necesară. Foarte adesea, deciziile la adoptarea cărora am contribuit au avut un impact profund asupra cetăţenilor europeni.

În calitate de angajaţi ai instituţiilor UE, nu ar trebui să uităm niciodată cât de mult se bazează factorii de decizie care vin la Bruxelles pe recomandări solide şi imparţiale, şi nici cât de influentă poate fi munca noastră.

Cum apreciați rolul pe care îl îndepliniţi în cadrul Comitetului Regiunilor?

Fiecare dintre noi urmăreşte un obiectiv esenţial la CoR. Aş spune că el constă în exprimarea doleanţelor oamenilor politici de la nivel regional și local la Bruxelles și în a-i ajuta să îi slujească și să îi informeze mai bine pe cetățenii europeni.

În activitatea noastră de zi cu zi, de membri ai CoR, ne asigurăm că adunarea politică pentru care lucrăm este bine organizată și capabilă să dea ecou opiniilor politice ale membrilor. Într-adevăr, Comitetul nostru acordă opiniilor de la nivel local și regional un loc central în procesul decizional al UE de la Bruxelles.

Prin intermediul avizelor lor și al discuțiilor purtate cu reprezentanți ai Comisiei Europene, ai Parlamentului European și ai Consiliului, membrii noștri contribuie la configurarea deciziilor Uniunii. În același timp, ei sunt informați cu privire la cele mai urgente chestiuni de politică aflate în joc.

În calitate de secretar general, am câteva priorități bine definite.

În primul rând, aș dori să ne concentrăm pe creşterea ponderii mesajului nostru și a impactului politic al activității membrilor noștri în ceea ce privește procesul legislativ al UE. Împreună, trebuie să folosim experienţa de care dispunem și toate instrumentele pe care ni le oferă instituția noastră pentru a face acest lucru. Fiecare dintre noi poate spori impactul CoR în domeniul său de activitate. Toată lumea are un rol, iar colaborarea între servicii este esențială!

În al doilea rând, trebuie să ne intensificăm eforturile pentru a sensibiliza partenerii de la Bruxelles și, mai ales, autoritățile locale și regionale din întreaga Europă. Trebuie să investim timp, resurse și energie în difuzarea mesajului nostru! Acest lucru este nu numai esenţial pentru persoanele care lucrează în comunicare, ci şi o prioritate pentru noi toți.

În fine, mă angajez să ajut la crearea unei administrații publice eficiente, transparente, moderne și fiabile. Comitetul European al Regiunilor trebuie să fie un loc în care oamenii să fie dispuşi să lucreze cu plăcere, iar personalul să fie mândru de eforturile pe care le depune.

De ce ați ales Comitetul Regiunilor?

Ceea ce m-a atras a fost ideea de a construi UE începând de la nivelul local. Dacă vi se pare că este vorba despre ceva teoretic, pot să vă asigur că nu e cazul. Dimpotrivă, este ceva foarte concret.

Cel mai mare succes al Europei constă în faptul că, din 1945 încoace, în UE nu au mai fost războaie. În schimb, stăm la aceeaşi masă și căutăm soluții comune.

Dar în prezent, acest lucru nu mai este suficient. Cetățenii noștri se așteaptă ca UE să se ocupe de schimbare într-un mod care să mențină sisteme economice și sociale puternice și se exprimă în favoarea a ceea ce unii ar numi „modul de viață european".

Acest lucru este posibil doar dacă vom percepe UE, atât din perspectivă națională, cât și locală, prin intermediul unui dialog susținut între cetățeni, municipalități, regiuni și nivelul european. Nimeni nu este mai îndreptăţit să facă asta decât reprezentanții locali și regionali. În ceea ce mă priveşte, am fost un tânăr politician ales consilier în oraşul Brno, când aveam între douăzeci şi treizeci de ani. Ca atare, am văzut pe viu ce schimbări s-au petrecut atunci în țara mea.

Așa cum spunea președintele ţării mele, la București, anul trecut, autoritățile locale și regionale sunt viitorul Europei. Ele au experiența, motivația și cunoștințele necesare pentru a garanta că Europa înfruntă provocările acestui secol – schimbările climatice, inegalitățile sociale și regionale, dezechilibrul de gen și multe altele. În plus, ele se bucură de încrederea cetățenilor noștri, deoarece se implică în fiecare zi în viaţa comunităților lor. CoR are un potențial enorm de a se dovedi util pentru cetățenii noștri și pentru Europa. Să credem în acest lucru și să facem din el o realitate!

Ce anume vă motivează?

Peste un milion de politicieni sunt aleși la nivel regional și local în Europa. Este vorba despre tineri, vârstnici, femei, bărbați, persoane cu diferite simpatii politice, motivaţii și valori. Iar ceea ce mă susţine în activitatea de fiecare zi este dorinţa de a-i aduce împreună pe acești politicieni de la nivel local și regional, pentru ca ei să ia decizii cu privire la prioritățile politice comune și să şi le asume. În timpul Revoluției de Catifea eram un tânăr politician ales. Acum, CoR îmi oferă șansa de a colabora cu politicienii locali și regionali de astăzi.

Este sprijinirea membrilor noștri o sarcină complicată?

Da, foarte. Este vorba despre un proces îndelungat, complex, şi care trebuie să se desfăşoare în 24 de limbi. Dar, după cum spuneam, asigurarea unui echilibru între interesele generale ale UE şi cele ale autorităților regionale și locale reprezintă o prioritate pe continentul nostru. Ceea ce sper este ca, pentru politicienii de la nivel local și regional, statutul de membru al CoR să devină un semn de distincţie și un simbol de străduinţă şi de angajament în slujba unei Europe mai bune.

Vaclav Havel, primul președinte ceh care a fost în acelaşi timp scriitor, politician și partizan fervent al Europei, a afirmat: „Cei care susţin că un om nu poate schimba nimic de unul singur nu fac decât să-şi găsească scuze". Sper că veţi considera această idee la fel de interesantă pe cât o consider eu.

Vă mulțumesc.